Ubezpieczenie turystyczne na Węgry

Węgry są jednym z krajów często odwiedzanych przez Polaków. Przyciągają nie tylko Budapeszt, czyli stolica Węgier, ale również wiele innych pięknych miast i miasteczek, między innymi kurorty nad Balatonem czy uzdrowisko Hajduszoboszlo. Gdy planujesz swój wyjazd, nie zapomnij kupić ubezpieczenie turystyczne na Węgry. Razem z nim wypoczynek, zwiedzanie, uprawianie sportów na Węgrzech stanie się komfortowe i bezpieczne!

​Węgry – informacje MSZ

 • Węgry są krajem uznawanym za bezpieczny dla turystów.
 • W większych miastach i miejscowościach turystycznych mogą zdarzać się drobne kradzieże, dlatego należy unikać tłumów, uważać w komunikacji publicznej.
 • Ze względu na pandemię koronawirusa mogą obowiązywać specjalne obostrzenia dotyczące podróży na Węgry.
 • Aktualne informacje związane z podróżą na Węgry można znaleźć na stronie internetowej MSZ.

​Podróż na Węgry – jak działa ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne (podróżne) to rodzaj polisy, której zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony podczas zagranicznego wyjazdu. Chroni ona osobę ubezpieczoną przed skutkami losowych sytuacji, między innymi urazu, wypadku, nagłej choroby czy utraty bagażu podróżnego.

Wykupienie ubezpieczenia turystycznego na Węgry pozwala na bezpieczniejszy pobyt każdemu, kto chciałby zobaczyć zachwycające atrakcje tego kraju, uprawiać w nim sporty lub wyjechać tam do pracy. Szeroka gama polis do wyboru pozwala na dopasowanie ich do celu wyjazdu oraz do potrzeb podróżującego.

Polisy turystyczne oferowane są w wielu firmach ubezpieczeniowych, dlatego tak ważne jest zapoznanie się z różnymi wariantami oraz porównanie ich ze sobą. Pod uwagę warto wziąć nie tylko samą cenę ubezpieczenia, ale także jego zakres, by uzyskać pomoc w każdej sytuacji, jaka może zdarzyć się za granicą.

​Jakie ubezpieczenie turystyczne wybrać na wakacje na Węgrzech?

Dobre ubezpieczenie turystyczne na Węgry powinno być dostosowane do potrzeb osoby ubezpieczonej, a także uwzględniać charakter wyjazdu.

Przy wyborze ubezpieczenia turystycznego należy wziąć pod uwagę:

 • Cel wyjazdu – turystyczny, w celu uprawiania sportów, pracowniczy.
 • Zakres ochrony – podstawowa i rozszerzona.
 • Suma ubezpieczenia – maksymalna kwota odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 • Stan zdrowia – choroby przewlekłe.

Standardowa polisa podróżna obejmuje głównie pokrycie kosztów leczenia, transportu medycznego oraz ratownictwa i poszukiwań. Dodatkowo wielu ubezpieczycieli oferuje w podstawowym wariancie ubezpieczenie NNW, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków, które zapewnia odszkodowanie w wyniku wypadku, na przykład na leczenie i rehabilitację.

By wyjazd był bezpieczniejszy, warto zdecydować się na dokupienie polis rozszerzających ochronę, tak zwanych klauzul. Na uwagę zasługują ubezpieczenie OC w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie bagażu, gdy przechowuje się w nim cenne przedmioty, na przykład komputer, aparat fotograficzny. Obecnie, ze względu na sytuację pandemiczną, wielu ubezpieczycieli oferuje polisy od zachorowania na COVID-19.

Osoby planujące uprawianie sportów wysokiego ryzyka i sportów ekstremalnych za granicą powinny zdecydować się na wykupienie ubezpieczenia dedykowanego dla sportowców. Pozwala ono na pokrycie wysokich kosztów związanych z leczeniem urazów, kosztów ratownictwa, poszukiwań, transportu medycznego. Może ono włączać również OC sportowe oraz ubezpieczenie sprzętu sportowego od uszkodzenia, kradzieży, zniszczenia.

Niektórzy ubezpieczyciele oferują także dodatkowe klauzule, na przykład ubezpieczenie zdarzeń wywołanych pod wpływem alkoholu.

​Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne na wyjazd na Węgry?

Najtańszą polisę turystyczną na Węgry można zakupić w cenie od około 3 zł za jeden dzień ochrony!

Ubezpieczenie na Węgry w najniższej cenie pozwala na pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa, NNW. Gdy dopłaci się około 1-2 zł dziennie, można otrzymać również ochronę w ramach OC oraz ubezpieczenie bagażu.

Najdroższe ubezpieczenia włączają wysokie sumy ubezpieczenia. Przykładowo polisa w cenie 3 zł dziennie pokrywa do 135 000 zł kosztów leczenia, natomiast ta w cenie 6,50 zł na dzień już 500 000 zł.

Żeby sprawdzić, ile będzie kosztowało ubezpieczenie turystyczne na Węgry, najlepiej skorzystać z dostępnych w internecie kalkulatorów ubezpieczeniowych. Pozwalają one na otrzymanie błyskawicznej kalkulacji w wielu firmach jednocześnie. Dzięki temu można łatwo porównać oferty i wyszukać najlepszą polisę podróżną w przystępnej cenie.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

​Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne na Węgry?

Podróżnik wyjeżdżający na Węgry może samodzielnie wybrać dla siebie polisę, która będzie odpowiadała jego potrzebom, a tym samym zapewniała mu maksymalną ochronę.

Dobre ubezpieczenie turystyczne na Węgry powinno pokrywać:

 • Koszty leczenia – polisa włącza wizyty lekarskie, pobyt w szpitalu, zabiegi, leki. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym lepsza ochrona zdrowia.
 • Koszty transportu – pokrywają one wydatki związane z przewozem osoby ubezpieczonej, na przykład do kraju po urazie. Koszty transportu włączają też transport ciała osoby zmarłej.
 • Zwrot kosztów ratownictwa – ubezpieczyciel opłaca koszty akcji ratunkowych.
 • Ubezpieczenie bagażu – pozwala na otrzymanie odszkodowania wtedy, gdy bagaż zostanie zniszczony, ukradziony lub zagubiony. Należy zwrócić uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia.
 • NNW – dzięki tej polisie można otrzymać środki na pokrycie kosztów związanych z nieszczęśliwymi wypadkami.
 • OC w życiu prywatnym – polisa pokrywa koszty wyrządzonych nieumyślnie szkód na mieniu i szkód osobowych podczas pobytu za granicą.

Dokładne informacje dotyczące zakresu polisy można znaleźć w ogólnych warunkach umowy, czyli w OWU. To najważniejszy dokument, który reguluje kwestie ubezpieczenia, dlatego każdy podróżnik powinien zapoznać się z zapisami OWU.

Na szczególną uwagę zasługuje sekcja zawierająca wyłączenia odpowiedzialności. Są to sytuacje, w których firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania lub nie poniesie kosztów za klienta. Przykładowo, ubezpieczyciel nie poniesie kosztów za zdarzenia wywołane po alkoholu, chyba że klient wykupił specjalną klauzulę.

Dodatkowo w OWU można znaleźć definicje terminów, jakie znajdują się w dokumencie, co będzie pomocne przy sprawdzeniu zakresu ubezpieczenia, prawa i obowiązki stron, a także zasady wypłaty odszkodowań.

​Gdzie kupić ubezpieczenie turystyczne na Węgry?

Turyści chcący wykupić ubezpieczenie turystyczne na Węgry mogą zrobić to przez internet lub stacjonarnie.

Najprostszym sposobem, aby zawrzeć umowę ubezpieczenia turystycznego, jest skorzystanie z kalkulatora ubezpieczeniowego. Pozwala on na wybranie najkorzystniejszej oferty, a potem zawarcie umowy na podstawie kalkulacji bezpośrednio na stronie internetowej ubezpieczyciela. Wtedy za polisę można zapłacić online, na przykład szybkim przelewem ze swojego konta bankowego. Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy przekazywane są na podany adres e-mail. Dzięki temu można kupić ubezpieczenie nawet na ostatnią chwilę!

Ubezpieczenie turystyczne na Węgry można kupić też w punktach stacjonarnych:

 • Placówki towarzystw ubezpieczeniowych.
 • Agencje ubezpieczeniowe.
 • Biura turystyczne.

​Czy EKUZ działa na Węgrzech?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ obowiązuje na Węgrzech, dlatego jej właściciele mogą z niej skorzystać podczas swojego pobytu.

Kartę EKUZ mogą odebrać osoby, które są ubezpieczone w NFZ. W celu otrzymania karty trzeba złożyć wniosek w placówce NFZ.

Należy pamiętać o tym, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zapewnia pełnej pomocy medycznej w każdej sytuacji, między innymi przy nie obejmuje wykupu większości lekarstw, wizyt w placówkach prywatnych, transportu medycznego oraz ratownictwa. Te koszty należy pokryć we własnym zakresie albo z ubezpieczenia turystycznego. Właśnie dlatego warto zdecydować się na kupno polisy podróżnej na Węgry.

Przed wyjazdem samochodem sprawdź jak działają winiety na Węgrzech w 2022.

​Podsumowanie

Węgry to zachwycający kraj, gdzie czeka wiele ciekawych zakątków. Zwiedzanie malowniczego Budapesztu, leniwy wypoczynek na wybrzeżu Balatonu, uprawianie sportów – niezależnie od planów zawsze warto kupić ubezpieczenie turystyczne na Węgry. W cenie paru złotych dziennie można uzyskać kompleksową pomoc, aby wypoczynek był bezpieczniejszy!

Sprawdź nasze Ubezpieczenia