Słownik ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie nieruchomości FLEXA

Nie można zaprzeczyć, że rynek ubezpieczeń charakteryzuje się naprawdę bogatym wyborem. Praktycznie każda polisa jest bowiem dostępna w kilku wariantach, a jej zakres może być dowolnie modyfikowany. Jeśli chodzi o ubezpieczenia nieruchomości, szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się polisy typu FLEXA. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie ochrony przed tzw. ryzykami elementarnymi. Choć polisa zapewnia relatywnie niewielki zakres ochrony, wiele osób kupuje ją ze względu na niską składkę. Co zatem zawiera ubezpieczenie nieruchomości FLEXA i jakie są jego zalety?

Ubezpieczenie nieruchomości FLEXA – definicja i objaśnienie skrótu

Przede wszystkim należy zauważyć, że nazwa ubezpieczenia nieruchomości FLEXA powstała poprzez stworzenie specjalnego skrótu. Sam termin wywodzi się z języka angielskiego, gdyż składa się on z pierwszych liter kilku innych wyrazów. Co to ma jednak wspólnego z branżą ubezpieczeń? Otóż termin FLEXA został sformułowany jako określenie zakresu ochrony w ramach polisy mieszkaniowej. Każda litera w tym skrócie nawiązuje do jednego z zagrożeń, przed którym ma chronić ubezpieczenie. Aby lepiej zrozumieć ten schemat, warto poznać bliżej jego poszczególne elementy.

  • F – Fire (ogień) – pierwsza litera jest symbolem szeroko rozumianej ochrony przed ogniem oraz pożarami.
  • L – Lightning (błyskawica) – druga litera dotyczy ochrony przed wszelkimi szkodami wynikającymi z wyładowań atmosferycznych.
  • EX – Explosion (wybuch) – środkowa część skrótu to nawiązanie do ochrony przed wybuchem.
  • A – Aircraft crash landing (katastrofa lotnicza) – ostatnia litera mówi o skrajnych przypadkach, gdy nieruchomość ulega zniszczeniu na skutek katastrofy lotniczej.

Ubezpieczenie nieruchomości FLEXA – warunki i ważne informacje

Zawarcie umowy ubezpieczeniowej wiąże się z pełną akceptacją wszystkich warunków zawartych w polisie. Toteż przed dokonaniem zakupu warto zapoznać się z zapisami znajdującymi się w treści dokumentu.

Co prawda, poszczególne polisy typu FLEXA mają zazwyczaj bardzo podobny zakres ochrony. Każdy ubezpieczyciel może jednak samodzielnie określić tzw. czynniki wyłączenia odpowiedzialności. Są to wyjątkowe sytuacje lub okoliczności uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania. Dotyczą one praktycznie wszystkich ubezpieczeń, w tym także polis mieszkaniowych FLEXA. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę?

Najczęściej w wyłączeniach odpowiedzialności widnieje zapis odnoszący się do szkód powstałych z winy właściciela nieruchomości. Przykładowo, część domu ulega zniszczeniu na skutek pożaru. Po czasie okazuje się, że ogień został zaprószony przez pozostawienie niedopalonego papierosa. Taka okoliczność obciąża właściciela budynku bezpośrednią odpowiedzialnością za powstanie pożaru. Wówczas nie ma znaczenia to, że jednym z elementów polisy FLEXA jest ochrona przed ogniem. Jeżeli właściciel lokalu dopuści się zaniedbania, ubezpieczyciel uzyska prawo do odmowy wypłaty odszkodowania.

Czy ubezpieczenie nieruchomości FLEXA jest uznawane za kompleksowe?

Przytoczona wcześniej definicja dowodzi, że polisa FLEXA chroni nieruchomość przed kilkoma różnymi zagrożeniami. Natomiast sam zakres ochrony w tym ubezpieczeniu może okazać się niewystarczający. Dlaczego? Ponieważ poza wymienionymi sytuacjami istnieje szereg innych czynników, które stanowią potencjalne niebezpieczeństwo dla każdej nieruchomości. Tymczasem ubezpieczenie FLEXA obejmuje jedynie cztery wskazane sytuacje. Dla porównania należy podkreślić, że zakres ochrony w niektórych polisach mieszkaniowych dotyczy nawet kilkudziesięciu zdarzeń!

Jak widać, podstawowy zakres ubezpieczenia FLEXA jest więc dość niewielki. Istnieje jednak skuteczne rozwiązanie tego problemu. Każdy właściciel nieruchomości ma bowiem możliwość skorzystania z usługi rozszerzenia ochrony udzielanej w ramach polisy. Do wyboru są liczne świadczenia dodatkowe, takie jak: ochrona przed zalaniem, powodzią, szkodami górniczymi itd. Jest to doskonały sposób na uzupełnienie zakresu polisy mieszkaniowej typu FLEXA.

Ubezpieczenie nieruchomości FLEXA zapewnia ochronę przed ściśle określonymi ryzykami. Zdecydowanie największą zaletą takiej polisy jest niska wysokość składki. Niestety, idzie ona w parze ze stosunkowo wąskim zakresem ubezpieczenia. Z tego względu wiele osób decyduje się na odpłatne rozszerzenie podstawowej ochrony. Dzięki temu polisa może zagwarantować dużo wyższy poziom bezpieczeństwa.