Jak zgłosić ubezpieczycielowi wypadek lub kolizję?

Przy zakupie ubezpieczeń komunikacyjnych wszyscy kierowcy mają zrozumiałą nadzieję, że nigdy nie przyjdzie im korzystać z zamówionych świadczeń. Niestety, ogólny poziom bezpieczeństwa na polskich drogach pozostawia bardzo wiele do życzenia. Przez to nawet wyjątkowo ostrożni kierowcy mogą pewnego dnia uczestniczyć w wypadku lub kolizji. Dlatego każdy powinien znać zasady postępowania w takich sytuacjach. Co należy zrobić na miejscu wypadku? W jaki sposób zgłosić ubezpieczycielowi wypadek lub kolizję?

Czym tak naprawdę jest wypadek i kolizja?

Na wstępie trzeba wyjaśnić bardzo istotną kwestię. Otóż wiele osób uważa, że wypadek oraz kolizja to w zasadzie identyczne pojęcia. Nic bardziej mylnego. Prawo drogowe przewiduje bardzo precyzyjny sposób na określenie charakteru danego zdarzenia.

Ogólna zasada głosi, że kolizja to zdarzenie, w którym nikt nie ucierpiał. To pojęcie dotyczy więc jedynie drobnych stłuczek parkingowych oraz niewielkich zderzeń. W przypadku kolizji jedynymi stratami są straty materialne związane z uszkodzeniem pojazdów.

Natomiast o wypadku drogowym należy mówić wtedy, gdy ktoś odniesie w nim obrażenia. Co istotne, skala uszczerbku na zdrowiu nie wpływa na ocenę sytuacji. Zarówno drobne urazy, jak i rany zagrażające życiu powodują, że dane zdarzenie zostanie uznane za wypadek. Dotyczy to również sytuacji, gdy na miejscu są ofiary śmiertelne.

Opisany podział jest bardzo istotny nie tylko ze względów prawnych. Sposób kwalifikacji zdarzenia drogowego wpływa także na zachowanie jego uczestników. Jeżeli dana sytuacja nosi znamiona kolizji, kierowcy nie muszą wzywać policji. Wówczas wystarczy tylko spisać stosowne oświadczenie, w którym sprawca przyzna się do spowodowania kolizji. Taki dokument stanowi podstawę do późniejszej wypłaty odszkodowania z OC sprawcy.

Niemniej wezwanie policji jest już konieczne w razie wypadku drogowego. Siłą rzeczy należy wtedy wezwać także pogotowie ratunkowe, aby zapewnić pomoc osobom poszkodowanym. Po przybyciu policja przeprowadzi oględziny miejsca wypadku i na tej podstawie sporządzi specjalny protokół. Funkcjonariusze mogą później wszcząć postępowanie prowadzące do wyjaśnienia okoliczności wypadku i ustalenia jego sprawcy.

Kolizja drogowa – kiedy warto wezwać policję?

Powyższa zasada nie oznacza jednak, że policję należy wzywać tylko wtedy, gdy dojdzie do wypadku. Czasami osoby uczestniczące w kolizji również powinny zwrócić się do funkcjonariuszy z prośbą o interwencję. Kiedy jest to konieczne?

Przede wszystkim w sytuacji, gdy sprawca kolizji nie przyznaje się do jej spowodowania. Jeżeli kierowca odmawia podpisania wspomnianego oświadczenia winy, choć ewidentnie to on spowodował kolizję, wezwanie policji będzie niezbędne. W takich sytuacjach funkcjonariusze zgromadzą materiał dowodowy i na tej podstawie ustalą faktycznego sprawcę wypadku.

Co jasne, identyczna zasada odnosi się także do innych niespodziewanych okoliczności. Funkcjonariusze muszą stawić się na miejscu kolizji, jeżeli:

  • sprawca kolizji jest nietrzeźwy lub znajduje się w pod wpływem substancji odurzających;
  • przy podpisywaniu oświadczenia okazało się, że sprawca nie ma ważnego ubezpieczenia OC lub prawa jazdy;
  • sprawca próbował zbiec z miejsca kolizji.

W każdej z opisanych sytuacji funkcjonariusze przygotują notatkę dotyczącą okoliczności zdarzenia. Na jej podstawie osoba poszkodowana będzie mogła zgłosić ubezpieczycielowi zaistniałą szkodę.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Jak spisać oświadczenie winy, aby móc bezproblemowo zgłosić szkodę?

Jeśli sprawca kolizji zgodził się na spisanie oświadczenie winy, funkcjonariusze nie muszą uczestniczyć w tej procedurze. Należy jednak zwrócić uwagę na to, aby takie oświadczenie zawierało wszystkie wymagane informacje. Ewentualne braki mogą bowiem utrudnić lub wręcz uniemożliwić uzyskanie należnego odszkodowania.

W internecie widnieje mnóstwo wzorów oświadczenia winy, które wystarczy pobrać i wydrukować. Czasami w sklepach można także znaleźć już wydrukowane wzory w wersji papierowej. Niezależnie od wybranej formy – zawsze warto mieć gotowy wzór oświadczenia przy sobie. W końcu nigdy nie wiadomo, kiedy akurat się przyda.

Trzeba jednak przyznać, że nie wszyscy kierowcy pamiętają o tym zaleceniu. Na szczęście nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby oświadczenie winy napisać odręcznie. W tym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na jego treść. Poprawnie napisane oświadczenie wizy musi zawierać przede wszystkim:

  • dane osób uczestniczących w kolizji (nazwiska, numery PESEL, numery telefonów lub adresy e-mail);
  • informacje o obowiązkowych dokumentach (numery praw jazdy, numery posiadanych polis OC);
  • specyfikację techniczną uszkodzonych pojazdów (marki, modele, daty produkcji, numery rejestracyjne);
  • możliwie najdokładniejszy opis powstałych uszkodzeń;
  • opis okoliczności zdarzenia (wszystkich informacji i czynników pośrednio lub bezpośrednio powiązanych z kolizją);
  • oświadczenie sprawcy wypadku o tym, że to on spowodował kolizję i przyznaje się do odpowiedzialności za powstałe szkody;
  • niezbędne dane formalne (godzina i data sporządzenia oświadczenia, odręczne podpisy sprawcy i osoby poszkodowanej).

Podczas spisywania oświadczenia winy warto również poprosić ewentualnych świadków kolizji o potwierdzenie zgodności opisu ze stanem faktycznym. Dzięki temu ubezpieczyciele lub funkcjonariusze uzyskają dodatkowy dowód w zaistniałej sprawie. Ponadto dobrym pomysłem będzie wykonanie zdjęć dokumentujących kolizję i powstałe uszkodzenia. Dokumentacja fotograficzna może stać się kolejnym dowodem podczas likwidacji szkody.

Jak zgłosić wypadek lub kolizję asekuratorowi?

Istnieją więc dwa rodzaje dokumentów, które mogą być podstawą do zgłoszenia wypadku lub kolizji ubezpieczycielowi. Asekurator musi uznać zarówno spisane oświadczenie winy, jak i notatkę sporządzoną przez funkcjonariuszy policji. Posiadacze takich dokumentów mogą więc przystąpić do procedury zgłoszenia szkody.

W tym celu należy najpierw skontaktować się z ubezpieczycielem. Niektóre towarzystwa prowadzą tzw. numery alarmowe przeznaczone do szybkiego zgłaszania szkód. Jeżeli więc ubezpieczyciel korzysta z takiego rozwiązania, warto w pierwszej kolejności zadzwonić pod wskazany numer. W trakcie rozmowy konsultant przyjmie zgłoszenie, a następnie poinformuje o dalszym przebiegu procedury. Jeśli asekurator nie prowadzi takiego numeru, można po prostu zadzwonić na ogólną infolinię. Szybkie zgłoszenie jest konieczne wtedy, gdy samochód został poważnie uszkodzony i wymaga odholowania do warsztatu.

Przy naprawdę drobnych stłuczkach można także zgłosić szkodę online. Rzecz jasna dotyczy to tylko tych sytuacji, gdy uszkodzenia pojazdu są niewielkie i umożliwiają kontynuowanie jazdy.

Następnie ubezpieczyciel zapozna się ze szczegółami sprawy i uruchomi procedurę likwidacji szkody. Co ciekawe, coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych oferuje tzw. bezpośrednią likwidację szkody. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, gdyż taka usługa zakłada, że to asekurator zajmie się wszystkimi formalnościami po wypadku. Wówczas obowiązkiem poszkodowanego kierowcy będzie tylko zgłoszenie szkody. Dlatego przy wyszukiwaniu polisy OC warto sprawdzić, czy wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje swoim klientom dostęp do takiej usługi.

Podsumowanie

Osoby uczestniczące w kolizji lub wypadku drogowym z pewnością działają pod wpływem silnych emocji. Niemniej nawet w takich sytuacjach trzeba zachować zimną krew i zadbać o wypełnienie wszystkich niezbędnych formalności. Przy zaistniałej kolizji można zaproponować spisanie oświadczenia winy, w którym sprawca przyzna się do spowodowania stłuczki. Jeżeli jednak sprawca nie chce tego zrobić, należy od razu wezwać policję. Interwencja funkcjonariuszy jest obowiązkowa także przy wypadkach drogowych, gdzie pojawiają się ranni lub ofiary śmiertelne. Zarówno spisane oświadczenie winy, jak i notatka sporządzona przez funkcjonariuszy może stanowić podstawę do zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi. Dzięki temu asekurator zapozna się ze sprawą i rozpocznie procedurę likwidacji szkody.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć