Ubezpieczenie turystyczne do Algierii
Kraje

Ubezpieczenie do Algierii

Ubezpieczenie do Algierii

Algieria to kraj bardzo ciekawy. Aż 90% jego powierzchni pokrywa bowiem pustynia Sahara. Jednak to naprawdę interesujący kierunek na podróż. Jak zaplanować tak egzotyczną wyprawę? Jakie ubezpieczenie turystyczne do Algierii wybrać?

Algieria – informacje z MSZ

 • Przed wyjazdem dobrze jest zarejestrować się w systemie Odyseusz.
 • Latem w rejonie Morza Śródziemnego istnieje wysokie zagrożenie pożarowe. 
 • MSZ odradza wyjazdy na południe kraju. Zaleca unikanie terenów przygranicznym z Nigrem, Tunezją, Mali, Libią, Mauretanią i Marokiem.
 • Odradza się podróże do Algierii, o ile nie są one konieczne. Wyjątkiem jest stolica kraju. 
 • Algieria to kraj zagrożony terroryzmem. 
 • Na południu i wschodzie kraju dochodzi do porwań o charakterze kryminalnym oraz terrorystycznym. 
 • Algieria znajduje się w strefie aktywnej sejsmicznie. 

Algieria – co warto zobaczyć?

 • Rzymskie ruiny w Timgad – starożytne miasto założone przez Trajana w miejscu kartagińskiej osady. Kompleks ten w roku 1982 wpisano na listę UNESCO. 
 • Kasbę w Algierze – białe domy i wąskie uliczki. 
 • Konstantynę – trzecie największe miasto w kraju, częściowo zawieszone nad kanionem. Znajduje się tam most linowy. 
 • Saharę – zwaną tutaj Pustynią Algierską. Pokrywa ona 90% powierzchni kraju. Wizyty na Saharze są monitorowane przez władze. 
 • Park Narodowy Tassili n’Ajjer – obejmujący w dużej mierze pasmo górskie Tasili n-Azdżar. Obszar ten od roku 1982 znajduje się na liście UNESCO, a od roku 1896 na liście rezerwatów biosfery UNESCO. Rośnie tam m.in. endemiczny cyprys saharyjski. Znajdują się tam także liczne stanowiska archeologiczne. 
 • Rzymskie ruiny w Dżamili – stanowisko archeologiczne miasta, które miało powstać w I wieku. 
 • Oran – Stare Miasto. Najstarsze obiekty w mieście to cytadela Santa Cruz, Katedra Najświętszego Serca oraz Wielki Meczet z roku 1796. 
 • Wielki Erg Zachodni – piaszczystą część Sahary z licznymi oazami. 
 • Tlemcen – drugie największe miasto Alighieri. To stolica sztuki andaluzyjskiej.
 • Bazylikę Matki Boskiej Afrykańskiej w Algierze – zbudowaną w latach 1958-1972 w stylu bizantyjskim oraz neoromańskim. Stoi ona na 124-metrowym klifie nad brzegiem morza.

Co zabrać na urlop w Algierii? Dokumenty na wyjazd do Algierii

Najważniejszy jest w tym przypadku ważny przez minimum 6 miesięcy paszport. Trzeba też mieć przy sobie wizę. Uzyskać ją można w Ambasadzie Algierii w Warszawie. Sprawa jest prosta, gdy posiada się stosowne zaproszenie lub potwierdzenie zakwaterowania. W razie potrzeby jednorazowo wizę można przedłużyć. 

Straż graniczna może żądać okazania środków finansowych na pobyt lub biletu powrotnego.

Czy w Algierii jest bezpiecznie?

Niestety Algieria nie jest najbezpieczniejszym miejscem na świecie. MSZ odradza podróże do tego kraju, o ile nie są one konieczne. Istnieje tam dość wysokie zagrożenie terrorystyczne. Dodatkowo sytuacja społeczno-gospodarcza Algierii jest dość skomplikowana. 

Karta EKUZ na urlop w Algierii – czy wystarczy? 

W Algierii karta EKUZ nie obowiązuje. Zadbać więc trzeba o dobre ubezpieczenie turystyczne. Algierska służba zdrowia nie stoi na wysokim poziomie. Nawet gabinety prywatne oferują usługi o standardzie niższym od europejskiego. Koszt wizyty u lekarza wynosi około 5 euro.

Jakie ubezpieczenie turystyczne do Algierii wybrać?

Algieria jako nietypowy cel podróży turystycznych wymaga szczególnej uwagi podczas przygotowań. Poza niezbędnymi dokumentami i bagażem, ubezpieczenie turystyczne jest kluczowym elementem. W standardowej formie powinno ono zapewniać:

 • Pokrycie kosztów leczenia w przypadku wypadku lub choroby.
 • Umożliwienie sfinansowania akcji ratowniczych.
 • Zapewnienie pokrycia kosztów transportu medycznego z powrotem do kraju.
 • Odszkodowanie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z nieszczęśliwego wypadku.
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym obejmujące szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez ubezpieczonego.
 • Ochronę bagażu przed zgubieniem, uszkodzeniem lub kradzieżą.
 • Dostęp do usług assistance podczas podróży.

Przy wyborze polisy, priorytetem jest suma ubezpieczenia kosztów leczenia, która powinna być wystarczająco wysoka, aby pokryć wszelkie niezbędne wydatki. Należy pamiętać, że mimo niższych kosztów leczenia w Algierii, np. wizyta lekarska kosztuje około 5 euro, w przypadku poważnych wypadków, które wymagają akcji ratowniczych lub transportu do kraju, koszty mogą znacznie wzrosnąć. Warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie finansowe, aby uniknąć ponoszenia kosztów z własnej kieszeni.

Co powinno obejmować ubezpieczenie turystyczne do Algierii?

Przy wyborze ubezpieczenia turystycznego na wyjazd do Algierii zawsze warto zapoznać się z dokładnym jego zakresem, aby dzięki temu dopasować go do swoich wymagań.

Dokładne informacje dotyczące zakresu polisy można znaleźć w OWU – pod tym terminem znajdują się ogólne warunki ubezpieczenia, czyli warunki świadczenia usług ubezpieczeniowych. Na szczególną uwagę zasługują wyłączenia, czyli lista sytuacji, w których ubezpieczyciel nie zapewnia ochrony.

W skład ubezpieczenia turystycznego do Algierii mogą wchodzić:

 • Koszty leczenia – polisa pozwala na opłacenie kosztów wizyt lekarskich, diagnostyki, zabiegów ambulatoryjnych, leków, operacji. Zaleca się, aby minimalna suma kosztów leczenia wynosiła 20 000 euro.
 • Koszty transportu, w tym transportu medycznego – gdy poszkodowany musi być przewieziony do celu w kraju lub do Polski, ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu.
 • Koszty ratownictwa – towarzystwo opłaca koszty związane z organizacją akcji ratowniczej, poszukiwawczej.
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – ubezpieczenie to umożliwia otrzymanie odszkodowania, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku. Odszkodowanie może być przeznaczone na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji i inne cele.
 • Ubezpieczenie od utraty bagażu – podczas wakacji może zdarzyć się, że bagaż zostanie skradziony, uszkodzony albo zagubi się. Polisa pozwala na otrzymanie odszkodowania za utracony bagaż.
 • OC w życiu prywatnym – dzięki polisie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczona osoba może uniknąć ryzyka opłacenia szkód, jakie wyrządziła. Wówczas odszkodowanie dla poszkodowanego pokrywa towarzystwo.
 • OC sportowe – polisa poszerza ochronę odpowiedzialności cywilnej na sporty.
 • Pakiet assistance – dzięki niemu można otrzymać pomoc pracownika towarzystwa ubezpieczeniowego. Pakiet pozwala na bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza, obsługi prawnej, organizacji noclegu, transportu czy opieki nad dziećmi, gdy nie może sprawować jej ubezpieczony turysta.
 • Ubezpieczenie dla osób z przewlekłymi chorobami – przeznaczone dla osób z chorobami przewlekłymi wymagającymi obserwacji, opieki, leczenia.
 • Ubezpieczenie dla sportowców, także osób uprawiających sporty ekstremalne – poszerza zakres ochrony o  określone sporty. 
 • Zdarzenia pod wpływem alkoholu – polisa pokrywa zdarzenia wywołane przez ubezpieczonego pod wpływem alkoholu.

Jakie dodatkowe ubezpieczenie do Algierii wybrać?

Wybór dodatkowego ubezpieczenia do Algierii zależy od indywidualnych potrzeb i planów podróży. Oto kilka rodzajów dodatkowego ubezpieczenia, które warto rozważyć:

 1. Ubezpieczenie na wypadek utraty lub uszkodzenia sprzętu podróżnego – jeśli zabiera się  ze sobą kosztowny sprzęt np. aparat fotograficzny, laptop czy sprzęt sportowy, to tego rodzaju polisa może pomóc w naprawie lub wymianie uszkodzonego lub utraconego sprzętu.
 2. Ubezpieczenie na wypadek sportów ekstremalnych – jeśli ubezpieczony planuje na miejscu uprawiać sporty ekstremalne lub aktywności o zwiększonym ryzyku, powinien zadbać o dodatkowe ubezpieczenie. 
 3. Ubezpieczenie od chorób przewlekłych – jeśli ubezpieczony ma jakieś przewlekłe schorzenia, które wymagają stałej opieki lub leczenia, powinien rozważyć ubezpieczenie, które pokrywa koszty związane z ewentualną chorobą podczas podróży.

Gdzie kupić ubezpieczenie turystyczne do Algierii?

Dobra wiadomość jest taka, że aby kupić ubezpieczenie podróżne wcale nie trzeba wychodzić z domu. Wystarczy skorzystać z internetowego serwisu Polisoteka.pl, aby w kilka minut znaleźć polisę turystyczną dopasowaną do swoich indywidualnych potrzeb.

Najważniejsze informacje:

 • Osoby wyjeżdżające do Algierii muszą mieć przy sobie ważny paszport i wizę.
 • Algieria to kraj niebezpieczny, zagrożony terroryzmem. MSZ odradza podróże do Algierii, o ile nie są one konieczne.
 • W Algierii nie obowiązuje karta EKUZ, a usługi medyczne stoją na niskim poziomie. Zaleca się więc zakup dobrego ubezpieczenia turystycznego.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Gdzie najlepiej wykupić ubezpieczenie turystyczne?
Można to zrobić przez internet za pośrednictwem serwisu Polisoteka.pl. Zajmuje to zaledwie kilka minut.
Na jaką kwotę wykupić ubezpieczenie turystyczne?
Im kwota ubezpieczenia jest wyższa, tym oczywiście lepiej. Jednocześnie wcale nie jest to duży koszt. Stawka sięga kilku złotych dziennie.
Czy można lecieć do Algierii?
Loty do Algierii nie są zakazane, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jest tam obecnie dość niebezpiecznie.