Słownik ubezpieczeniowy

Zabezpieczenia własne

Zabezpieczenia własne to zabezpieczenia antywłamaniowe, których zadaniem jest utrudnienie włamania do nieruchomości. Ich posiadanie jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy ubezpieczenia mieszkania czy domu jednorodzinnego na wypadek kradzieży z włamaniem. Szczegółowe informacje na temat wymaganych przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe (TU) zabezpieczeń własnych zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) oferowanej przez niego polisy.

Zabezpieczenia własne – kradzież z włamaniem w ubezpieczeniu nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości to polisa, która jest oferowana zazwyczaj w trzech wariantach. Standardowym przedmiotem ubezpieczenia są mury nieruchomości (konstrukcja mieszkania czy domu jednorodzinnego). Po uiszczeniu wyższej składki ubezpieczenia polisa może też chronić elementy stałe (np. okna, drzwi, armatura łazienkowa, etc.) i elementy ruchome (np. sprzęt AGD/RTV i komputerowy, rowery, meble, etc.). Nieruchomość może zatem być ubezpieczona w ramach jednego, dwóch lub trzech ze wskazanych wariantów. Decyzja należy do klienta, który zawiera umowę ubezpieczenia.

Obok przedmiotu ubezpieczenia określa on też zakres ubezpieczenia. Inaczej mówiąc, wskazuje zdarzenia (ryzyka), których wystąpienie i tym samym spowodowanie szkody na przedmiocie ubezpieczenia zobowiązuje towarzystwo ubezpieczeniowe do wypłacenia odszkodowania. Klient ma do wyboru zakres podstawowy i rozszerzony. Pierwszy z nich gwarantuje odszkodowanie zazwyczaj jedynie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia na skutek zdarzenia losowego (np. pożar, dym i sadza, huragan, zalanie, etc.). Drugi natomiast stanowi uzupełnienie zakresu ubezpieczenia o inne ryzyka, niewymienione w podstawowej umowie ubezpieczenia, na przykład o kradzież z włamaniem. Zdarzenie to dotyczy ubezpieczenia elementów stałych i/lub elementów ruchomych.

Dlaczego zabezpieczenia własne są konieczne?

Kradzież z włamaniem zazwyczaj jest rozumiana przez TU jako przywłaszczenie lub próba przywłaszczenia cudzego mienia z ubezpieczonej nieruchomości na skutek usunięcia lub uszkodzenia zabezpieczeń własnych i pozostawienia na nich śladów przez osoby trzecie. Stąd ubezpieczyciel zapytuje o posiadane zabezpieczenia antywłamaniowe podczas wypełniania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Dlatego przed zakupem polisy należy sprawdzić w OWU oferowanego przez dane TU ubezpieczenia nieruchomości wymogi odnośnie do zabezpieczeń własnych, jakie muszą być spełnione, by w razie kradzieży z włamaniem polisa gwarantowała odszkodowanie. Trzeba pamiętać, że poświadczenie nieprawdy zwalnia TU z odpowiedzialności ubezpieczeniowej. Inaczej mówiąc, jeżeli dojdzie do kradzieży z włamaniem, a przekazana przez klienta informacja na temat posiadanych zabezpieczeń antywłamaniowych będzie nieprawdziwa, TU odmówi wypłaty odszkodowania.

Jakie zabezpieczenia własne są wymagane przez ubezpieczycieli?

Podstawowe wymogi stawiane przez TU w przypadku ubezpieczenia nieruchomości na wypadek kradzieży z włamaniem to:

  • w odniesieniu do drzwi wejściowych do nieruchomości — muszą one być skonstruowane, osadzone i zamykane w taki sposób, że ich wyłamanie lub wyważenie jest niemożliwe bez użycia siły fizycznej lub narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionego klucza. Jeżeli są to drzwi niepełne (przeszklone), konieczne jest zabezpieczenie otworu kratami. Zazwyczaj w drzwiach wejściowych muszą być zamontowane co najmniej dwa różne zamki wielozastawkowe lub jeden zamek wielopunktowy. Zamek wielozastawkowy to zamek mechaniczny, który posiada przynajmniej dwie ruchome zastawki. Ich ilość można określić na podstawie nacięć profilowanych klucza. Mówiąc wprost, jeżeli ma on w łopatce przynajmniej dwa żłobienia to zamek w drzwiach wejściowych jest wilozastawkowy. Natomiast zamek wielopunktowy to zamek mechaniczny, który powoduje ryglowanie skrzydła drzwi w ościeżnicy w kilku odległych od siebie miejscach.
  • w odniesieniu do okien oraz drzwi balkonowych/tarasowych — muszą one być zabezpieczone i zamykane w taki sposób, że niemożliwe jest ich otworzenie bez użycia siły fizycznej lub narzędzi. Zazwyczaj w przypadku parteru konieczne jest zabezpieczenie otworów kratami lub roletami antywłamaniowymi.

Dodatkowe zabezpieczenia własne

Ubezpieczyciele cenią dodatkowe zabezpieczenia własne jak drzwi antywłamaniowe, szyby antywłamaniowe, alarm czy monitoring. Ich posiadanie wpływa na wysokość składki ubezpieczenia. Im jest ich więcej, tym niższa cena polisy (nawet o 60%). Co jednak ważne, by TU wzięło pod uwagę dodatkowe zabezpieczenia własne w postaci drzwi lub szyb antywłamaniowych podczas kalkulowania składki ubezpieczenia, muszą one spełniać określone w OWU warunki. A mianowicie muszą posiadać atest honorowany przez dane TU (np. atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, IMP), który potwierdza ich zwiększoną odporność na włamanie.