Ubezpieczenie turystyczne na Łotwę

Wyjazd na Łotwę jest doskonałą okazją, aby zapoznać się bliżej z tym mało znanym, ale pięknym nadbałtyckim krajem. Malownicze miasta, średniowieczne zamki, piękne jeziora i lasy – Łotwa oferuje wiele ciekawych zakątków do zobaczenia. Aby zwiedzić ją bezpiecznie, warto zdecydować się na zakupienie dobrego ubezpieczenia turystycznego. Sprawdź już teraz najważniejsze informacje i wybierz ubezpieczenie turystyczne na Łotwę!

​Łotwa – informacje MSZ

 • Łotwa to kraj bezpieczny dla turystów, gdzie nie występuje zagrożenie terrorystyczne ani wysokie zagrożenie przestępczością.
 • Przed wyjazdem warto zainstalować aplikację iPolak i zarejestrować wyjazd w systemie Odyseusz.
 • W związku obecną pandemią koronawirusa należy śledzić aktualne zalecenia dotyczące podróży na Łotwę.
 • Ostrzeżenia dotyczące wyjazdu na Łotwę można znaleźć na stronie internetowej MSZ.

​Podróż na Łotwę – jak działa ubezpieczenie turystyczne?

Aby wyjazd na Łotwę był udany, warto pamiętać o zakupieniu ubezpieczenia turystycznego. To polisa, która zapewnia podróżnikowi odpowiednią ochronę w niespodziewanych sytuacjach jak wypadki, zachorowanie, urazy, wyrządzenie szkód czy utrata bagażu.

Ubezpieczenie turystyczne na Łotwę ma na celu zapewnienie turyście właściwej ochrony poprzez pokrycie kosztów oraz wypłatę odszkodowania za doznane szkody. Dodatkowo w zależności od wybranej opcji może ono zapewnić inne zabezpieczenie.

Polisy podróżne oferuje obecnie wielu ubezpieczycieli, dlatego warto zapoznać się bliżej z różnymi propozycjami, aby wyjazd był bezstresowy!

​Jakie ubezpieczenie turystyczne wybrać na wakacje na Łotwie?

W pierwszej kolejności ubezpieczenie turystyczne na Łotwę warto dopasować do swoich potrzeb, biorąc pod uwagę cel wyjazdu, swój stan zdrowia oraz indywidulane wymagania. Na tej podstawie można następnie zapoznać się z propozycjami ubezpieczycieli i zawrzeć umowę, która będzie zapewniała skuteczną ochronę.

1. Cel wyjazdu

Podróż na Łotwę może mieć charakter wyjazdu turystycznego polegającego na zwiedzaniu oraz wypoczynku, może obejmować uprawianie sportów, a także może być wyjazdem pracowniczym.

Przy wykonaniu kalkulacji polisy należy wziąć pod uwagę cel wyjazdu i zaznaczyć go przy kalkulacji, by otrzymać indywidualną ofertę.

2. Zakres polisy

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują podróżnikom polisy w wariancie podstawowym, a także w wariantach dodatkowych – są one określane jako klauzule.

Podstawowy zakres polisy obejmuje:

 • Koszty leczenia.
 • Koszty ratownictwa.
 • Zwrot kosztów transportu, w tym transportu medycznego do Polski, transportu zwłok.
 • NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Poza powyższym zakresem polisa ubezpieczeniowa może zaoferować również dodatkową ochronę, dzięki której wyjazd może być jeszcze bezpieczniejszy.

Dodatkowe polisy obejmują między innymi:

 • Ubezpieczenie Assistance.
 • Ubezpieczenie bagażu.
 • OC w życiu prywatnym.
 • Ubezpieczenie od opóźnienia lotu i bagażu.
 • Ubezpieczenie dla sportowców.
 • OC sportowe.
 • Ubezpieczenie od odwołania lub skrócenia wyjazdu.
 • Ubezpieczenie od zachorowania na COVID-19.
 • Zdarzenia pod wpływem alkoholu.

3. Suma gwarancyjna polisy

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

W polisie wskazane są sumy gwarancyjne, czyli sumy ubezpieczenia, do których odpowiedzialność ponosi ubezpieczyciel. Powyżej wskazanej sumy osoba ubezpieczona musi już samodzielnie pokryć koszty.

Im wyższa suma gwarancyjna polisy, tym lepsza ochrona, jednak z drugiej strony będzie oznaczało to wyższą składkę ubezpieczeniową.

​Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne na wyjazd na Łotwę?

Koszty związane z wykupieniem polisy turystycznej na Łotwę są zależne od kilku czynników, do których zaliczają się: czas wyjazdu, zakres polisy, wysokość sum gwarancyjnych.

Ceny polis turystycznych na Łotwę rozpoczynają się już od około 3-4 zł na dzień!

Tygodniowy wyjazd na Łotwę to wydatek wynoszący od około 20 zł do nawet ponad 100 zł w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia. Najtańsza polisa pokrywa tylko podstawowe koszty, natomiast polisa z wyższą składką będzie zapewniała szerszą ochronę i dodatkowo będzie wyższe sumy ubezpieczenia.

Dzięki dostępnym w internecie kalkulatorom ubezpieczeń turystycznych można samodzielnie wyliczyć koszty związane z zakupieniem polisy. Kalkulatory pozwalają na jednoczesne wykonanie wyliczeń dla wielu ubezpieczycieli, dzięki czemu umożliwiają wybranie najkorzystniejszej oferty spośród wszystkich dostępnych obecnie na rynku.

Za pośrednictwem kalkulatorów ubezpieczeń turystycznych można nie tylko sprawdzić koszty polis, ale także wykupić je online. W tym celu wystarczy kliknąć odpowiedni przycisk przy wybranej polisie, aby następnie przejść na stronę ubezpieczyciela i zawrzeć umowę. Można zrobić to nawet na jeden dzień przed zaplanowanym wyjazdem!

​Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne na Łotwę?

Ubezpieczenie turystyczne na Łotwę może zapewnić optymalną ochronę w zależności od indywidualnych potrzeb podróżującego.

Polisa podróżna może pokryć poniższe koszty:

 • Koszty leczenia – wizyty lekarskie, leki, diagnostyka, zabiegi ambulatoryjne, leczenie operacyjne, leczenie stomatologiczne. Najlepiej, aby suma gwarantowana kosztów leczenia wynosiła minimum 30 000 euro.
 • Koszty ratownictwa – polisa pokrywa koszty akcji ratowniczych i poszukiwawczych.
 • Koszty transportu, w tym transportu medycznego do Polski, transportu zwłok – dzięki tej polisie nie trzeba ponosić wysokich kosztów transportu.
 • Ubezpieczenie Assistance – pomoc tłumacza, prawnika, opiekunki dla dziecka, pomoc przy organizacji noclegu, transportu.
 • Ubezpieczenie bagażu – pokrywa koszty związane ze zniszczeniem, kradzieżą, utratą bagażu do wyznaczonej sumy gwarancyjnej.
 • NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia ochronę wtedy, gdy ubezpieczony dozna uszczerbku na zdrowiu. Polisa pokrywa między innymi koszty leczenia, rehabilitacji.
 • Ubezpieczenie dla sportowców – pokrywa koszty leczenia, ratownictwa w przypadku uprawiania sportów wysokiego ryzyka, ekstremalnych. Może włączać też ubezpieczenie sprzętu sportowego, OC sportowe.
 • OC w życiu prywatnym – pokrywa koszty związane nieumyślnym wyrządzeniem szkód innym osobom.
 • Ubezpieczenie od opóźnienia lotu i bagażu – w przypadku spóźnień przewoźnika lub problemów z otrzymaniem bagażu.
 • Ubezpieczenie od odwołania lub skrócenia wyjazdu – gdy dojdzie do tego z ważnych powodów, na przykład choroby, śmierci bliskiej osoby.
 • Zdarzenia pod wpływem alkoholu – dodatkowa opcja do wykupienia.
 • Ubezpieczenie od zachorowania na COVID-19 – chorujący otrzymuje wtedy odszkodowanie.

​Gdzie kupić ubezpieczenie turystyczne na Łotwę?

Ubezpieczenie turystyczne na Łotwę można kupić przez internet na stronach ubezpieczycieli. Warto wcześniej wykonać kalkulację online.

Polisa może być także wykupiona stacjonarnie w placówkach towarzystw, u agenta ubezpieczeniowego, w biurach podróży.

​Czy EKUZ działa na Łotwie?

Karta EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pozwala na otrzymanie pomocy medycznej osobom ubezpieczonym w NFZ. EKUZ działa na Łotwie.

Warto pamiętać, że EKUZ nie zapewnia tak szerokiej ochrony jak ubezpieczenie turystyczne, więc nie warto rezygnować z jego zakupu.

​Podsumowanie

Ubezpieczenie turystyczne na Łotwę sprawi, że wyjazd może być wtedy jeszcze bezpieczniejszy. Ceny zaczynają się już od paru złotych dziennie!

Sprawdź nasze Ubezpieczenia