Ubezpieczenie turystyczne do Macedonii
Kraje

Ubezpieczenie do Macedonii

Ubezpieczenie do Macedonii

Macedonia Północna to kraj znajdujący się na Półwyspie Bałkańskim. Jego malownicze widoki, ciekawe zabytki oraz wyjątkowa kultura przyciągają tam podróżników z całej Europy i świata. Wśród nich znajduje się również wielu Polaków. Gdy także myślisz o odwiedzeniu tego kraju, sprawdź, jak wybrać najlepsze ubezpieczenie turystyczne do Macedonii!

​Macedonia – informacje MSZ

 • Macedonia uznawana jest za bezpieczny kraj.
 • Większe zagrożenie może pojawić się w rejonach północno-zachodnich.
 • Na terenie Macedonii dochodzi do aktywności sejsmicznej.
 • Przed wyjazdem warto zawsze zarejestrować się w systemie Odyseusz.
 • Ostrzeżenia związane z podróżowaniem do Macedonii można znaleźć na stronie internetowej MSZ.

Macedonia – co warto zobaczyć?

 • Jezioro Ochrydzkie – leżące na granicy z Albanią. Jest to najstarsze jezioro w całej Europie.
 • Starożytny teatr w Ochrydzie – z wieku II p n.e. Właściwie są to ruiny teatru z dobrze zachowaną częścią dolną.
 • Starą Carsiję w Skopje – dzielnicę bazarową.
 • Most Kamienny w Skopje – łączy dwie dzielnice miasta. Obiekt pochodzi z czasów osmańskich i jest symbolem miasta. Liczy 214 metrów i jest bogato zdobiony.
 • Muzeum Archeologiczne w Skopje – położone niedaleko Kamiennego Mostu.
 • Park Narodowy Mavrovo – położony wzdłuż zachodniej granicy kraju. Obejmuje m.in. góry Korab z najwyższym szczytem osiągającym 2764 m n.p.m. Znajduje się tam także sztuczne jezioro Mavrovo. 
 • Monastyr św. Jana Teologa Kaneo w Ochrydzie – położony na skalistym cyklu. To obiekt z wieku XIII.
 • Twierdze Kale w Skopje – częściowo zrekonstruowaną twierdzę z VI wieku.
 • Herakleę – ruiny starożytnego miasta greckiego w południowej Macedonii. 

Co zabrać na urlop do Macedonii? Dokumenty na wyjazd do Macedonii

Trzeba mieć w tym przypadku ważny paszport lub dowód osobisty. Warto jednak zabrać ten pierwszy dokument – bez niego może być trudno wynająć auto lub zameldować się w hotelu. Osoby wyjeżdżające jedynie z dowodem powinny na granicy domagać się od policji granicznej wydania odpowiedniego blankietu. 

Kierowcy muszą mieć obowiązkowo ze sobą Zieloną Kartę. W przypadku pobytów krótszych niż 3 miesiące można się posługiwać polskim prawem jazdy. Potem trzeba mieć międzynarodowe prawo jazdy – przy pobytach do 6 miesięcy. Następnie dokument należy wymienić na macedoński.

W Macedonii istnieje obowiązek meldunkowy. Dotyczy to osób, które przebywają tam dłużej niż 24 godziny. Trzeba zameldować się na posterunku policji. W teorii obowiązek ten leży na hotelarzach. Mają oni 12 godzin na zgłoszenie wizyty obcokrajowca. Warto się jednak upewnić, czy do takiego zgłoszenia na pewno doszło. W przeciwnym razie policja może nałożyć karę w wysokości od 100 do 500 euro i dwuletni zakaz wjazdu do kraju.

Czy w Macedonii jest bezpiecznie?

Poziom przestępczości pospolitej w Macedonii jest podobny jak w całej Europie. Najbardziej niebezpieczna jest północno-zachodnia część kraju. Zdarzają się tam kradzieże kieszonkowe i włamania do samochodów.

Przed wyjazdem do Macedonii nie trzeba przechodzić żadnych dodatkowych szczepień. Kraj ten leży natomiast w strefie aktywnej sejsmicznie. 

Polscy turyści na terenie Macedonii bez wizy przebywać mogą do 90 dni. 

​Karta EKUZ na urlop w Macedonii – czy wystarczy?

Karta EKUZ w Macedonii nie obowązuje, dlatego też oznacza to, że podróżujący musi pokryć wszystkie koszty leczenia we własnym zakresie!

Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem w razie pojawienia się choroby, urazu, warto zdecydować się na wykpienie polisy turystycznej na wakacje w Macedonii. Dzięki temu można korzystać z prywatnych placówek zdrowotnych w tym kraju, między innymi pokryć koszty diagnostyki i leczenia.

​Podróż do Macedonii – jak działa ubezpieczenie turystyczne?

Wyjazd za granicę związany jest z wieloma niebezpieczeństwami – uraz, choroba, wypadek czy wyrządzenie szkody to tylko niektóre z nich. Aby ochronić się przed ich konsekwencjami, warto zdecydować się na zakupienie ubezpieczenia turystycznego.

Ubezpieczenie turystyczne jest rodzajem polisy, której zadaniem jest zabezpieczenie właściciela przed ryzykiem dotyczącym podróżowania za granicę. Pokrywa ona wtedy pojawiające się koszty oraz pozwala na otrzymanie wypłaty odszkodowania w ramach zdarzeń, jakie pokrywa polisa.

Chociaż kupno polisy turystycznej nie jest obowiązkowe, warto zdecydować się na zawarcie umowy ubezpieczeniowej. Dzięki temu wyjazd za granicę może być bezpieczniejszy!

Ubezpieczenie turystyczne do Macedonii pozwala na uzyskanie ochrony w wielu sytuacjach związanych z wyjazdem do tego kraju. Dzięki temu, że towarzystwa ubezpieczeniowe proponują swoim klientom różne warianty polis, można dopasować je do celu wyjazdu i własnych wymogów.

Sprawdź, na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego do Macedonii!

​Jakie ubezpieczenie turystyczne do Macedonii wybrać?

Dobre ubezpieczenie turystyczne to takie, które zostało dopasowane do potrzeb turysty. Dzięki temu może ono zapewnić skuteczne wsparcie w najmniej oczekiwanych momentach, jakie mogą przydarzyć się podczas zagranicznego wyjazdu.

Podstawowy wariant ubezpieczenia podróżnego do Macedonii pozwoli na pokrycie kosztów:

 • Leczenia.
 • Transportu.
 • Ratownictwa i poszukiwań.
 • NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków.

Taka oferta może być jednak niewystarczająca dla osób, które wymagają szerszej ochrony w związku z wyjazdem za granicę. Dodatkowe polisy, tak zwane klauzule, umożliwiają poszerzenie zabezpieczenia, na przykład o ochronę bagażu, ubezpieczenie sportowe, OC w życiu prywatnym.

Przy wyborze odpowiedniej polisy duże znaczenie ma również dobranie jej pod kątem sumy gwarantowanej ubezpieczenia. Jest to maksymalny limit, do którego odpowiedzialny jest ubezpieczyciel. Powyżej niego nie pokrywa on już kosztów. Wyższy limit zapewnia wtedy skuteczniejszą ochronę, ale jednocześnie przekłada się na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Dodatkowo pod uwagę warto wziąć opinie na temat firm ubezpieczeniowych – można znaleźć je obecnie online. Wybór rekomendowanej przez innych firmy pozwoli na wypoczynek bez stresu!

​Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne na wyjazd do Macedonii?

Za ubezpieczenie turystyczne do Macedonii nie trzeba płacić dużo. Ceny rozpoczynają się już od około 3 zł dziennie!

Tygodniowy wyjazd do Macedonii jest związany z kosztami ubezpieczenia turystycznego wynoszącymi od około 20 zł do 100 zł. Duża rozpiętość cenowa wynika głównie z zakresu polisy oraz z sum gwarancyjnych.

W najniższej cenie około 3 zł dziennie turysta może otrzymać ochronę obejmującą koszty leczenia, transportu medycznego, ratownictwa oraz NNW. Wystarczy jednak dopłacić 1-2 zł dziennie, by poszerzyć polisę o ochronę bagażu, uzyskać OC w życiu prywatnym. W cenie około 6-8 zł dziennie można wykupić ubezpieczenie dla sportowca, które obejmuje wysokie koszty leczenia i ratownictwa, OC sportowe i kilkadziesiąt sportów objętych polisą.

Aby sprawdzić dokładne koszty ubezpieczenia turystycznego do Macedonii, warto skorzystać z dostępnych w internecie kalkulatora ubezpieczeń turystycznych. To serwis internetowy, który przeznaczony jest do sprawdzania składek polis w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych jednocześnie. Wyliczone kwoty są podstawą do zakupu ubezpieczenia bezpośrednio na stronie towarzystwa.

​Co powinno obejmować ubezpieczenie turystyczne do Macedonii?

W ramach ubezpieczenia turystycznego do Macedonii podróżujący może otrzymać ochronę odpowiadającą jego indywidualnym wymaganiom.

Przed zawarciem umowy warto jednak zapoznać się z OWU – ogólnymi warunkami ubezpieczenia, które zwierają definicje, prawa i obowiązki oraz zakres polisy i wyłączenia, czyli sytuacje, w których ubezpieczenie nie będzie działało.

Zakres ochrony polisy turystycznej:

 • Koszty leczenia – polisa pokrywa koszty wizyt u lekarza, leków, diagnostyki, zabiegów ambulatoryjnych, operacji, leczenia stomatologicznego. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym szerszy zakres ochrony.
 • Koszty ratownictwa – ubezpieczyciel pokrywa wydatki związane z organizacją akcji ratowniczych i poszukiwawczych do wyznaczonej kwoty ochrony.
 • Koszty transportu – pozwalają na pokrycie kosztów transportu osoby ubezpieczonej, w tym transportu medycznego, transportu zwłok do Polski do wyznaczonej sumy.
 • NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) – jest to polisa, która daje ochronę wtedy, gdy osoba ubezpieczona dozna uszczerbku na zdrowiu. Za jej pomocą można między innymi pokryć koszty leczenia, rehabilitacji, utraconych zysków.
 • Ubezpieczenie Assistance – ubezpieczyciel oferuje swoim klientom pomoc w określonym zakresie, na przykład jako usługi tłumacza, prawnika, usługi transportowe, opiekuńcze.
 • Ubezpieczenie bagażu – za pomocą tego ubezpieczenia towarzystwo pokrywa koszty związane ze zniszczeniem, kradzieżą, utratą bagażu podróżnego. Należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia, która pokazuje, do jakiejś sumy można otrzymać odszkodowanie.
 • Ubezpieczenie dla sportowców – przeznaczone dla osób, które wyjeżdżają za granicę w celu uprawiania sportów. Pozwala na pokrycie podwyższonych kosztów leczenia, ratownictwa, może włączać ubezpieczenie sprzętu sportowego, OC sportowe. Przeznaczone szczególnie dla osób, które zamierzają uprawiać sporty ekstremalne, wysokiego ryzyka.
 • OC w życiu prywatnym – umożliwia pokrycie kosztów związanych z wyrządzeniem szkód.
 • Ubezpieczenie od opóźnienia lotu i bagażu – dla osób podróżujących samolotem.
 • Ubezpieczenie od odwołania lub skrócenia wyjazdu – przy wystąpieniu ważnych powodów, na przykład choroby, śmierci bliskiej osoby.
 • Zdarzenia pod wpływem alkoholu – ubezpieczyciel pokrywa koszty związane z wywołanymi szkodami pod wpływem alkoholu.

Jakie dodatkowe ubezpieczenie do Macedonii kupić?

Podstawowe ubezpieczenie turystyczne do Macedonii obejmuje koszty leczenia, OC, NNW czy ochronę bagażu. Dodatkowo ubezpieczyć można podróż samolotem (od opóźnień lotu czy zgubienia bagażu) lub samochodem (Auto Assistance przydaje się w razie kolizji i awarii). 

Osoby przewlekle chore muszą dodatkowo rozszerzyć ochronę. W przeciwnym razie zaostrzenie danej jednostki chorobowej za granicą skończyć się może bardzo źle. 

Jeszcze innego ubezpieczenia potrzebują osoby stawiające na aktywny wypoczynek, które np. uprawiają sporty ekstremalne lub lubią górskie wędrówki. Często konieczne jest dokupienie klauzuli zwanej sporty ekstremalne lub sporty wysokiego ryzyka. Polisa często zawiera dodatkowo OC sportowe czy ubezpieczenie sprzętu sportowego. 

Standardowo firmy ubezpieczeniowe oferują też klauzulę alkoholową – możliwość ubezpieczenia zdarzeń, które mają miejsce pod wpływem alkoholu. 

​Gdzie kupić ubezpieczenie turystyczne do Macedonii?

Ubezpieczenie turystyczne do Macedonii można zakupić we własnym zakresie – nawet na jeden dzień przed planowanym wyjazdem na urlop.

Najłatwiej polisę można wykupić przez internet. Z pomocą przychodzi serwis Polisoteka.pl. Jego obsługa jest banalnie prosta – pozwala zaopatrzyć się w polisę podróżną w ciągu zaledwie kilku minut.

Najważniejsze informacje:

 • Turyści z Polski wybierający się do Macedonii na okres do 90 dni potrzebują paszportu lub dowodu osobistego. MSZ zaleca jednak zabranie ze sobą tego pierwszego dokumentu.
 • W Macedonii jest dość bezpiecznie. Zdarzają się kradzieże kieszonkowe i napady - głównie na północy i zachodzie kraju.
 • Warto pamiętać o tym, że w Macedonii nie obowiązuje EKUZ i dlatego należy zabrać ze sobą dobre ubezpieczenie turystyczne.

FAQ - Najczęsciej zadawane pytania

Jak wybrać ubezpieczenie turystyczne do Macedonii?
Trzeba w tym przypadku kierować się swoimi osobistymi potrzebami. Warto mieć na uwadze swój wiek, stan zdrowia i plany na wyjazd.
Czy karta EKUZ działa w Macedonii?
W Macedonii nie działa karta EKUZ, a więc przed wyjazdem należy zadbać o odpowiednie ubezpieczenie turystyczne dla całej rodziny.
Jaki dokument jest potrzebny do Macedonii?
Wiza przy pobytach krótszych niż 90 dni nie jest wymagana. Wystarczy mieć przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty. Lepiej zabrać ze sobą ten pierwszy dokument.