Ubezpieczenie turystyczne do Islandii

Islandia to jeden z intrygujących kierunków wyjazdu urlopowego. Zachwycające widoki wodospadów, gejzerów, lodowców od lat przyciągają tutaj turystów z całego świata. Gdy myślisz o odwiedzeniu Islandii, nie zapomnij o dokupić odpowiednie ubezpieczenie turystyczne do Islandii. Jaką polisę kupić?

​Islandia – informacje MSZ

 • Islandia jest bezpiecznym krajem dla turystów.
 • W Islandii ustanowiono średni stopień zagrożenia terrorystycznego.
 • W związku z pandemią koronawirusa mogą obowiązywać dodatkowe obostrzenia związane z podróżowaniem na Islandię.
 • Aktualne zalecenia dotyczące podróży na Islandię publikowane są na bieżąco na stronie internetowej MSZ.

​Podróż do Islandii – jak działa ubezpieczenie turystyczne?

Wyjazd za granicę wymaga odpowiednich przygotowań. Gdy planujesz podróż na Islandię, poza zakupieniem biletów, rezerwacją noclegu oraz spakowaniem swojej walizki, nie zapomnij również o zakupieniu ubezpieczenia turystycznego.

Ubezpieczenie turystyczne jest polisą, która ma na celu zapewnienie ochrony osobom podróżującym za granicę. Ubezpieczenie to pozwala na pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa, transportu medycznego, a także oferuje dodatkową ochronę w ramach dokupionych przez turystę opcji.

Polisę podróżną warto wykupić przed:

 • Wyjazdem turystycznym, aby zwiedzić Islandię.
 • Wyjazdem rekreacyjnym w celu uprawiania sportów.
 • Podróżą służbową.
 • Wyjazdem do pracy.

Szeroka gama polis pozwala na wybranie najlepszej oferty pod kątem za celu wyjazdu oraz zakresu ochrony, dzięki czemu wypoczynek lub praca na Islandii nie są związane z wysokim ryzykiem kosztów, jakie mogą pojawić się na skutek nieprzewidzianych zdarzeń.

W ramach ubezpieczenia towarzystwo pokrywa wtedy koszty, a także wypłaca odszkodowanie, gdy dojdzie do konkretnego zdarzenia. W efekcie nie trzeba obawiać się o idące często w setki tysięcy złotych wydatki!

​Jakie ubezpieczenie turystyczne wybrać na wakacje w Islandii?

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego przed wyjazdem na Islandię ma bardzo duże znaczenie, ponieważ tylko wtedy, gdy będzie ono właściwie dopasowane, zapewni odpowiedni profil ochrony.

Przede wszystkim polisa na Islandię powinna pokrywać koszty leczenia oraz ratownictwa, a także koszty transportu medycznego (włączają one również koszty transportu ciała w przypadku śmierci ubezpieczonego). Dodatkowo warto wybrać ubezpieczenie zapewniające ochronę NNW, OC w życiu prywatnym oraz ochronę bagażu.

Szczególną uwagę na profil ochrony polisy powinny zwrócić te osoby, które chcą wyjechać na Islandię w celu uprawiania sportów, w tym sportów ekstremalnych oraz sportów wysokiego ryzyka. Wtedy warto sprawdzić, czy ubezpieczyciel będzie pokrywać koszty związane ze zdarzeniami, jakie powstały podczas uprawiania sportów.

Opieka medyczna dla przewlekle chorych

Osoby, które chorują przewlekle i muszą stale znajdować się pod opieką lekarza, również powinny wybrać odpowiednią opcję ubezpieczenia dla siebie. Dzięki temu mogą liczyć na odpowiednią pomoc wtedy, gdy dojdzie do pogorszenia stanu zdrowia podczas wyjazdu za granicę.

Wybierając odpowiednie ubezpieczenie turystyczne do Islandii, warto zapoznać się również z informacjami na temat wysokości ochrony – tak zwanego limitu czy sumy gwarancyjnej polisy. Odnosi się ona do maksymalnej kwoty, jaką pokrywa ubezpieczyciel w razie wystąpienia zdarzenia. Im wyższa kwota, tym mniejsze ryzyko, że podróżujący będzie musiał opłacić koszty we własnym zakresie.

​Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne na wyjazd do Islandii?

Ceny związane z zakupem polisy na Islandię rozpoczynają się od około 3 zł dziennie!

W najniższej cenie można wykupić ubezpieczenie turystyczne na Islandię, które będzie pokrywało koszty leczenia, ratownictwa, transportu oraz NNW.

Osoby, które chciałyby uzyskać szerszą ochronę, muszą przygotować się na wydatek wynoszący od koło 3,5 zł do 5 zł dziennie. W tej cenie można dodatkowo rozszerzyć swoje ubezpieczenie o ochronę bagażu oraz OC w życiu prywatnym.

Najwyższe koszty ubezpieczeń, które wynoszą ponad 10 zł dziennie, dotyczą polis przeznaczonych dla osób uprawiających sporty ekstremalne i wysokiego ryzyka, polis włączających wysokie kwoty ochrony.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Kalkulator ubezpieczeń turystycznych

Ceny ubezpieczeń turystycznych na Islandię można sprawdzić we własnym zakresie. Można zrobić to nawet w tym momencie, korzystając z kalkulatorów ubezpieczeń turystycznych. Kalkulatory pozwalają na wyliczenie wysokości składek ubezpieczeniowych w wielu towarzystwach jednocześnie, co pozwala na ich porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty.

Korzystanie z kalkulatorów ubezpieczeń jest bezpłatne i niezobowiązujące, dlatego można przetestować wtedy różne warianty ochrony w wielu towarzystwach, aby na tej podstawie znaleźć najlepszą polisę na swój wyjazd na Islandię!

​Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne do Islandii?

Turyści planujący podróż na Islandię powinni zwrócić szczególną uwagę na zakres polisy. Zawarty jest on w OWU, czyli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Warto wtedy zapoznać się zarówno z tymi sytuacjami, w których można skorzystać z ochrony, jak i z włączeniami, czyli sytuacjami, gdy polisa nie będzie obowiązywała.

Ubezpieczenie turystyczne może pokryć poniższe koszty:

 • Koszty leczenia – wizyty lekarskie, diagnostyka, zabiegi, operacje, leki, leczenie stomatologiczne w ramach wyznaczonego limitu. Najlepiej zdecydować się na polisę, która oferuje wyższe sumy.
 • Koszty ratownictwa – polisa pokrywa koszt akcji ratunkowej, gdy konieczne będzie jej przeprowadzenie, na przykład w przypadku wypadków w górach.
 • Koszty następstw nieszczęśliwych wypadków – pokrywane są one przez ubezpieczenie NNW. Polisa pozwala wtedy na otrzymanie środków na leczenie, rehabilitację, pokrycie kosztów związanych z utraconymi dochodami ze względu na niezdolność do pracy i inne wydatki.
 • Ubezpieczenie bagażu – dzięki tej polisie można zredukować konsekwencje wynikające z kradzieży, zniszczenia albo zagubienia bagażu podróżnego. Polisa wskazuje na maksymalny limit, do którego można otrzymać odszkodowanie.
 • Ubezpieczenie dla sportowców – dedykowana specjalnie dla osób uprawiających sporty wysokiego ryzyka i sporty ekstremalne, na przykład wspinaczkę górską, jeżdżenie rowerem po górach, skakanie ze spadochronem. Polisa obejmuje konkretne rodzaje sportów.
 • Zdarzenia pod wpływem alkoholu – odszkodowanie wypłacane jest także wtedy, gdy ubezpieczony wywołał zdarzenie pod wpływem alkoholu.
 • Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) w życiu prywatnym – dzięki tej polisie możliwa jest wypłata odszkodowania dla osoby nieumyślnie poszkodowanej przez ubezpieczonego.
 • Ubezpieczenie OC sportowe – polisa rozszerza ochronę o wyrządzenie szkód podczas uprawiania sportów.
 • Assistance – pakiet pozwala na otrzymanie szerokiej gamy usług, w tym tłumacza, obsługi prawnej, organizacji noclegu, transportu czy też opieki nad dziećmi. Dostępne są między innymi specjalne pakiety rodzinne.
 • Ubezpieczenie odwołania lub skrócenia wyjazdu – można otrzymać odszkodowanie, wtedy, gdy dojdzie do konieczności odwołania wyjazdu albo jego skrócenia z ważnych przyczyn.

​Gdzie kupić ubezpieczenie turystyczne do Islandii?

Zakupienie ubezpieczenia do Islandii możliwe jest za pośrednictwem internetu albo stacjonarnie. Można zrobić to nawet na jeden dzień przed planowanym wylotem!

1. Strona internetowa firmy ubezpieczeniowej

Polisę można kupić od razu na stronie wybranego towarzystwa lub też przy pomocy kalkulatora ubezpieczeń, który pomoże w znalezieniu najkorzystniejszej oferty.

2. Agencja ubezpieczeń

W agencji można skorzystać z pomocy w doborze odpowiedniego ubezpieczenia spośród wielu opcji dostępnych na rynku. Umowę zawiera się wtedy bezpośrednio u agenta.

3. Placówka firmy ubezpieczeniowej

Polisę można zakupić bezpośrednio u ubezpieczyciela w swoim mieście.

​Czy EKUZ działa w Islandii?

Z karty EKUZ można korzystać na terenie Islandii, dlatego osoby, które nią dysponują, mogą otrzymać pomoc medyczną bez opłat.

Warto pamiętać o tym, że EKUZ nie włącza wszystkich sytuacji, między innymi ratownictwa, transportu medycznego, dlatego też nawet wtedy, gdy posiada się kartę, warto kupić ubezpieczenie turystyczne.

Pro tip: sprawdź jak działa karta EKUZ w Islandii

​Podsumowanie

Przed podróżą na Islandię kup ubezpieczenie turystyczne. Ceny zaczynają się już od kilku złotych dziennie!

Sprawdź nasze Ubezpieczenia