Słownik ubezpieczeniowy

Wypadek drogowy

Wypadek drogowy to zdarzenie, które jest wynikiem nieumyślnego naruszenia obowiązujących zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Aby dana sytuacja została uznana za wypadek, musi dojść do spełnienia dwóch warunków. Pierwszym z nich jest zniszczenie mienia, czyli po prostu uszkodzenie pojazdu. Z kolei drugi warunek to śmierć albo poważny uszczerbek na zdrowiu jednego lub kilku uczestników zdarzenia. Jakie regulacje prawne obowiązują w tym przypadku?

Czym różni się wypadek drogowy od kolizji?

Zapewne wiele osób uważa, że wypadek oraz kolizja to dwa terminy o tym samym znaczeniu. Jednakże takie przekonanie jest błędne. Aktualne przepisy prawa ściśle określają różnice pomiędzy wypadkami i kolizjami drogowymi. Warto więc poznać oficjalne definicje obydwu przytoczonych terminów.

  • wypadek drogowy to zdarzenie, w którym przynajmniej jeden z uczestników poniósł śmierć lub odniósł poważne obrażenia ciała. Za poważne obrażenia uznaje się rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni. Oczywiście podczas wypadku dochodzi także do zniszczenia pojazdów lub innego mienia.
  • kolizja drogowa jest natomiast zdarzeniem mającym zdecydowanie mniej poważne konsekwencje. Wszystkie osoby uczestniczące w kolizji powinny zatem wyjść z niej bez szwanku lub odnieść tylko lekkie obrażenia (rozstrój zdrowia poniżej 7 dni). Efektem takiej sytuacji mogą być również wspomniane straty materialne.

Co ciekawe, pojęcie kolizji drogowej nie jest ujęte w żadnym akcie prawnym. Dlatego często określa się ją mianem wypadku bez ofiar. Brak formalnej podstawy nie oznacza jednak, że kolizja i wypadek różnią się tylko nazewnictwem. Wręcz przeciwnie. Największą różnicą jest tutaj sposób postępowania w przypadku poszczególnych zdarzeń.

Jak należy postąpić w razie kolizji i wypadku?

Przy każdym zdarzeniu drogowym trzeba dokonać szybkiej oceny sytuacji. Jeżeliw kolizjinikt nie ucierpiał, nie ma obowiązku wzywania służb porządkowych. Kierowcy mogą między sobą spisać stosowne oświadczenie, w którym sprawca kolizji przyzna się do swojej winy. Taki dokument powinien zawierać opis zdarzenia, dane osobowe kierowców, a także informacje o polisie OC sprawcy. Pisemne oświadczenie staje się wówczas dowodem na zaistnienie szkody. Dlatego też wielu ubezpieczycieli wymaga posiadania takiego dokumentu podczas ubiegania się o odszkodowanie. Co natomiast należy zrobić w sytuacji, gdy kierowcy nie mogą dojść do porozumienia? Niestety, wówczas niezbędne jest wezwanie policji, która pomoże w ustaleniu przebiegu zdarzenia.

Jeśli chodzi o wypadek drogowy, tutaj procedury są zupełnie inne. Przede wszystkim kierowcy muszą natychmiast zabezpieczyć miejsce wypadku. W tym celu należy ustawić trójkąty ostrzegawcze, włączyć światła awaryjne i zadbać o ogólne bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Kolejnym krokiem jest już wezwanie policji, a także pogotowia w celu zapewnienia pomocy osobom poszkodowanym. Naturalnie do momentu przyjazdu karetki kierowcy są zobligowani do udzielenia rannym pierwszej pomocy.

Jakiekolwiek niedopatrzenia pod względem opisanych procedur mogą skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi. Samo spowodowanie wypadku poprzez umyślne złamanie przepisów drogowych jest przestępstwem, przez co sprawcy grozi odpowiedzialność karna. Bardzo surowo karze się także kierowców, którzy nie udzielą pomocy poszkodowanym lub uciekną z miejsca zdarzenia. Wobec tego każdy kierowca powinien znać swoje obowiązki i przestrzegać ich w razie wypadku.

Jak kolizja i wypadek drogowy wpływają na kwestię ubezpieczenia?

Ubezpieczyciele traktują wypadki i kolizje w niemal identyczny sposób. Zaistniała szkoda drogowa jest najczęściej likwidowana ze środków pochodzących z polisy OC należącej do sprawcy zdarzenia. Cała procedura odbywa się na kilku płaszczyznach. Pierwszym ważnym aspektem jest rekompensata finansowa za szkody doznane na mieniu. Oznacza to, że poszkodowany powinien otrzymać środki, które umożliwią mu naprawę pojazdu i pokrycie innych strat materialnych. Drugi aspekt to odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. W tym przypadku pieniądze można wykorzystać do opłacenia kosztów rehabilitacji, leczenia oraz zabiegów medycznych.

Co istotne, wszelkie odszkodowania wypłacone z OC sprawcy są świadczeniami niezależnymi. W związku z tym poszkodowany nie traci prawa do ubiegania się o przyznanie dodatkowych środków. Kiedy jest to możliwe? Jeżeli poszkodowany ma np. wykupioną polisę NNW, wypadek staje się podstawą do wypłaty odszkodowania. Dzięki temu można uzyskać podwójną rekompensatę, która z pewnością ułatwi dojście do pełnej sprawności po wypadku.

Wypadek drogowy to zdarzenie, którego najlepiej jest po prostu unikać. Niestety, żaden kierowca nie może w pełni zabezpieczyć się przed takim ryzykiem. Niemniej każdy uczestnik ruchu drogowego powinien znać swoje prawa i obowiązki w razie wypadku. Sprawne załatwienie wszystkich formalności znacznie przyspieszy likwidację szkody i wypłatę należnego odszkodowania.