Bezgotówkowa likwidacja szkody – kiedy warsztat może zatrzymać nasz samochód?

Naprawy pojazdów po wypadkach lub kolizjach drogowych są często finansowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Taka reguła wynika z warunków obowiązkowych ubezpieczeń OC oraz dobrowolnych ubezpieczeń AC. Obydwa wspomniane świadczenia zawierają wykaz sytuacji, w których to asekurator będzie odpowiedzialny za uregulowanie rachunków dotyczących wykonanej naprawy. Dlatego bezgotówkowa likwidacja szkody jest coraz częściej wykorzystywana przez ubezpieczycieli. Zakłada ona, że asekurator samodzielnie skontaktuje się z warsztatem i bezpośrednio opłaci powstałą należność. Niestety, czasami taka płatność się przeciąga, co może skłonić pracowników warsztatu do odmowy wydania naprawionego pojazdu. Czy takie działanie jest zgodne z prawem? Kiedy warsztat może zatrzymać samochód?

Czy i kiedy warsztat może zatrzymać samochód po zakończonej naprawie?

Bezgotówkowa likwidacja szkody ma zapewnić wygodę posiadaczom ubezpieczeń komunikacyjnych. Dzięki niej rekompensata finansowa wypłacana z tytułu polisy trafia bezpośrednio do warsztatu, w którym została dokonana naprawa uszkodzonego pojazdu. Tym samym kierowca nie musi przejmować się zlecaniem i przekazywaniem płatności. O to powinien w jego imieniu zadbać asekurator.

Opisana forma rozliczenia jest rzeczywiście korzystnym rozwiązaniem. Zazwyczaj transfer gotówki przebiega sprawnie i bez większych zakłóceń. Jednak od tej reguły zdarzają się nieliczne wyjątki. Czasami asekuratorzy z różnych przyczyn wstrzymują lub opóźniają przekazanie płatności. Taka sytuacja może sprawić, że warsztat odmówi wydania naprawionego pojazdu aż do czasu uregulowania rachunku.

W tym miejscu należy więc odpowiedzieć na dwa istotne pytania. Czy zatrzymanie naprawionego pojazdu jest legalne? Odpowiedź brzmi – tak, ale nie zawsze. Zatem kiedy warsztat może zatrzymać samochód po zakończonej naprawie? Tylko wtedy, gdy zawarta umowa przewiduje taką możliwość.

Trzeba pamiętać o tym, iż umowa naprawy zostaje zawarta między warsztatem i właścicielem samochodu. Dotyczy to nawet tych umów, które zakładają, że uregulowaniem rachunku zajmie się towarzystwo ubezpieczeniowe. Jednak asekurator nie figuruje w dokumentach jako główna strona zawartej umowy. Wobec tego warsztat przy przedłużającym się braku płatności może wysunąć roszczenia finansowe wobec kierowcy będącego właścicielem naprawionego pojazdu.

Bezgotówkowa likwidacja szkody – Kiedy warsztat może zatrzymać samochód do momentu zapłaty?

Każdy warsztat ma prawo do samodzielnego ustalania warunków dotyczących zapłaty za wykonane usługi. Jedną z najważniejszych kwestii jest wówczas sposób postępowania w razie opóźnienia płatności. Co do zasady warsztaty będą odmawiać wydania naprawionego pojazdu, jeżeli należność nie zostanie uregulowana. Jednak nie zawsze jest to zgodne prawem.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Kiedy warsztat może zatrzymać samochód w pełni legalnie? Tylko wtedy, gdy w umowie zawartej pomiędzy kierowcą i warsztatem znajdzie się zapis informujący o takiej możliwości.

Rzecz jasna podpisanie takiej umowy oznacza, że kierowca akceptuje jej warunki. Wówczas pracownicy warsztatu mogą zgodnie z prawem zatrzymać naprawiony samochód aż do chwili uregulowania należności przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Tym samym ewentualna zwłoka ze strony asekuratora będzie bardzo problematyczna.

Co robić z sytuacji, gdy jedna ze stron nie wywiązuje się z umowy?

Jeśli umowa podpisana z warsztatem nie zawierała opisanej wyżej klauzuli, kierowca ma prawo po swojej stronie. Wtedy pracownicy warsztatu powinni wydać mu samochód po zakończonej naprawie i uzyskaniu od asekuratora gwarancji uregulowania należności. Ewentualna odmowa stanowi wówczas naruszenie zasad zawartej umowy. Oznacza to, że kierowca powinien zgłosić skargę oraz domagać się natychmiastowego wydania samochodu. W ostateczności może nawet wezwać policję i poinformować funkcjonariuszy o bezprawnym przetrzymywaniu pojazdu.

Problem pojawia się jednak w sytuacji, gdy klauzula o zatrzymaniu samochodu faktycznie widnieje w podpisanej umowie. Wówczas kierowca musi skontaktować się z asekuratorem i zapytać o przyczynę opóźnienia w płatności. Przy okazji takiej rozmowy należy również uzyskać informację dotyczącą przewidywanego terminu spłaty zadłużenia. Jeżeli to nie pomoże, kierowca powinien złożyć skargę na działanie asekuratora. W pierwszej kolejności takie zażalenie należy skierować bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego. Dopiero przy braku odpowiedzi można poprosić o pomoc Rzecznika Ubezpieczonych.

Bezgotówkowa likwidacja szkody – Podsumowanie

Finansowanie naprawy pojazdu w formule bezgotówkowej likwidacji szkody może nieść ze sobą pewne ryzyko. Dotyczy ono ewentualnych opóźnień w uregulowaniu należności przez asekuratora. Jeśli do tego dojdzie, pracownicy warsztatu mogą wstrzymać wydanie naprawionego pojazdu. Jest to jednak legalne tylko wtedy, gdy zawarta umowa zakłada przekazanie pojazdu dopiero po uzyskaniu środków od ubezpieczyciela. Jeżeli takiej klauzuli nie było w umowie, a mimo to warsztat wstrzymuje wydanie pojazdu, kierowca może złożyć skargę lub zgłosić sprawę organom ścigania. W przeciwnym wypadku pozostaje mu tylko czekać na decyzję asekuratora. Co jasne, ewentualną opieszałość ze strony ubezpieczyciela także można zaskarżyć do odpowiednich instytucji.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć