Ubezpieczenie turystyczne na Białoruś
Kraje

Ubezpieczenie na Białoruś

Ubezpieczenie na Białoruś

Za pomocą odpowiednio dobranego ubezpieczenia turystycznego wyjazd na Białoruś będzie bezpieczniejszy. Chociaż kraj ten często nie kojarzy się jako turystyczna destynacja, to jednak na zwiedzenie białoruskich miast i miasteczek decyduje się obecnie coraz więcej osób. Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie turystyczne na Białoruś?

Białoruś – informacje MSZ

Ze względu na obecną sytuację polityczną na Białorusi MSZ odradza podróżowanie do tego kraju, gdy nie jest to konieczne. Podczas pobytu należy zachować szczególną ostrożność w trakcie zgromadzeń.

Aktualne informacje dotyczące ostrzeżeń przed wyjazdem na Białoruś można znaleźć na stronie internetowej MSZ.

Białoruś – co warto zobaczyć?

 • Zamek w Nieświeżu – dawną siedzibę Radziwiłłów z XVI wieku. Przez lata zamek wielokrotnie dewastowano, niszczono i grabiono. Od roku 1994 uznawany jest za pomnik kultury  historii. Od roku 2005 znajduje się na liście UNESCO. 
 • Zamek w Mirze – zabytek z listy UNESCO. To obiekt z XVI wieku wzniesiony z inicjatywy marszałka nadwornego litewskiego Jerzego Iwanowicza llinicza. W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli tam getto żydowskie. Dzisiaj mieści się tam muzeum prezentujące historię Wielkiego Księstwa Litewskiego.
 • Dom rodzinny Mickiewicza w Nowogródku – miejsce wyjątkowe dla Polaków. To tam Mickiewicz spędził dzieciństwo i wczesną młodość. Obecnie mieści się tam jego muzeum. W rzeczywistości jest to replika domu poety, bo budynek uległ zniszczeniu.
 • Jezioro Świteź – kojarzące się z balladami Mickiewicza.

Co zabrać na urlop na Białorusi? Dokumenty na wyjazd do Białorusi

Bez wizy na teren Białorusi wjechać można przez lotnisko w Mińsku. Polacy mogą przebywać w kraju bez wizy do 30 dni. Istnieje jeszcze kilka przejść granicznych, na których  możliwy jest ruch bezwizowy. Brak wizy w przypadku pobytów dłuższych grozi grzywną w wysokości i do 550 euro i deportacją.

Turyści muszą mieć przy sobie ważny paszport, określoną ilość gotówki (22 ruble na dzień pobytu) i ubezpieczenie medyczne na sumę  minimum 10 tysięcy euro. 

Polacy mogą wjechać na teren Białorusi dowolną ilość razy. Jednocześnie pobyt nie może przekraczać 90 dni w ciągu każdego okresu 180 dni. Pobyty wizowe i bezwizowe się nie sumują. 

Pobyt powyżej 5 dni oznacza obowiązek dokonania meldunku czasowego. Można to zrobić osobiście lub przez internet. Jest to zupełnie darmowe. 

Na Białorusi honorowane jest polskie prawo jazdy.

Czy na Białorusi jest bezpiecznie?

Na Białorusi dochodzi oczywiście do przestępstw pospolitych. Zazwyczaj są to kradzieże aut i włamania do samochodów. Nie ma jednak podwyższonego ryzyka napadów i rozbojów. Pod tym względem jest to kraj dość bezpieczny.

Z drugiej strony sytuacja polityczna na Białorusi nie jest stabilna. Dlatego MSZ odradza odwiedzanie tego kraju, gdy nie jest to konieczne. 

Na Białorusi nie ma zagrożenia atakami terrorystycznymi.

Karta EKUZ na urlop na Białorusi – czy wystarczy?

Europejska Karta Ubezpieczenia Turystycznego EKUZ na Białorusi nie obowiązuje. Oznacza to, że turyści, którzy potrzebują pomocy medycznej, leczeni są odpłatnie.

Jedynym sposobem, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym z wysokimi kosztami leczenia na Białorusi, jest wykupienie prywatnego ubezpieczenia turystycznego. Zaleca się, aby ubezpieczenie to obejmowało gwarantowaną sumę kosztów leczenia na poziomie co najmniej 50 000 euro.

​Podróż do Białorusi – jak działa ubezpieczenie turystyczne?

Białoruś oferuje wiele ciekawych zakątków – można zdecydować się na zwiedzanie białoruskich zabytków czy na aktywny wypoczynek podczas uprawiania sportów. Również Białoruś jest często odwiedzana przez przedsiębiorców, którzy prowadzą tam współpracę z lokalnymi firmami.

Aby pobyt na Białorusi był bezpieczny, należy wcześniej zdecydować się na wykupienie polisy ubezpieczeniowej. Zastosowanie ma polisa turystyczna, która przeznaczona jest dla osób wyjeżdżających poza granicę kraju.

Ubezpieczenie turystyczne przeznaczone jest dla:

 • Turystów.
 • Przedsiębiorców.
 • Pracowników.
 • Innych osób podróżujących na Białoruś.

Za pomocą ubezpieczenia turystycznego można otrzymać pełną pomoc w razie pojawienia się niespodziewanych zdarzeń, które mogą przydarzać się podczas pobytu za granicą.

Standardowa polisa turystyczna pokrywa koszty leczenia, ratownictwa oraz transportu medycznego. Dodatkowo można zdecydować się na dokupienie dodatkowych polis, tak zwanych klauzul. Pozwalają one na poszerzenie ochrony ubezpieczeniowej.

Aby skorzystać z ochrony, należy mieć przy sobie potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczeniowej, aby potwierdzić posiadaną ochronę. Dodatkowo w ramach polisy można skontaktować się z ubezpieczycielem, by otrzymać odpowiedź na pytania i pomoc.

Uwaga! Przed wyjazdem na Białoruś należy uzyskać wizę. Polacy składający wniosek o wizę na Białoruś muszą dołączyć do niego także potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, które obowiązuje na terenie Białorusi. Potwierdzeniem tym może być również prywatna polisa turystyczna.

​Jakie ubezpieczenie turystyczne do Białorusi wybrać?

Wyjazd na wakacje na Białoruś będzie bezpieczniejszy, gdy wykupi się polisę ubezpieczeniową powalającą na uzyskanie maksymalnej ochrony zgodnie z celem wyjazdu oraz własnymi wymaganiami.

Dobra polisa turystyczna na Białoruś powinna zapewniać ochronę w poniższym zakresie:

 • Koszty leczenia – za pomocą polisy ubezpieczeniowej osoba ubezpieczona może korzystać z usług medycznych, między innymi z wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, zabiegów ambulatoryjnych, operacji.
 • Koszty ratownictwa – polisa pokrywa koszty związane z organizacją akcji ratunkowej ubezpieczonego.
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – polisa odpowiedzialności cywilnej pozwalająca na pokrycie kosztów zniszczonego mienia przez osobę ubezpieczoną.
 • Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) – gdy dojdzie do wypadku, polisa pokrywa koszty jego następstw, między innymi związane z leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, śmiercią ubezpieczonego.
 • Zwrot kosztów transportu – ubezpieczenie turystyczne pozwala na pokrycie kosztów transportu, w tym transportu medycznego na terenie kraju oraz z powrotem do Polski.
 • Ubezpieczenie bagażu – za pomocą tej polisy można otrzymać ochronę mienia, jakie zostało zabrane na wyjazd, ale zostało skradzione, zniszczone, zagubione.

Dodatkowo towarzystwa ubezpieczeniowe oferują jeszcze szerszą gamę polis ubezpieczeniowych, między innymi skierowanych do osób uprawiających sporty. Polisy te poszerzają zakres ochrony w ramach kosztów leczenia, transportu, NNW, a także mogą oferować OC sportowe, czyli polisę pozwalającą na otrzymanie odszkodowania przez osobę poszkodowaną na skutek uprawiania sportów.

​Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne na wyjazd do Białorusi?

Koszty ubezpieczeń turystycznych do Białorusi warunkowane są czynnikami jak zakres ubezpieczenia, czas jego obowiązywania, a także wybrana oferta ubezpieczeniowa. Ceny są kalkulowane indywidualnie na podstawie potrzeb klienta, który chce wykupić ubezpieczenie turystyczne na Białoruś.

Ceny polis turystycznych do Białorusi rozpoczynają się od około 4 zł na dzień, natomiast kończą nawet na ponad 50 zł na dzień. Tak szeroki rozstaw cenowy wynika z faktu, że polisy są dostępne w wielu wariantach.

Najtańsze ubezpieczenia turystyczne na Białoruś obejmują poniższy zakres ochrony:

 • Koszty leczenia;
 • Koszty transportu;
 • NNW;
 • Koszty ratownictwa.

Ubezpieczenia w wyższej cenie obejmują już dodatkowe usługi, między innymi OC, pakiet Assistance, ubezpieczenie bagażu, a także włączają one wyższe kwoty ochrony.

Aby sprawdzić koszty związane z ubezpieczeniem turystycznym na Białoruś, można skorzystać z dostępnych w internecie kalkulatorów ubezpieczeniowych. Pozwalają one na obliczenie kosztów na podstawie podanych informacji dotyczących rodzaju i czasu trwania wyjazdu oraz aktywności, jakie mają być podczas niego podejmowane. Na podstawie wykonanej kalkulacji można również wykupić polisę online.

​Co powinno obejmować ubezpieczenie turystyczne do Białorusi?

Polisa turystyczna dla osoby podróżującej na Białoruś może być dopasowana indywidualnie do jej potrzeb, co pozwala na uzyskanie optymalnego zakresu ochrony.

W ramach ubezpieczenia turystycznego można otrzymać wsparcie ubezpieczyciela w sytuacjach losowych, między innymi wtedy, gdy ubezpieczona osoba zachoruje nagle, dozna pogorszenia stanu zdrowia, będzie uczestnikiem wypadku lub wywoła zdarzenie.

Dokładne informacje dotyczące zakresu polisy można znaleźć w OWU, czyli w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które dołączane są do każdej umowy ubezpieczenia turystycznego. Znajdują się w nim listy sytuacji, w których ubezpieczony może otrzymać pomoc w ramach posiadanej polisy, a także wyłączenia, czyli sytuacje, gdy ubezpieczenie nie będzie działało.

Jakie dodatkowe ubezpieczenie do Białorusi wybrać?

Zawsze warto jest dopasować ubezpieczenie turystyczne do swoich indywidualnych potrzeb. Czasem przydatne są dodatkowe rozszerzenia. Osoby, które są pod stałą opieką lekarza, powinny pamiętać o rozszerzeniu o choroby przewlekłe. Z kolei osoby aktywnie spędzające czas wolny, muszą wykupić ochronę od sportów ekstremalnych lub sportów wysokiego ryzyka. Można też ubezpieczyć się od zdarzeń, które miały miejsce pod wpływem alkoholu czy na skutek wykonywania pracy fizycznej.

​Gdzie kupić ubezpieczenie turystyczne do Białorusi?

Ubezpieczenie turystyczne przed wyjazdem na Białoruś można zakupić samodzielnie stacjonarnie lub przez internet albo skorzystać z pomocy agenta ubezpieczeniowego. Nie da się jednak ukryć, że zdecydowanie najwygodniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z internetowego serwisu Polisoteka.pl. Z jego pomocą zakup ubezpieczenia podróżnego zajmuje kilka minut.

Najważniejsze informacje:

 • Białoruś to kraj niestabilny politycznie i polskie MSZ odradza podróże w tym kierunku.
 • Na Białorusi nie obowiązuje karta EKUZ. Warto więc zadbać o naprawdę dobrze ubezpieczenie turystyczne. Jest ono zresztą obowiązkowe.
 • Do wjazdu na teren Białorusi potrzebny jest ważny paszport, polisa podróżna i odpowiednie środki pieniężne. Wiza nie zawsze jest wymagana.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Jakie ubezpieczenie wybrać na wyjazd na Białoruś?
Warto ubezpieczenie dopasować do swoich potrzeb. Czasem warto zainwestować w dodatkowe ubezpieczenie podróżne obejmujące np. aktywności ekstremalne czy choroby przewlekłe. Ubezpieczenie zdrowotne na Białoruś powinno obejmować dość wysoką sumę gwarantowaną.
Gdzie najlepiej ubezpieczyć się na wyjazd za granicę?
Najprostszym rozwiązaniem jest skorzystanie z internetowego serwisu Polisoteka.pl. W ten sposób można kupić ubezpieczenie podróżne w kilka minut i to bez wychodzenia z domu.