Czym zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego?

Do 2006 roku rynek finansowy w Polsce był regulowany przez kilka różnych organów. Największe znaczenie miały jednak dwa ciała – Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Jednak z czasem rząd podjął decyzję o stworzeniu nowego organu, który połączyłby kompetencje obydwu wymienionych instytucji. Tak oto powstała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) pełniąca obecnie kontrolę niemal nad całym rynkiem finansowym. Jakie są jej kompetencje i dlaczego jest ona ważnym organem dla osób kupujących ubezpieczenia? Sprawdź czym zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego?

Czym zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego? – najważniejsze zadania oraz funkcje

Zasadniczo można uznać, że Komisja Nadzoru Finansowego zajmuje się wszystkimi obszarami powiązanymi z rynkiem finansowym. Nie jest to jednak zbyt dokładne wyjaśnienie, dlatego warto poznać nieco bliżej kompetencje tego organu.

KNF przede wszystkim nadzoruje banki oraz inne instytucje finansowe. Dotyczy to zarówno państwowych instytucji (np. Narodowego Banku Polskiego), jak i prywatnych firm. Oprócz tego KNF kontroluje działalność podmiotów świadczących usługi dotyczące rynku kapitałowego. Do tej kategorii należą więc tzw. brokerzy giełdowi oraz wszelkie firmy umożliwiające obrót instrumentami finansowymi.

Co istotne, KNF przejęła również kompetencje należące niegdyś do Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. To znaczy, że KNF monitoruje działalność wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych świadczących swoje usługi w Polsce.

Funkcja kontrolna to jednak nie wszystko. Do zadań KNF należy także szeroko rozumiane dbanie o zachowanie płynności i konkurencyjności na rynku walutowym. Ponadto organ ten odpowiada za nadzór nad funkcjonowaniem systemów płatności bezgotówkowych.

Dlaczego KNF to ważny organ dla każdego posiadacza polisy?

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Towarzystwa ubezpieczeniowe, podobnie jak np. firmy bukmacherskie, muszą uzyskać specjalne zezwolenie na rozpoczęcie działalności w Polsce. Taka koncesja jest dowodem potwierdzającym stabilność finansową i odpowiednio wysokie rezerwy kapitałowe danego przedsiębiorstwa. Obydwa wymienione czynniki są kluczowe w przypadku wszystkich firm świadczących usługi z sektora finansowego.

To właśnie KNF jest organem upoważnionym do wydawania takich zezwoleń. Jednak na tym wcale nie kończy się rola tej instytucji. Komisja musi bowiem stale nadzorować działalność ubezpieczycieli oraz ich kondycję finansową. Jeżeli bowiem sytuacja finansowa firmy zacznie się pogarszać, istnieje ryzyko, że ubezpieczyciel nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań względem klientów. Dlatego KNF na bieżąco sprawdza, czy asekuratorzy posiadają wystarczająco duży kapitał na prowadzenie swojej działalności.

Równie duże znaczenie ma fakt, że KNF odpowiada za ochronę interesów osób ubezpieczonych. Co to dokładnie znaczy? Mianowicie osoby będące posiadaczami ubezpieczeń mogą skierować do KNF-u skargę na swojego asekuratora. Komisja ma obowiązek zapoznać się z takim podaniem, a następnie rozpatrzyć jego zasadność. Tym samym KNF pozwala osobom ubezpieczonym na dochodzenie swoich praw w przypadku ewentualnego sporu z ubezpieczycielem.

Toteż każdy posiadacz polisy na wszelki wypadek powinien zapisać sobie dane kontaktowe tej instytucji:

Komisja Nadzoru Finansowego

Sprawdź nasze Ubezpieczenia