Ubezpieczenie turystyczne na Łotwę
Kraje

Ubezpieczenie na Łotwę

Ubezpieczenie na Łotwę

Wyjazd na Łotwę jest doskonałą okazją, aby zapoznać się bliżej z tym mało znanym, ale pięknym nadbałtyckim krajem. Malownicze miasta, średniowieczne zamki, piękne jeziora i lasy – Łotwa oferuje wiele ciekawych zakątków do zobaczenia. Aby zwiedzić ją bezpiecznie, warto zdecydować się na zakupienie dobrego ubezpieczenia turystycznego. Sprawdź już teraz najważniejsze informacje i wybierz ubezpieczenie turystyczne na Łotwę!

Łotwa – informacje MSZ

 • Łotwa to kraj bezpieczny dla turystów, gdzie nie występuje zagrożenie terrorystyczne ani wysokie zagrożenie przestępczością.
 • Przed wyjazdem warto zainstalować aplikację iPolak i zarejestrować wyjazd w systemie Odyseusz.
 • Aktualne ostrzeżenia dotyczące wyjazdu na Łotwę można znaleźć na stronie internetowej MSZ.

Łotwa – co warto zobaczyć?

 • Stare Miasto w Rydze wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Starówka pełna jest starych kamienic, brukowanych uliczek czy gmachów dawnych gildii kupieckich. Warto odwiedzić Plac Rynkowy oraz kościół św. Piotra z wysokim tarasem widokowym. 
 • Katedrę w Rydze z wieku XIII. To protestancka katedra, która na przestrzeni lat była wielokrotnie przebudowywana. Łączy dzięki temu w sobie wiele stylów architektonicznych. 
 • Dom Bractwa Czarnogłowych z wieku XIV. Znajduje się w Rydze na Starym Mieście. Była to w przeszłości siedziba stowarzyszenia bogatych kupców. 
 • Pomnik Wolności będący około 40-metrowym monumentem upamiętniającym Łotyszy zmarłych w czasie walk o niepodległość w latach 1918-1920. 
 • Zamek w Turaidzie niedaleko Rygi. To budynek z wieku XIII, wzniesiony z czerwonej cegły. Dawniej przebywali tam biskupi ryscy. Dzisiaj mieści się tam muzeum.
 • Park Narodowy Gauja będący największym obiektem tego typu w całym kraju. Znajdują się tam liczne szlaki piesze i rowerowe, klify z czerwonego piaskowca, jaskinie czy inne atrakcje. 
 • Zamek w Cesis w centrum parku Gauja. Jego historia sięga wieku XIII. Mieści się tam obecnie Muzeum Historyczne. 
 • Jurmałę, a więc duży łotewski kurort nad Morzem Bałtyckim. Są tam bardzo malownicze, piaszczyste plaże. 
 • Wodospad Ventas Rumba będący najszerszą kaskadą w całej Europie. Jego szerokość wynosi aż 270 metrów. Znajduje się w zachodniej części kraju na rzece Windawie. 
 • Dyneburg, a więc drugie największe miasto Łotwy leżące niedaleko granicy z Litwą i Białorusią. Mieszka tam sporo osób porozumiewających się po rosyjsku. Zwiedzić trzeba przede wszystkim twierdzę z wieku XIX. 
 • Przylądek Kolka będący najdalej wysuniętym na północ fragmentem Półwyspu Kurlandzkiego. Zachował swój pierwotny, dziki charakter.

Co zabrać na urlop na Łotwie? Dokumenty na wyjazd na Łotwę

Wyjazd za granicę zawsze wiąże się z pewnymi obowiązkami. Polacy do przekroczenia granicy z Łotwą na okres do 90 dni potrzebują jedynie dowodu osobistego lub paszportu. Dokumenty nie mogą być zniszczone. Powinny być też ważne minimum 3 miesiące dłużej niż planowany czas wyjazdu.

W przypadku podróży osób małoletnich posiadających obywatelstwo łotewskie, konieczne jest okazanie zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 

Pobyt na Łotwie krótszy niż 90 dni (cel turystyczny) nie wiąże się z obowiązkiem meldowania.

Czy na Łotwie jest bezpiecznie?

Na Łotwie obecnie nie ma stanu zagrożenia terrorystycznego. To kraj bardzo bezpieczny dla turystów. Jednak uważać trzeba w miejscach zatłoczonych np. na dworcach. To właśnie tam najczęściej dochodzi do kradzieży kieszonkowych. 

Ostrożność muszą zachować piesi i rowerzyści. Dla kierowców rowerów przeznaczone są specjalne ścieżki rowerowe. Na chodnikach pierwszeństwo mają piesi. Po zapadnięciu zmroku warto mieć światła odblaskowe. 

Przed wyjazdem na Łotwę nie trzeba przechodzić żadnych obowiązkowych szczepień. Polskie MSZ zaleca zarejestrowanie swojej podróży w systemie Odyseusz. 

Karta EKUZ na urlop na Łotwie – czy wystarczy?

Turyści z Polski, którzy są ubezpieczeni w polskim NFZ na Łotwie skorzystać mogą z opieki medycznej po okazaniu karty EKUZ

Z drugiej strony pamiętać trzeba, że EKUZ na Łotwie uprawnia do skorzystania z pomocy medycznej, ale jedynie w sytuacjach nagłych. Zapewnia pomoc w bardzo ograniczonym zakresie i w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Do wizyty u specjalisty i tak potrzebne jest stosowne skierowanie. 

Na Łotwie służba zdrowia nie jest zresztą tak do końca bezpłatna. Posiadacze karty EKUZ muszą wnieść tzw. opłaty pacjenta. W przypadku wizyty u lekarza rodzinnego jest to około 1,5 euro, a za pobyt w szpitalu dopłacić trzeba 7 euro za dobę. Jeszcze droższe są konsultacje u specjalisty. Warto więc pomyśleć o zakupie dodatkowego ubezpieczenia turystycznego. Zaleca to zresztą polskie MSZ. 

​Jakie ubezpieczenie turystyczne wybrać na wakacje na Łotwie?

W pierwszej kolejności ubezpieczenie turystyczne na Łotwę warto dopasować do swoich potrzeb, biorąc pod uwagę cel wyjazdu, swój stan zdrowia oraz indywidulane wymagania. Na tej podstawie można następnie zapoznać się z propozycjami ubezpieczycieli i zawrzeć umowę, która będzie zapewniała skuteczną ochronę.

1. Cel wyjazdu

Podróż na Łotwę może mieć charakter wyjazdu turystycznego polegającego na zwiedzaniu oraz wypoczynku, może obejmować uprawianie sportów, a także może być wyjazdem pracowniczym.

Przy wykonaniu kalkulacji polisy należy wziąć pod uwagę cel wyjazdu i zaznaczyć go przy kalkulacji, by otrzymać indywidualną ofertę.

2. Zakres polisy

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują podróżnikom polisy w wariancie podstawowym, a także w wariantach dodatkowych – są one określane jako klauzule.

Podstawowy zakres polisy obejmuje:

 • Koszty leczenia.
 • Koszty ratownictwa.
 • Zwrot kosztów transportu, w tym transportu medycznego do Polski, transportu zwłok.
 • NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Poza powyższym zakresem polisa ubezpieczeniowa może zaoferować również dodatkową ochronę, dzięki której wyjazd może być jeszcze bezpieczniejszy.

Dodatkowe polisy obejmują między innymi:

 • Ubezpieczenie Assistance.
 • Ubezpieczenie bagażu.
 • OC w życiu prywatnym.
 • Ubezpieczenie od opóźnienia lotu i bagażu.
 • Ubezpieczenie dla sportowców.
 • OC sportowe.
 • Ubezpieczenie od odwołania lub skrócenia wyjazdu.
 • Ubezpieczenie od zachorowania na COVID-19.
 • Zdarzenia pod wpływem alkoholu.

3. Suma gwarancyjna polisy

W polisie wskazane są sumy gwarancyjne, czyli sumy ubezpieczenia, do których odpowiedzialność ponosi ubezpieczyciel. Powyżej wskazanej sumy osoba ubezpieczona musi już samodzielnie pokryć koszty.

Im wyższa suma gwarancyjna polisy, tym lepsza ochrona, jednak z drugiej strony będzie oznaczało to wyższą składkę ubezpieczeniową.

Co powinno obejmować ubezpieczenie turystyczne na Łotwie?

Ubezpieczenie turystyczne na Łotwę może zapewnić optymalną ochronę w zależności od indywidualnych potrzeb podróżującego.

Polisa podróżna może pokryć poniższe koszty:

 • Koszty leczenia – wizyty lekarskie, leki, diagnostyka, zabiegi ambulatoryjne, leczenie operacyjne, leczenie stomatologiczne. Najlepiej, aby suma gwarantowana kosztów leczenia wynosiła minimum 30 000 euro.
 • Koszty ratownictwa – polisa pokrywa koszty akcji ratowniczych i poszukiwawczych.
 • Koszty transportu, w tym transportu medycznego do Polski, transportu zwłok – dzięki tej polisie nie trzeba ponosić wysokich kosztów transportu.
 • Ubezpieczenie Assistance – pomoc tłumacza, prawnika, opiekunki dla dziecka, pomoc przy organizacji noclegu, transportu.
 • Ubezpieczenie bagażu – pokrywa koszty związane ze zniszczeniem, kradzieżą, utratą bagażu do wyznaczonej sumy gwarancyjnej.
 • NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia ochronę wtedy, gdy ubezpieczony dozna uszczerbku na zdrowiu. Polisa pokrywa między innymi koszty leczenia, rehabilitacji.
 • Ubezpieczenie dla sportowców – pokrywa koszty leczenia, ratownictwa w przypadku uprawiania sportów wysokiego ryzyka, ekstremalnych. Może włączać też ubezpieczenie sprzętu sportowego, OC sportowe.
 • OC w życiu prywatnym – pokrywa koszty związane nieumyślnym wyrządzeniem szkód innym osobom.
 • Ubezpieczenie od opóźnienia lotu i bagażu – w przypadku spóźnień przewoźnika lub problemów z otrzymaniem bagażu.
 • Ubezpieczenie od odwołania lub skrócenia wyjazdu – gdy dojdzie do tego z ważnych powodów, na przykład choroby, śmierci bliskiej osoby.
 • Zdarzenia pod wpływem alkoholu – dodatkowa opcja do wykupienia.
 • Ubezpieczenie od zachorowania na COVID-19 – chorujący otrzymuje wtedy odszkodowanie.

​Gdzie kupić ubezpieczenie turystyczne na Łotwę?

Ubezpieczenie turystyczne można kupić przez internet na stronie Polisoteka.pl. Warto wcześniej wykonać kalkulację online, aby przygotować ofertę dopasowaną do swoich indywidualnych potrzeb.

Najważniejsze informacje:

 • Na Łotwę udać się można z ważnym przez minimum 3 miesiące paszportem lub dowodem osobistym. Obowiązuje tam karta EKUZ, ale i tak część usług medycznych jest dodatkowo płatna. Przyda się więc dobre ubezpieczenie turystyczne.
 • Standardowa polisa turystyczna obejmuje na ogół ubezpieczenie kosztów leczenia, NNW, ubezpieczenie bagażu i OC w życiu prywatnym.
 • Łotwa to ciekawy kraj, który idealnie nadaje się zarówno na kilkudniowy wyjazd, jak i na krótki city break. Zwiedzić warto przede wszystkim stolicę Łotwy - Rygę.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Gdzie najlepiej wykupić ubezpieczenie turystyczne przed wyjazdem na Łotwę?
Obecnie najlepszym rozwiązaniem jest zakup ubezpieczenia przez internet. Wcześniej skorzystać można ze specjalnych kalkulatorów. Alternatywnym rozwiązaniem jest odwiedzenie placówki stacjonarnej czy spotkanie z agentem ubezpieczeniowym.
Na jaką kwotę wykupić ubezpieczenie turystyczne?
Im wyższa jest kwota ubezpieczenia, tym lepiej. Oznacza to jednocześnie wyższą składkę ubezpieczeniową. Minimalna rekomendowana suma gwarantowana kosztów leczenia w tym przypadku to 30 000 euro.
Czy ubezpieczenie turystyczne to potrzeba czy konieczność?
Turyści z Polski nie mają obowiązku zakupu ubezpieczenia turystycznego przed wyjazdem na Łotwę. Polskie MSZ zaleca jednak wykupienie polisy. Karta EKUZ nie powinna być w tym przypadku jedynym rozwiązaniem. Za niektóre usługi medyczne i tak trzeba zapłacić z własnej kieszeni.