Ubezpieczenie turystyczne do Czarnogóry

Ciepła woda Adriatyku, górskie szlaki, malownicze miejscowości – Czarnogóra staje się jednym z popularnych krajów wakacyjnych wyjazdów. Gdy myślisz o spędzeniu swojego urlopu właśnie w tym zakątku, nie zapomnij o tym, by wykupić ubezpieczenie turystyczne do Czarnogóry. Sprawdź, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze polisy dla podróżnika!

​Czarnogóra – informacje MSZ

 • Wyjazdy do Czarnogóry uznawane są za bezpieczne.
 • W kraju nie ma zagrożenia terrorystycznego.
 • Należy pamiętać o tym, że w miejscowościach turystycznych może dochodzić do drobnych kradzieży.
 • Odpowiednie regulacje mogą być też związane z pandemią koronawirusa.
 • Z aktualnymi zaleceniami dotyczącymi podróżowania do Czarnogóry można zapoznać się na stronie internetowej MSZ.

​Podróż do Czarnogóry – jak działa ubezpieczenie turystyczne?

Planujesz podróż do Czarnogóry? W takim przypadku nie zapomnij o wykupieniu polisy podróżnej. Tego typu ubezpieczenie zapewnia ochronę podczas zagranicznego wyjazdu, pozwalając na zmniejszenie kosztów, jakie mogą być związane z pojawieniem się niespodziewanych wydarzeń – choroby, urazu, wypadku, kradzieży, wywołania szkody.

Ubezpieczenia turystyczne do Czarnogóry są obecnie oferowane w praktycznie każdym towarzystwie ubezpieczeniowym prowadzącym sprzedaż polis podróżnych. Można wykupić je w różnych wariantach, dopasowując do swoich potrzeb. Dzięki temu podróżujący otrzymuje optymalny zakres ochrony podczas wakacyjnego lub służbowego wyjazdu.

Osoba posiadająca ubezpieczenie turystyczne w Czarnogórze może skorzystać, w ramach limitów i zakresu polisy, z poniższych usług:

 • Leczenie.
 • Transport.
 • Organizacja akcji ratowniczych.
 • Usługi assistance.

Dodatkowo posiadacz polisy może otrzymać odszkodowanie w określonych przypadkach, na przykład na skutek doznania nieszczęśliwego wypadku, utraty bagażu, odwołania wyjazdu. Ubezpieczenie może też dawać ochronę OC – odpowiedzialności cywilnej, która polega na wypłacie odszkodowania poszkodowanej osobie, gdy ubezpieczony nieumyślnie spowodował szkodę.

Tak szeroka ochrona powoduje, że wyjazd o Czarnogóry może być jeszcze bezpieczniejszy!

​Jakie ubezpieczenie turystyczne wybrać na wakacje w Czarnogórze?

Aby wybrać najlepsze ubezpieczenie turystyczne do Czarnogóry, należy w pierwszej kolejności wyznaczyć cel wyjazdu, a następnie dopasować polisę do jego charakteru oraz do swoich indywidualnych wymagań.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują szeroką gamę polis do Czarnogóry, co powoduje, że ubezpieczenie można dopasować precyzyjnie do potrzeb.

Polisy są oferowane jako podstawowe, a do nich można dokupić także specjalne opcje. Im więcej opcji, tym wyższy koszt polisy, jednak zapewnia ona wtedy skuteczniejszą ochronę w nieprzewidzianych sytuacjach.

Podstawowy zakres ubezpieczenia turystycznego do Czarnogóry:

 • Koszty leczenia.
 • Koszty transportu, w tym transportu medycznego.
 • Zwrot kosztów akcji poszukiwawczych i ratowniczych.

Aby otrzymać szerszą ochronę, turysta może wykupić dodatkowe polisy, tak zwane rozszerzenia, które pozwalają na wypłatę odszkodowania w określonych sytuacjach.

Dodatkowe polisy turystyczne:

 • NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • OC w życiu prywatnym.
 • OC sportowe.
 • Ubezpieczenie bagażu.
 • Ubezpieczenie odwołania, rezygnacji, skrócenia wyjazdu.
 • Pakiet usług assistance.

Towarzystwo ubezpieczeniowe umożliwia także dokupienie specjalnych klauzul do ubezpieczeń, gdy turysta chce otrzymać pomoc w określonych w warunkach umowy przypadkach.

W razie potrzeby można skorzystać z dodatkowych opcji, na przykład:

 • Uprawianie sportów ekstremalnych.
 • Wykonywanie pracy.
 • Choroby przewlekłe.
 • Wywołanie zdarzeń pod wpływem alkoholu, tzw. klauzula alkoholowa.

Przy wyborze odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego warto także pamiętać o tym, żeby zwrócić uwagę na limit ochrony. Jest to kwota, do której odpowiedzialny jest ubezpieczyciel. Przykładowo, w zależności od ubezpieczenia, może ona pokrywać koszty leczenia do 80 000 zł lub nawet do 500 000 zł. Im wyższa składka, tym większy limit ochrony.

​Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne na wyjazd do Czarnogóry?

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Koszty związane z wykupieniem ubezpieczenia turystycznego na wakacje do Czarnogóry są zależne od wielu czynników. Zaliczają się do nich głównie czas trwania wyjazdu, zakres polisy, a także wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe.

Najtańsze ubezpieczenia turystyczne do Czarnogóry kosztują około 3 zł na dzień! Zatem tygodniowy wyjazd może być związany z wydatkiem jedynie około 21 zł. W tej cenie można otrzymać podstawową polisę ubezpieczeniową. Aby uzyskać szerszą ochronę, należy zapłacić więcej. Ceny wynoszą wtedy od 5 zł dziennie do 15 zł dziennie.

W wyborze odpowiedniej polisy podróżnej do Czarnogóry bardzo pomocne są dostępne w internecie kalkulatory ubezpieczeniowe. Za ich pomocą można natychmiast sprawdzić dostępne oferty w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych. Wystarczy wypisać formularz, w którym podaje się wymagane informacje, a kalkulator natychmiast wykona obliczenia i wskaże, gdzie umowę ubezpieczeniową można zawrzeć najtaniej.

​Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne do Czarnogóry?

Zakres polisy ubezpieczeniowej do Czarnogóry jest zależny od indywidualnych wymagań turysty. Warto zapoznać się z dostępnymi opcjami w towarzystwach ubezpieczeniowych, aby dopasować najlepszą opcję.

Ubezpieczenie turystyczne może obejmować sytuacje jak:

 • Nagła choroba.
 • Zaostrzenie stanu obecnej choroby.
 • Konieczność transportu medycznego.
 • Uraz powstały na skutek wypadku.
 • Wywołanie szkody.
 • Kradzież, zniszczenie albo zagubienie bagażu.
 • Odwołanie lub rezygnacja z wycieczki.
 • Skrócenie wycieczki.

Dokładne informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia można znaleźć w OWU – ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jest to dokument dołączany do każdej polisy turystycznej. W OWU znajdują się dokładne informacje związane z zakresem ochrony oraz z wyłączenia, czyli sytuacje, gdy polisa turystyczna nie zapewnia ochrony.

​Gdzie kupić ubezpieczenie turystyczne do Czarnogóry?

Polisę do Czarnogóry można zakupić we własnym zakresie lub skorzystać z pomocy agencji ubezpieczeniowej lub biura podróży.

1. Towarzystwo ubezpieczeniowe

Polisę można wykupić bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym. Obecnie jest to możliwe zarówno stacjonarnie, jak i przez internet.

Aby wyszukać odpowiednią polisę, warto skorzystać z dostępnych w internecie kalkulatorów ubezpieczeń turystycznych. Są to serwisy, które porównują ze sobą różne oferty polis w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych, a dzięki temu ułatwiają wybór tej najkorzystniejszej. Po wykonaniu kalkulacji można od razu wykupić polisę na stronie internetowej ubezpieczyciela w wyliczonej w kalkulatorze cenie.

2. Agent ubezpieczeniowy

Po polisę turystyczną można też udać się do agenta ubezpieczeniowego. Agent przeprowadzi kalkulację w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych i dzięki temu pomoże w znalezieniu najkorzystniejszej oferty.

Umowę ubezpieczenia turystycznego można zawrzeć bezpośrednio w biurze agenta ubezpieczeniowego.

3. Biuro podróży

Polisy turystyczne można także wykupić w wybranych biurach podróży.

​Czy EKUZ działa w Czarnogórze?

Czarnogóra jest krajem ubiegającym się o wejście do Unii Europejskiej. Wobec tego na jego terenie nie można korzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Osoby chcące skorzystać z usług medycznych w Czarnogórze muszą zapłacić za nie we własnym zakresie. Ceny wizyty u lekarza to nawet 100-150 złotych.

Dzięki ubezpieczeniu turystycznemu można pokryć koszty związane z leczeniem w prywatnych placówkach medycznych. Pod uwagę należy wziąć wtedy maksymalne koszty leczenia – im będą one wyższe, tym polisa zapewni skuteczniejszą ochronę w razie poważnych przypadków, na przykład urazów wymagających operacji, transportu medycznego do kraju.

​Podsumowanie

Czarnogóra cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród turystów. Przed swoim wyjazdem do tego kraju warto pamiętać o wykupieniu dobrej polisy turystycznej. Za jej pomocą można nie tylko pokryć koszty leczenia za granicą lub koszty ratownictwa, ale także otrzymać odszkodowanie przy kradzieży bagażu lub przy wywołaniu szkody. Dobór odpowiedniej polisy to bezpieczny wyjazd!

Sprawdź nasze Ubezpieczenia