Ubezpieczenie turystyczne na Fiordy Norweskie
Kraje

Ubezpieczenie na fiordy norweskie

Ubezpieczenie na fiordy norweskie

Norwegia nie jest zbyt oczywistym kierunkiem na wakacyjny wyjazd. Większość osób preferuje bardziej słoneczne kierunki. Tymczasem Skandynawia ma wiele zalet. Przynajmniej raz w życiu trzeba zobaczyć norweskie fiordy. Czym są? Dlaczego są tak wyjątkowe? Jakie ubezpieczenie turystyczne na fiordy norweskie wybrać?

Fiordy norweskie – informacje z MSZ

 • Przy podróżach zagranicznych zalecana jest rejestracja w systemie Odyseusz. 
 • Obecnie stopień zagrożenia zamachami terrorystycznymi w Norwegii jest określany jako “możliwe”. 
 • Policja norweska surowo karze za wykroczenia w ruchu drogowym i za zakłócanie porządku publicznego. 

Fiordy norweskie – co warto zobaczyć?

 • Sognefjord – znajdujący się w regionie Vestlandet na północ od Bergen. To najdłuższy fiord w kraju – ma długość 205 km. Jest również bardzo głęboki, bo sięga do 1300 metrów. Jego szerokość waha się od 1 do 5 km. Ma także sporo odnóg.
 • Nærøyfjord – liczącą 18 km zatokę o głębokości maksymalnej 500 metrów i szerokości 250 metrów. Ma w sobie wiele uroku. Na brzegu fiordu znajduje się miejscowość Bakka z zabytkowym kościołem. Fiord wpisany jest na listę UNESCO.
 • Geirangerfjord – położony wśród wysokich gór. Nieopodal znajdują się piękne wodospady Ślubny Welon i Siedem Sióstr.
 • Hardangerfjord – drugi największy fiord w kraju. Pod względem wielkości zajmuje piąte miejsce na świecie. Ma długość 179 km, a szerokość sięga do 10 km. Zatoka jest głęboka do 860 metrów. Łączy on wody morskie i oceaniczne z płaskowyżem Hardangervidda. Otoczony jest zielenią.

Co zabrać na urlop na fiordy norweskie? Dokumenty na wyjazd do Norwegii

Trzeba mieć przy sobie jedynie ważny dowód osobisty lub paszport. Wiza nie jest wymagana. Norwegia nie jest częścią Unii Europejskiej, ale należy do Strefy Schengen.  

Czy w Norwegii jest bezpiecznie?

Norwegia to kraj bezpieczny. Zagrożenie przestępczością pospolitą jest tam niewielkie, ale w większych miejscowościach zdarzają się kradzieże kieszonkowe. 

Zagrożenie zamachami terrorystycznymi jest w Norwegii określane jako możliwe. Trzeba więc liczyć się ze wzmożonymi kontrolami. 

Wybierając się na fiordy norweskie warto zadbać o odpowiednie wyposażenie.

Karta EKUZ na urlop w Norwegii czy wystarczy?

W Norwegii karta EKUZ obowiązuje. Jednak i tak za sporo usług trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Zapłacić trzeba za tzw. udział własny w przypadku usługi realizowanej w publicznej służbie zdrowia. To opłata zryczałtowana, która nie jest refundowana. Dotyczy także samych Norwegów. 

Koszty leczenia w Norwegii są bardzo wysokie. Dlatego trzeba ze sobą zabrać naprawdę dobrą polisę turystyczną.

Jakie ubezpieczenie turystyczne na fiordy norweskie wybrać?

Koszty opieki zdrowotnej w Norwegii, nawet przy obecności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), mogą znacząco wpłynąć na budżet. Zamiast polegać na przypadku, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zakupienie ubezpieczenia turystycznego na podróż do Norwegii, które zapewnia kompleksowe pokrycie wszelkich wydatków związanych z leczeniem, zarówno tych niedstandardowych, jak i tych związanych z opieką w prywatnych placówkach medycznych. Ważne jest, aby suma gwarantowana w polisie była odpowiednio wysoka i nie była mniejsza niż 30 000 euro. Drugim obligatoryjnym elementem polisy jest ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), które zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu. Kwota odszkodowania dla ubezpieczonego jest uzależniona od ustalonej w umowie sumy gwarantowanej i może wynosić od 5000 zł do 100 000 zł.

Co powinno obejmować ubezpieczenie turystyczne na fiordy norweskie?

Każde solidne ubezpieczenie turystyczne na wyjazd na fiordy norweskie powinno obejmować:

 1. Koszty leczenia – ten element sprawia, że ubezpieczona osoba nie musi ponosić kosztów związanych z wizytami u lekarzy, badaniami, hospitalizacją (w tym także w placówkach prywatnych) oraz transportem medycznym z powrotem do Polski. Suma gwarantowana na koszty leczenia nie powinna być niższa niż 30 000 euro w przypadku podróży na terytorium Europy.
 2. Koszty ratownictwa – to dzięki tym środkom ubezpieczyciel pokrywa wydatki związane z akcjami ratowniczymi i poszukiwawczymi, w tym z użyciem specjalistycznego śmigłowca. Suma gwarantowana na koszty ratownictwa nie powinna być niższa niż 5 000 euro w przypadku podróży na terytorium Europy.
 3. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) –  NNW obejmuje świadczenia związane ze śmiercią lub uszczerbkiem na zdrowiu ubezpieczonej osoby. W warunkach ogólnych ubezpieczenia określono procentowe świadczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, więc warto z nimi zapoznać się, aby zrozumieć zakres tej ochrony.
 4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) –  chroni przed roszczeniami osób trzecich z tytułu szkód osobowych lub materialnych wyrządzonych przez turystę podczas wyjazdu. Działa w przypadku takich sytuacji jak uszkodzenie mienia hotelu czy przypadkowe zniszczenie cudzej elektroniki.
 5. Ubezpieczenie Assistance – usługi assistance są świadczone w trakcie podróży i obejmują organizację oraz udzielanie pomocy ubezpieczonemu w różnych sytuacjach podczas wyjazdu.
 6. Ubezpieczenie bagażu: – gdy w trakcie podróży dojdzie do uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży bagażu, to ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie z tego tytułu. Najczęściej objęte ochroną są przedmioty osobistego użytku, przenośny sprzęt komputerowy, telefony komórkowe oraz sprzęt fotograficzny.

Jakie dodatkowe ubezpieczenie na fiordy norweskie wybrać?

Dodatki do polisy turystycznej, które warto rozważyć to:

 1. Klauzula sportów ekstremalnych lub wysokiego ryzyka –  istotne rozszerzenie dla osób planujących uprawianie sportów w Norwegii. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa, które sporty uznaje za generujące większe ryzyko, takie jak sporty ekstremalne lub wysokiego ryzyka. Lista tych aktywności znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).
 2. OC sportowe – kolejne rozszerzenie dla osób aktywnych fizycznie. Działa podobnie jak OC w życiu prywatnym, ale dotyczy sytuacji związanych z uprawianiem sportu. Dzięki OC sportowemu polisa pokrywa koszty związane z wyrządzeniem szkody innej osobie lub jej mieniu podczas aktywności sportowych.
 3. Ubezpieczenie sprzętu sportowego – ochrona przed zniszczeniem, kradzieżą, zgubieniem lub uszkodzeniem zabranego ze sobą sprzętu sportowego w trakcie podróży.
 4. Klauzula alkoholowa – interesująca opcja dla turystów, którzy nie wykluczają spożycia alkoholu podczas podróży. Dzięki tej klauzuli towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa koszty leczenia turysty, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi pod wpływem alkoholu. Wypłaca również odszkodowanie z tytułu NNW.
 5. Klauzula chorób przewlekłych – o klauzula obowiązkowa dla osób podróżujących do Norwegii i cierpiących na choroby przewlekłe. Ta klauzula zapewnia pokrycie kosztów leczenia w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia turysty z powodu choroby przewlekłej.

Gdzie kupić ubezpieczenie turystyczne na fiordy norweskie?

Wiadomo już, że wyjeżdżając za granicę warto zabrać ze sobą polisę podróżną. Nie należy z niej rezygnować, nawet gdy w danym kraju skorzystać można z karty EKUZ. Ubezpieczenie kupić można w agencji ubezpieczeniowej lub przez internet np. za pośrednictwem serwisu online Polisoteka.pl.

Najważniejsze informacje:

 • Osoby wybierające się na fiordy norweskie muszą mieć przy sobie jedynie ważny dowód osobisty lub paszport.
 • Norwegia to kraj bezpieczny. Kradzieże kieszonkowe zdarzają się tam rzadko. Zagrożenie terrorystyczne jest jednak określane jako możliwe.
 • W Norwegii obowiązuje karta EKUZ, ale sporo usług medycznych nie jest refundowanych. Nie można więc rezygnować z zakupu ubezpieczenia turystycznego.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Czy karta EKUZ obejmuje Norwegię?
W Norwegii obowiązuje karta EKUZ, ale i tak warto zadbać o dodatkowe ubezpieczenie podróżne. Za wiele usług medycznych trzeba zapłacić bowiem z własnej kieszeni.
Jakie ubezpieczenie wybrać na wyjazd do Norwegii?
Im wyższa suma ubezpieczenia, tym lepiej. Trzeba też polisę dopasować do własnych potrzeb. Dodatkowej ochrony potrzebują np. osoby przewlekle chore.