Ubezpieczenie majątku firmy
Ubezpieczenie dla firm

Ubezpieczenie majątku firmy – co to jest?

Współczesny rynek stał się niezwykle konkurencyjny i dotyczy to w zasadzie wszystkich branż. W takich warunkach najcenniejszym dobrem każdej firmy jest posiadany kapitał. To on pozwala na sprawne prowadzenie działalności oraz promowanie marki przy pomocy marketingu. Niestety, liczne czynniki zewnętrzne mogą znacząco uszczuplić budżet przedsiębiorstwa. Dlatego ubezpieczenie majątku firmy przynosi liczne korzyści. Jakie polisy pozwalają na zabezpieczenie firmowego mienia? Na czym polega ich działanie?

Ubezpieczenie majątku firmy – na czym polega taka polisa?

Jedną z najważniejszych cech dzisiejszej gospodarki jest bardzo wysoka płynność finansowa. Błyskawiczne transfery gotówki pozwalają na szybką realizację przeróżnych zleceń oraz zamówień. Z tego względu wszystkie czynniki mogące spowodować ograniczenie tej płynności są dużym zagrożeniem. Na szczęście ubezpieczenie majątku firmy skutecznie chroni przed podobnymi sytuacjami.

Takie polisy mogą działać na dwóch płaszczyznach. Pierwszą z nich będzie zabezpieczenie mienia, które znajduje się w posiadaniu danej firmy. Dotyczy to zarówno nieruchomości, jak i wszelkich dóbr materialnych. Natomiast w drugiej kategorii widnieją ubezpieczenia dotyczące ochrony kapitału stanowiącego przedmiot transakcji. Mogą to być np. polisy zabezpieczające zysk z transakcji lub ubezpieczenia OC gwarantujące pokrycie spowodowanych szkód.

Ubezpieczenia majątku firmy – jakie są ich rodzaje?

Wbrew pozorom ubezpieczenia majątku firmy nie są świadczeniami o jednolitym zakresie ochrony. Wręcz przeciwnie! Poszczególne polisy tego typu mogą obejmować zupełnie inne części firmowego mienia. Dlatego specjaliści zajmujący się tematem firmowych ubezpieczeń wyróżnili kilka kategorii takich świadczeń. Są to między innymi:

  • ubezpieczenia nieruchomości – polisy gwarantujące zabezpieczenie firmowej siedziby, oddziałów terenowych oraz wszystkich budynków należących do struktur danego przedsiębiorstwa;
  • polisy techniczne – takie świadczenia obejmują ochronę firmowego sprzętu oraz wyposażenia, które służy pracownikom do wykonywania powierzonych obowiązków;
  • ubezpieczenia kontraktowe – dzięki polisom kontraktowym firma może zabezpieczyć realizację wybranych transakcji;
  • polisy OC – polisy od odpowiedzialności cywilnej (OC) pozwalają na sfinansowanie ewentualnych odszkodowań dla poszkodowanych klientów lub partnerów biznesowych;
  • ubezpieczenia od utraty zysku – świadczenia tego typu gwarantują przyznanie rekompensaty finansowej, jeśli firma straci część spodziewanych zysków.

Co obejmuje ubezpieczenie majątku firmy?

Zobrazowany wyżej podział jasno pokazuje, że między poszczególnymi ubezpieczeniami firmowego majątku występują spore różnice. To zaś wpływa również na świadczenia zawarte w treści takich polis.

Jeżeli chodzi o ubezpieczenia nieruchomości, mają one podobny zakres, jak polisy chroniące prywatne domy oraz mieszkania. Oznacza to, że kluczową funkcję pełni tutaj ochrona przed ogniem oraz zdarzeniami losowymi. Jest to podstawowy zapis, który powinien znaleźć się we wszystkich polisach z tej kategorii. Jeżeli firma posiada w swoich oddziałach gotówkę lub cenne przedmioty, dobrym rozwiązaniem będzie także ubezpieczenie przed kradzieżą oraz włamaniem. Identyczny zakres ochrony sprawdzi się również w przypadku wszystkich polis gwarantujących ochronę firmowego sprzętu.

Nieco inne zasady obowiązują przy ubezpieczeniach kontraktowych. Tutaj nadrzędnym aspektem okazuje się wysoka suma odszkodowania. Musi ona odpowiadać przybliżonym wartościom poszczególnych transakcji. W przeciwnym wypadku odszkodowanie będzie zbyt niskie, aby zrekompensować firmie poniesione szkody.

Ile kosztuje ubezpieczenie majątku firmy?

Asekuratorzy przy tworzeniu ubezpieczeń majątkowych korzystają z kilku uniwersalnych założeń. Nie zmienia to jednak faktu, że świadczenia tego typu są w głównej mierze dopasowywane indywidualnie. Dlatego istotne różnice występują zarówno pod względem ich zakresu ochrony, jak i wysokości składki.

Co prawda, uśrednione wyliczenia wskazują, że ceny takich ubezpieczeń wynoszą z reguły kilkaset złotych. Jednak w przypadku umów zawieranych przez największe korporacje wysokość składki może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

Niektórzy mogą odnieść wrażenie, iż jest to bardzo wysoka cena. W końcu inne polisy kosztują zdecydowanie mniej. Natomiast porównywanie ubezpieczeń firmowych z polisami przeznaczonymi dla osób prywatnych nie ma większego sensu. Dlaczego? Ponieważ między tymi świadczeniami występują zbyt duże różnice. Dość powiedzieć, że średnia suma odszkodowania w polisach osobowych wynosi kilkaset tysięcy złotych. Z kolei niektóre polisy dotyczące zabezpieczenia transakcji gwarantują odszkodowanie liczone w milionach złotych. Nic więc dziwnego, że ich składka jest zdecydowanie wyższa.

Podsumowanie

Ubezpieczenie firmowego majątku stanowi najlepszą formę zabezpieczenia dla wszystkich firm. Dzięki takiej polisie można uchronić służbowe mienie przed kradzieżą lub zniszczeniem w wyniku zdarzeń losowych. Co więcej, niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe prowadzą sprzedaż specjalnych polis kontraktowych. Pozwalają one na uzyskanie rekompensaty finansowej w przypadku problemów dotyczących realizacji zawartej transakcji biznesowej. Warto przy tym podkreślić, że ubezpieczenia firmowego majątku mają bardzo indywidualny charakter. Z tego względu asekuratorzy zazwyczaj dopasowują ich zakres do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Toteż przed zawarciem umowy należy dokładnie przeanalizować jej warunki.