Czy pakiety medyczne są ozusowane?

Pakiet medyczny to specjalny rodzaj abonamentu zdrowotnego dla firm. Dzięki niemu pracodawca może objąć swoich pracowników prywatną opieką lekarską. Jednak taka możliwość rodzi pewne zobowiązania dotyczące kwestii podatkowych. Przez kilka lat rozliczanie pakietów medycznych budziło wiele wątpliwości i sporów między pracodawcami a organami podatkowymi. Niektóre z nich znalazły nawet finał na drodze sądowej. Obecnie wiadomo już znacznie więcej na temat rozliczania takich usług. Czy pakiety medyczne są ozusowane?

Pakiety medyczne i ich zakres

Na polskim rynku działają liczne firmy, które specjalizują się w oferowaniu prywatnej opieki medycznej. Każda z nich dysponuje licznymi placówkami stacjonarnymi, a dodatkowo zatrudnia szeroką kadrę lekarzy. To z kolei sprawia, że prywatne firmy są w stanie zapewnić szybszą pomoc medyczną niż większość publicznych placówek.

Dostęp do prywatnej opieki medycznej można uzyskać na kilka sposobów. Jednym z nich są właśnie pakiety medyczne, czyli grupowe abonamenty dla pracowników. Zakupu takich pakietów dokonuje zarząd firmy, który dodatkowo ustala indywidualne warunki umowy.

Zakres pakietów medycznych dla firm obejmuje przede wszystkim pomoc ambulatoryjną. Oznacza to, że pacjenci uzyskują dostęp do podstawowych świadczeń, takich jak: konsultacje lekarskie, porady specjalistyczne, badania diagnostyczne i obrazowe. Niektóre pakiety obejmują również usługi z zakresu medycyny pracy.

Opodatkowanie pakietów medycznych

Czy pakiety medyczne są opodatkowane? Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym – opodatkowaniu podlega każdy przychód ze stosunku pracy. Rzecz jasna podstawowym przychodem pracowników jest comiesięczne wynagrodzenie. Niemniej ustawa precyzuje, że obowiązek podatkowy odnosi się również do innych świadczeń (np. premii lub dodatków).

Co jasne, pakiet medyczny nie stanowi świadczenia pieniężnego. Jednak mimo to podlega on identycznym zasadom opodatkowania. Dlaczego? Ponieważ zgodnie z aktualnym orzecznictwem – pakiety medyczne są nieodpłatnymi świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy. Termin ten oznacza, że ubezpieczenie zdrowotne jest uznawany za jeden z przychodów osiąganych przez pracowników.

Jeżeli zatem rozliczanie pakietów medycznych odbywa się na standardowych zasadach, pracodawca musi odprowadzić od nich trzy rodzaje opłat. Są to: składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy.

Ubezpieczenia społeczne

Przy wyliczaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne należy uwzględnić: składkę na ubezpieczenie chorobowe, emerytalne i rentowe. Co istotne, każda z wymienionych składek ma inną wysokość. Aktualnie wynoszą one odpowiednio:

  • 9,76% dla składki emerytalnej;
  • 2,45% dla składki chorobowej;
  • 1,5% dla składki rentowej.

Wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne trzeba odliczyć od wartości całego pakietu medycznego. Przykładowo, jeśli abonament medyczny został zakupiony za cenę 200 złotych, ta kwota staje się podstawą oskładkowania.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Ubezpieczenia zdrowotne (składki ZUS)

W tym miejscu można odpowiedzieć na najważniejsze postawione pytanie – tak, pakiety medyczne podlegają ozusowaniu. Składki ZUS są zaliczanie do postawy wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne. Dlatego pracodawca musi płacić je w imieniu swoich pracowników.

Jeżeli chodzi o schemat płatności, tutaj pojawiają się dwie opłaty:

  • składka ZUS w wysokości 9%;
  • standardowa składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75%.

Co istotne, obydwa świadczenia są naliczane według obniżonej podstawy opodatkowania. Oznacza to, że najpierw od wartości pakietu należy odliczyć wspomnianą sumę składek na ubezpieczenia emerytalne, chorobowe i rentowe. Dopiero później z pozostałej kwoty trzeba odliczyć składkę zdrowotną i składkę ZUS.

Podatek dochodowy

Ostatnim etapem rozliczania jest przekazanie zaliczki na podatek dochodowy. Jego wysokość na ten moment wynosi 18%. Podatek dochodowy powinien zostać rozliczony po uprzednim odjęciu wszystkich składek od wartości pakietu.

Kiedy pakiety medyczne są ozusowane? Kiedy można tego uniknąć?

Istnieje jednak prosty sposób na to, aby wyłączyć wspomniane należności z podstawy wymiaru składek. Wystarczy tylko zachęcić pracowników do częściowego sfinansowania zakupu pakietu. Dlaczego ma to znaczenie?

Otóż wspomniane podstawy wymiaru składek dotyczą sytuacji, gdy pakiet medyczny jest w całości opłacany przez pracodawcę. Wówczas organy podatkowe uznają, że abonament stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy. Taka interpretacja zmienia się w momencie, gdy pracownicy biorą udział w finansowaniu pakietów. Częściowa odpłatność powoduje, że z wymiaru składek znikają wszystkie wymienione należności. Wtedy jedynie podatek dochodowy musi zostać rozliczony przez pracodawcę.

Czy przychód ze stosunku pracy występuje w przypadku każdego pakietu? Nie do końca. Trzeba bowiem pamiętać, że większość pracowników musi przejść obowiązkowe badania lekarskie przed podjęciem pracy. Badania tego typu mogą zostać wykonane właśnie w ramach pakietu medycznego. Jeżeli abonament gwarantuje pracownikom dostęp jedynie do obowiązkowych badań, takie świadczenie jest wyłączone ze zobowiązań podatkowych. Mało tego, świadczenia dotyczące medycyny pracy obciążają pracodawcę, ponieważ to on musi zapewnić pracownikom stosowne badania. Dlatego takie wydatki można śmiało wliczyć w koszty prowadzenia firmy!

Podsumowanie

Większość pakietów medycznych podlega opodatkowaniu na standardowych zasadach. To oznacza, że pracodawca musi z ich tytułu opłacić zarówno składki społeczne oraz zdrowotne, jak i podatek dochodowy. Podstawę wymiaru składek stanowią: składki zdrowotne, ZUS, chorobowe, emerytalne i rentowe. Każda z nich ma inną wysokość, dlatego należy upewnić się, że kalkulacja została wykonana poprawnie. Jeżeli chodzi o składki ZUS, istnieją dwa sposoby na uniknięcie takiej płatności. Pierwszym z nich jest częściowe finansowanie pakietu przez pracodawcę i pracownika. Jeżeli pracownik pokrywa część kosztów, pakiet przestaje podlegać obowiązkowi składkowemu. Alternatywą jest zakup abonamentu medycznego, który uwzględnia tylko świadczenia z zakresu medycyny pracy. Takie pakiety są zwolnione ze wszystkich dodatkowych opłat i należności podatkowych. We wszystkich inny przypadkach pakiety medyczne są ozusowane.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Dostawcy usług medycznych

Pakiety medyczne dla firm - co warto wiedzieć?

Wszystkie korzyści uzyskiwane przez pracowników z tytułu wykonywanej pracy są określane mianem przychodów. Co jasne, najważniejszym przychodem dla każdej zatrudnionej osoby jest comiesięczne wynagrodzenie. Jednak dzisiaj pracodawcy poza standardową wypłatą często gwarantują swoim pracownikom również inne świadczenia. Jednym z nich mogą być pakiety medyczne, które uprawniają daną osobę do darmowego korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej. Tutaj pojawia się więc pytanie – czy pakiet medyczny jest przychodem pracownika? W tym artykule rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące tego zagadnienia.

Czytaj więcej o Czy pakiet medyczny jest przychodem pracownika?

Świadczenia z zakresu prywatnej opieki medycznej stały się normą we współczesnym biznesie. Liczne firmy zapewniają swoim pracownikom możliwość korzystania z niepublicznych usług lekarskich. Dostęp do takich świadczeń pozwala na szybsze uzyskanie diagnozy i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Toteż nawet osoby samozatrudnione i prowadzące własną działalność gospodarczą chętnie zamawiają pakiety medyczne dla siebie. Tutaj jednak pojawia się ważne pytanie – czy osoba samozatrudniona (mikroprzedsiębiorca) może wliczyć cenę pakietu w koszty prowadzenia firmy? W jaki sposób organy podatkowe zinterpretowały to zagadnienie?

Czytaj więcej o Czy pakiet medyczny może stanowić koszt firmy u samozatrudnionych?

Przyznawanie pracownikom dodatkowych benefitów stanowi coraz powszechniejszą praktykę we współczesnym biznesie. Przykładowo, wszystkie osoby zatrudnione w danej firmie mogą zostać objęte specjalnym pakietem medycznym. Dzięki niemu pracownicy zyskują prawo do darmowego korzystania z prywatnej opieki lekarskiej. Co ciekawe, wraz z pojawieniem się pakietów medycznych – rozgorzał spór dotyczący ich rozliczania i ewentualnego opodatkowania. Czy pakiety medyczne są opodatkowane? Na jakiej podstawie należy je rozliczyć?

Czytaj więcej o Czy pakiety medyczne są opodatkowane?

Pakiet medyczny to specjalny rodzaj abonamentu zdrowotnego dla firm. Dzięki niemu pracodawca może objąć swoich pracowników prywatną opieką lekarską. Jednak taka możliwość rodzi pewne zobowiązania dotyczące kwestii podatkowych. Przez kilka lat rozliczanie pakietów medycznych budziło wiele wątpliwości i sporów między pracodawcami a organami podatkowymi. Niektóre z nich znalazły nawet finał na drodze sądowej. Obecnie wiadomo już znacznie więcej na temat rozliczania takich usług. Czy pakiety medyczne są ozusowane?

Czytaj więcej o Czy pakiety medyczne są ozusowane?

Zakup firmowego pakietu medycznego może okazać się naprawdę dobrą inwestycją. W ten sposób pracodawca zapewnia swoim pracownikom możliwość lepszego zadbania o zdrowie i kondycję fizyczną. Co istotne, pakiety medyczne w świetle najnowszego orzecznictwa stanowią tzw. nieodpłatne świadczenie wynikające ze stosunku pracy. Oznacza to, że są one częścią przychodu każdego pracownika. Tym samym pracodawca musi rozliczyć koszty ich zakupu. Jak rozliczyć pakiety medyczne dla pracowników?

Czytaj więcej o Jak rozliczyć pakiety medyczne dla pracowników?

Kiedy dany pracownik zostaje zwolniony lub sam podejmuje decyzję o odejściu z firmy, traci wszystkie posiadane dotychczas benefity. Tym samym nie może on już dłużej korzystać z pakietu medycznego, który jest finansowany przez pracodawcę. Co można zrobić w takiej sytuacji? Jednym z dostępnych rozwiązań jest kontynuacja pakietu medycznego dla firm. Na czym ona polega i jakie podmioty oferują taką możliwość?

Czytaj więcej o Które firmy posiadają oferty kontynuacji pakietu medycznego?

Prywatna opieka zdrowotna jest we współczesnym biznesie coraz popularniejszym udogodnieniem. Kiedyś takie świadczenia były standardem jedynie w największych przedsiębiorstwach i korporacjach. Natomiast dzisiaj pakiety medyczne dla pracowników pojawiają się nawet w małych i średnich firmach. Po części wynika to z rosnącej dostępności takich świadczeń. Pakiety medyczne dla firm widnieją obecnie w ofertach wielu towarzystw ubezpieczeniowych oraz podmiotów świadczących usługi w tym zakresie. Co warto o nich wiedzieć? Czy takie pakiety rzeczywiście są opłacalne? Ubezpieczenie zdrowotne czy pakiet medyczny – co warto wybrać?

Czytaj więcej o Ubezpieczenie zdrowotne czy pakiet medyczny – czym się różnią?