Ubezpieczenie turystyczne do Macedonii

Macedonia Północna to kraj znajdujący się na Półwyspie Bałkańskim. Jego malownicze widoki, ciekawe zabytki oraz wyjątkowa kultura przyciągają tam podróżników z całej Europy i świata. Wśród nich znajduje się również wielu Polaków. Gdy także myślisz o odwiedzeniu tego kraju, sprawdź, jak wybrać najlepsze ubezpieczenie turystyczne do Macedonii!

​Macedonia – informacje MSZ

 • Macedonia uznawana jest za bezpieczny kraj.
 • Większe zagrożenie może pojawić się w rejonach północno-zachodnich.
 • Na terenie Macedonii dochodzi do aktywności sejsmicznej.
 • W związku pandemią koronawirusa wywołującego COVID-19 mogą pojawić się specjalne obostrzenia dotyczące wyjazdu do Macedonii.
 • Ostrzeżenia związane z podróżowaniem do Macedonii można znaleźć na stronie internetowej MSZ.

​Podróż do Macedonii – jak działa ubezpieczenie turystyczne?

Wyjazd za granicę związany jest z wieloma niebezpieczeństwami – uraz, choroba, wypadek czy wyrządzenie szkody to tylko niektóre z nich. Aby ochronić się przed ich konsekwencjami, warto zdecydować się na zakupienie ubezpieczenia turystycznego.

Ubezpieczenie turystyczne jest rodzajem polisy, której zadaniem jest zabezpieczenie właściciela przed ryzykiem dotyczącym podróżowania za granicę. Pokrywa ona wtedy pojawiające się koszty oraz pozwala na otrzymanie wypłaty odszkodowania w ramach zdarzeń, jakie pokrywa polisa.

Chociaż kupno polisy turystycznej nie jest obowiązkowe, warto zdecydować się na zawarcie umowy ubezpieczeniowej. Dzięki temu wyjazd za granicę może być bezpieczniejszy!

Ubezpieczenie turystyczne do Macedonii pozwala na uzyskanie ochrony w wielu sytuacjach związanych z wyjazdem do tego kraju. Dzięki temu, że towarzystwa ubezpieczeniowe proponują swoim klientom różne warianty polis, można dopasować je do celu wyjazdu i własnych wymogów.

Sprawdź, na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego do Macedonii!

​Jakie ubezpieczenie turystyczne wybrać na wakacje w Macedonii?

Dobre ubezpieczenie turystyczne to takie, które zostało dopasowane do potrzeb turysty. Dzięki temu może ono zapewnić skuteczne wsparcie w najmniej oczekiwanych momentach, jakie mogą przydarzyć się podczas zagranicznego wyjazdu.

Podstawowy wariant ubezpieczenia podróżnego do Macedonii pozwoli na pokrycie kosztów:

 • Leczenia.
 • Transportu.
 • Ratownictwa i poszukiwań.
 • NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków.

Taka oferta może być jednak niewystarczająca dla osób, które wymagają szerszej ochrony w związku z wyjazdem za granicę. Dodatkowe polisy, tak zwane klauzule, umożliwiają poszerzenie zabezpieczenia, na przykład o ochronę bagażu, ubezpieczenie sportowe, OC w życiu prywatnym.

Przy wyborze odpowiedniej polisy duże znaczenie ma również dobranie jej pod kątem sumy gwarantowanej ubezpieczenia. Jest to maksymalny limit, do którego odpowiedzialny jest ubezpieczyciel. Powyżej niego nie pokrywa on już kosztów. Wyższy limit zapewnia wtedy skuteczniejszą ochronę, ale jednocześnie przekłada się na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Dodatkowo pod uwagę warto wziąć opinie na temat firm ubezpieczeniowych – można znaleźć je obecnie online. Wybór rekomendowanej przez innych firmy pozwoli na wypoczynek bez stresu!

​Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne na wyjazd do Macedonii?

Za ubezpieczenie turystyczne do Macedonii nie trzeba płacić dużo. Ceny rozpoczynają się już od około 3 zł dziennie!

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Tygodniowy wyjazd do Macedonii jest związany z kosztami ubezpieczenia turystycznego wynoszącymi od około 20 zł do 100 zł. Duża rozpiętość cenowa wynika głównie z zakresu polisy oraz z sum gwarancyjnych.

W najniższej cenie około 3 zł dziennie turysta może otrzymać ochronę obejmującą koszty leczenia, transportu medycznego, ratownictwa oraz NNW. Wystarczy jednak dopłacić 1-2 zł dziennie, by poszerzyć polisę o ochronę bagażu, uzyskać OC w życiu prywatnym. W cenie około 6-8 zł dziennie można wykupić ubezpieczenie dla sportowca, które obejmuje wysokie koszty leczenia i ratownictwa, OC sportowe i kilkadziesiąt sportów objętych polisą.

Aby sprawdzić dokładne koszty ubezpieczenia turystycznego do Macedonii, warto skorzystać z dostępnych w internecie kalkulatora ubezpieczeń turystycznych. To serwis internetowy, który przeznaczony jest do sprawdzania składek polis w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych jednocześnie. Wyliczone kwoty są podstawą do zakupu ubezpieczenia bezpośrednio na stronie towarzystwa.

​Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne do Macedonii?

W ramach ubezpieczenia turystycznego do Macedonii podróżujący może otrzymać ochronę odpowiadającą jego indywidualnym wymaganiom.

Przed zawarciem umowy warto jednak zapoznać się z OWU – ogólnymi warunkami ubezpieczenia, które zwierają definicje, prawa i obowiązki oraz zakres polisy i wyłączenia, czyli sytuacje, w których ubezpieczenie nie będzie działało.

Zakres ochrony polisy turystycznej:

 • Koszty leczenia – polisa pokrywa koszty wizyt u lekarza, leków, diagnostyki, zabiegów ambulatoryjnych, operacji, leczenia stomatologicznego. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym szerszy zakres ochrony.
 • Koszty ratownictwa – ubezpieczyciel pokrywa wydatki związane z organizacją akcji ratowniczych i poszukiwawczych do wyznaczonej kwoty ochrony.
 • Koszty transportu – pozwalają na pokrycie kosztów transportu osoby ubezpieczonej, w tym transportu medycznego, transportu zwłok do Polski do wyznaczonej sumy.
 • NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) – jest to polisa, która daje ochronę wtedy, gdy osoba ubezpieczona dozna uszczerbku na zdrowiu. Za jej pomocą można między innymi pokryć koszty leczenia, rehabilitacji, utraconych zysków.
 • Ubezpieczenie Assistance – ubezpieczyciel oferuje swoim klientom pomoc w określonym zakresie, na przykład jako usługi tłumacza, prawnika, usługi transportowe, opiekuńcze.
 • Ubezpieczenie bagażu – za pomocą tego ubezpieczenia towarzystwo pokrywa koszty związane ze zniszczeniem, kradzieżą, utratą bagażu podróżnego. Należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia, która pokazuje, do jakiejś sumy można otrzymać odszkodowanie.
 • Ubezpieczenie dla sportowców – przeznaczone dla osób, które wyjeżdżają za granicę w celu uprawiania sportów. Pozwala na pokrycie podwyższonych kosztów leczenia, ratownictwa, może włączać ubezpieczenie sprzętu sportowego, OC sportowe. Przeznaczone szczególnie dla osób, które zamierzają uprawiać sporty ekstremalne, wysokiego ryzyka.
 • OC w życiu prywatnym – umożliwia pokrycie kosztów związanych z wyrządzeniem szkód.
 • Ubezpieczenie od opóźnienia lotu i bagażu – dla osób podróżujących samolotem.
 • Ubezpieczenie od odwołania lub skrócenia wyjazdu – przy wystąpieniu ważnych powodów, na przykład choroby, śmierci bliskiej osoby.
 • Zdarzenia pod wpływem alkoholu – ubezpieczyciel pokrywa koszty związane z wywołanymi szkodami pod wpływem alkoholu.
 • Ubezpieczenie od zachorowania na COVID-19 – ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie.

​Gdzie kupić ubezpieczenie turystyczne do Macedonii?

Ubezpieczenie turystyczne do Macedonii można zakupić we własnym zakresie – nawet na jeden dzień przed planowanym wyjazdem na urlop.

Najłatwiej polisę można wykupić przez internet. Wcześniej warto skorzystać z dostępnych w internecie kalkulatorów ubezpieczeniowych, które pozwalają na wyliczenie kosztów w wielu towarzystwach jednocześnie. Potem polisę można nabyć na stronie ubezpieczyciela.

Ubezpieczenia można kupić także w agencji ubezpieczeń, w placówkach towarzystw ubezpieczeniowych, w biurach podróży.

​Czy EKUZ działa w Macedonii?

Karta EKUZ nie obowiązuje w Macedonii, dlatego też oznacza to, że podróżujący musi pokryć wszystkie koszty leczenia we własnym zakresie!

Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem w razie pojawienia się choroby, urazu, warto zdecydować się na wykpienie polisy turystycznej na wakacje w Macedonii. Dzięki temu można korzystać z prywatnych placówek zdrowotnych w tym kraju, między innymi pokryć koszty diagnostyki i leczenia.

​Podsumowanie

Macedonia to zachwycający kraj, który zapewnia wiele wyjątkowych atrakcji dla podróżujących. Aby zadbać o komfort i bezpieczeństwo podróży, warto zdecydować się na wykupienie ubezpieczenia turystycznego, z którym zwiedzanie, uprawianie sportów w tym kraju będzie bezstresowe!

Sprawdź nasze Ubezpieczenia