Ubezpieczenie turystyczne do Hiszpanii

Hiszpanię co roku odwiedza kilkadziesiąt milionów turystów. Wśród nich znajduje się również wielu Polaków. Odwiedzających przyciągają piękne miasta jak Barcelona, Madryt i Sewilla, ale również wybrzeża Costa Brava, Costa Blanca i Costa Del Sol, a to jedynie niewielki wycinek tego, co czeka na podróżujących. Zamierzasz odwiedzić Hiszpanię? W takim przypadku dobierz dla siebie odpowiednie ubezpieczenie turystyczne do Hiszpanii!

​Hiszpania – informacje MSZ

 • Hiszpania to kraj uznawany za bezpieczny dla turystów.
 • W Hiszpanii istnieje ryzyko ataku terrorystycznego.
 • Największe hiszpańskie miasta to zwiększone ryzyko kradzieży.
 • W związku z pandemią koronawirusa mogą zmieniać się obostrzenia dotyczące podróży do Hiszpanii.
 • Aktualne informacje dotyczące wyjazdów do Hiszpanii można znaleźć na stronie internetowej MSZ.

​Podróż do Hiszpanii – jak działa ubezpieczenie turystyczne?

Hiszpania to dla wielu osób idealny kraj na wakacje. Aby były one w pełni udane, warto pamiętać o zakupie polisy turystycznej, z którą można spać spokojnie!

Ubezpieczenie turystyczne to polisa przeznaczona dla osób wyjeżdżających za granicę. Ma ona na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony w nieprzewidzianych sytuacjach, między innymi w razie choroby, wypadku czy utraty bagażu. Ubezpieczyciel pokrywa wtedy koszty oraz wypłaca odszkodowania w zależności od zakresu polisy oraz od jej limitów kwotowych.

Kupno ubezpieczenia turystycznego nie jest obowiązkowe, lecz jest ono zalecane wszystkim osobom podróżującym za granicę w celach wypoczynkowych, rekreacyjnych, służbowych, pracowniczych i innych.

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego ma bardzo duże znaczenie, ponieważ wpływa ono na stopień zabezpieczenia turysty oraz jego bliskich, gdy podróżuje on razem z całą rodziną. Właśnie dlatego tak ważne jest zapoznanie się z różnymi propozycjami towarzystw ubezpieczeniowych i dopasowanie ich do własnych wymagań.

Ubezpieczenie turystyczne w podstawowym zakresie pokrywa:

 • Koszty leczenia.
 • Zwrot kosztów transportu, w tym także transportu medycznego.
 • Koszty ratownictwa.

Podstawowy zakres ubezpieczenia może być rozszerzony. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują swoim klientom szeroką gamę różnych polis dodatkowych, za pomocą których turysta może otrzymać większy zakres ochrony.

Dodatkowe warianty ubezpieczenia turystycznego:

 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
 • Ubezpieczenie od utraty bagażu.
 • Ubezpieczenie odwołania i skrócenia wycieczki.
 • OC w życiu prywatnym.
 • OC sportowe.
 • Ubezpieczenie dla osób z przewlekłymi chorobami.
 • Ubezpieczenie dla sportowców, także osób uprawiających sporty ekstremalne.
 • Pakiet assistance.
 • Ubezpieczenie dla pracowników.
 • Zdarzenia pod wpływem alkoholu.

Dobierając odpowiednie ubezpieczenie, warto zatem wziąć pod uwagę nie tylko jego podstawowy wariant, ale również polisy dodatkowe. Dzięki temu można uzyskać jeszcze szerszą ochronę, a tym samym bez stresu wypoczywać na swoich wakacjach w Hiszpanii!

​Jakie ubezpieczenie turystyczne wybrać na wakacje w Hiszpanii?

Dobre ubezpieczenie turystyczne do Hiszpanii powinno być dopasowane do turysty, aby zapewnić mu skuteczną ochronę w najmniej oczekiwanych sytuacjach. Właśnie dlatego warto zapoznać się z różnymi ofertami ubezpieczycieli. Na co należy zwrócić wtedy szczególną uwagę?

Wybierając odpowiednią ofertę ubezpieczenia podróżnego, należy zwrócić uwagę na:

1. Cel wyjazdu

Przy kalkulacji kosztów polisy pod uwagę należy wziąć cel wyjazdu, co wpływa na zakres oraz koszty polisy.

Można wybrać jeden lub kilka z poniższych celów wyjazdu:

 • Wypoczynek i zwiedzanie – wyjazd polegający głównie na relaksie, bez uprawiania sportów ekstremalnych i sportów wysokiego ryzyka.
 • Sporty wysokiego ryzyka i sporty ekstremalne – w ramach wyjazdu podróżujący zamierza korzystać z tych sportów, na przykład skoków spadochronowych, paralotniarstwa, kolarstwa górskiego, windsurfingu, kitesurfingu i podobnych.
 • Praca fizyczna – wyjazd ma mieć charakter pracowniczy.

2. Zakres ochrony

Polisa turystyczna może zapewnić określony zakres ochrony. Poza podstawowym zabezpieczeniem związanym z pokryciem kosztów leczenia, transportu oraz ratownictwa medycznego polisa może także dawać szersze zabezpieczenie.

Zakres ochrony należy dopasować do indywidualnych wymagań oraz do celu wyjazdu, co związane jest z aktywnościami podczas wyjazdu.

3. Wysokość ochrony

Ubezpieczenie podróżne obejmuje określoną wysokość ochrony, tak zwany limit lub sumę gwarancyjną. Odnosi się ona między innymi do kosztów leczenia, transportu, ubezpieczenia bagażu. Limit wyznacza zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela, dlatego powyżej wskazanej kwoty koszty musi pokryć już osoba ubezpieczona.

Aby uzyskać lepszą ochronę w razie zdarzeń wywołujących znaczne skutki finansowe, należy wybrać polisę z wyższym limitem. Warto jednak pamiętać o tym, że będzie ona powodowała podwyższenie składki ubezpieczeniowej.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

​Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne na wyjazd do Hiszpanii?

Koszty ubezpieczenia turystycznego do Hiszpanii są powiązane z wieloma czynnikami, między innymi z długością wyjazdu, jego celem, zakresem ubezpieczenia oraz z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Ceny polis turystycznych do Hiszpanii rozpoczynają się już od 3 zł dziennie, natomiast im szerszy zakres ubezpieczenia, tym wyższy koszt polisy.

W cenie około 3 zł dziennie na osobę można otrzymać polisę pokrywającą koszty leczenia, ratownictwa, transportu medycznego, NNW. W cenie około 5 zł dziennie można kupić polisę, która będzie obejmowała dodatkowo ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie sportowe na 10 sportów.

Maksymalna cena polisy może wynieść nawet kilkadziesiąt złotych dziennie, gdy będzie ona zapewniała szeroki zakres ochrony i jednocześnie wyróżniała się wysokimi limitami.

Aby sprawdzić koszty polisy podróżnej, warto posłużyć się kalkulatorami ubezpieczeniowymi. Kalkulator ubezpieczenia turystycznego pozwala na błyskawiczne porównanie ofert największych towarzystw ubezpieczeniowych działających na polskim rynku.

W celu wyliczenia kosztów należy wypisać formularz online, podając w nim kierunek, cel oraz czas trwania wyjazdu, a także dodatkowe wymagania dotyczące zabezpieczenia. Następnie kalkulator od razu przeprowadza wyliczenia i prezentuje wyniki wraz z ceną składki oraz zakresem ochrony w cenie. Podróżnik może wykupić ubezpieczenie w wyliczonej cenie na stronie towarzystwa – wystarczy tylko parę minut!

​Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne do Hiszpanii?

Przy wyborze ubezpieczenia turystycznego na wyjazd do Hiszpanii zawsze warto zapoznać się z dokładnym jego zakresem, aby dzięki temu dopasować go do swoich wymagań.

Dokładne informacje dotyczące zakresu polisy można znaleźć w OWU – pod tym terminem znajdują się ogólne warunki ubezpieczenia, czyli warunki świadczenia usług ubezpieczeniowych. Na szczególną uwagę zasługują wyłączenia, czyli lista sytuacji, w których ubezpieczyciel nie zapewnia ochrony.

W skład ubezpieczenia turystycznego do Hiszpanii mogą wchodzić:

 • Koszty leczenia – polisa pozwala na opłacenie kosztów wizyt lekarskich, diagnostyki, zabiegów ambulatoryjnych, leków, operacji. Zaleca się, aby minimalna suma kosztów leczenia wynosiła 20 000 euro.
 • Koszty transportu, w tym transportu medycznego – gdy poszkodowany musi być przewieziony do celu w kraju lub do Polski, ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu.
 • Koszty ratownictwa – towarzystwo opłaca koszty związane z organizacją akcji ratowniczej, poszukiwawczej.
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – ubezpieczenie to umożliwia otrzymanie odszkodowania, gdy doszło do nieszczęśliwego wypadku. Odszkodowanie może być przeznaczone na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji i inne cele.
 • Ubezpieczenie od utraty bagażu – podczas wakacji może zdarzyć się, że bagaż zostanie skradziony, uszkodzony albo zagubi się. Polisa pozwala na otrzymanie odszkodowania za utracony bagaż do limitu kwoty.
 • OC w życiu prywatnym – dzięki polisie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczona osoba może uniknąć ryzyka opłacenia szkód, jakie wyrządziła. Wówczas odszkodowanie dla poszkodowanego pokrywa towarzystwo.
 • OC sportowe – polisa poszerza ochronę odpowiedzialności cywilnej na sporty.
 • Ubezpieczenie odwołania i skrócenia wycieczki – gdy konieczne jest zrezygnowanie z wycieczki, została ona odwołana lub należy ją skrócić z ważnych powodów, można otrzymać odszkodowanie.
 • Pakiet assistance – dzięki niemu można otrzymać pomoc pracownika towarzystwa ubezpieczeniowego. Pakiet pozwala na bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza, obsługi prawnej, organizacji noclegu, transportu czy opieki nad dziećmi, gdy nie może sprawować jej ubezpieczony turysta.
 • Ubezpieczenie dla osób z przewlekłymi chorobami – przeznaczone dla osób z chorobami przewlekłymi wymagającymi obserwacji, opieki, leczenia.
 • Ubezpieczenie dla sportowców, także osób uprawiających sporty ekstremalne – poszerza zakres ochrony o sporty. W ramach polisy ubezpieczyciel wymienia sporty, których ona dotyczy.
 • Zdarzenia pod wpływem alkoholu – polisa pokrywa zdarzenia wywołane przez ubezpieczonego pod wpływem alkoholu.

​Gdzie kupić ubezpieczenie turystyczne do Hiszpanii?

Polisę podróżną do Hiszpanii można zakupić obecnie w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych. Gdzie zawrzeć umowę?

1. Strona internetowa firmy ubezpieczeniowej

Najszybszy i najprostszy sposób na kupno polisy. Aby wybrać najlepszego ubezpieczyciela, warto wcześniej zapoznać się z różnymi propozycjami, korzystając z kalkulatorów ubezpieczeń turystycznych online. Po wyliczeniu kosztów można wykupić polisę przez internet.

2. Siedziba ubezpieczyciela

Umowę można zawrzeć w punkcie towarzystwa ubezpieczeniowego.

3. Agencja ubezpieczeń

Agent wyliczy koszty polisy w różnych towarzystwach i wskaże, gdzie oferta będzie najtańsza. Następnie można podpisać u niego umowę.

​Czy EKUZ działa w Hiszpanii?

EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) działa w Hiszpanii i pozwala na skorzystanie z ochrony zdrowia w wyznaczonym zakresie. Karta jest wydawana osobom ubezpieczonym w NFZ.

Należy pamiętać o tym, że EKUZ nie zapewnia tak szerokiej ochrony jak polisa turystyczna, dlatego warto zdecydować się na jej dokupienie!

Pro tip: sprawdź jak działa karta EKUZ w Hiszpanii

​Podsumowanie

Hiszpania to piękny kraj, który oczarował niejednego turystę. Gdy także chcesz wyjechać na wakacje do Hiszpanii, dobierz odpowiednie ubezpieczenie turystyczne. Najtańsze polisy to koszt paru złotych dziennie!

Sprawdź nasze Ubezpieczenia