Słownik ubezpieczeniowy

Składka ubezpieczeniowa

Składka ubezpieczeniowa to finansowe zobowiązanie klienta, który zawiera umowę ubezpieczenia, wobec towarzystwa ubezpieczeniowego za świadczenie ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres ubezpieczenia. Zatem dla klienta jest to cena usługi ubezpieczeniowej. Natomiast z punktu widzenia towarzystwa ubezpieczeniowego, składka ubezpieczeniowa stanowi sposób partycypowania przez klienta w przyszłych odszkodowaniach/świadczeniach z tytułu zakupionej przez niego polisy.

Składka ubezpieczeniowa – od czego zależy wysokość składki?

Podstawowa wysokość składki ubezpieczeniowej jest zależna od kilku czynników, m.in.:

  • oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego;
  • okresu ubezpieczenia;
  • sumy ubezpieczenia;
  • zakresu ubezpieczenia;
  • indywidualnej oceny ryzyka.

Cena polisy jest też uwarunkowana rodzajem ubezpieczenia. W odniesieniu do konkretnej polisy z perspektywy towarzystwa ubezpieczeniowego dla kalkulacji składki ubezpieczeniowej ważne są określone informacje. Dla przykładu, w przypadku ubezpieczenia samochodu Autocasco są to m.in. miejsce parkowania pojazdu czy model i pojemność silnika, a w przypadku ubezpieczenia mieszkania – np. powierzchnia i rok budowy budynku wielorodzinnego, a nawet miejsce usytuowania go.

Niższa cena polisy? To możliwe!

Wysokość podstawowej składki ubezpieczeniowej ma fundamentalne znaczenie dla ostatecznej ceny polisy. Bo ta może być niższa na przykład z powodu:

  • bezszkodowego okresu ubezpieczenia – jeżeli w danym okresie ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe nie zlikwidowało żadnej szkody z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, a co za tym idzie, nie wypłaciło odszkodowania/świadczenia, w przypadku kontynuowania ubezpieczenia u tego samego ubezpieczyciela od podstawowej składki ubezpieczeniowej naliczana jest zniżka (bonus). Co więcej, w przypadku ubezpieczenia samochodu Autocasco lub OC komunikacyjnego po zmianie towarzystwa ubezpieczeniowego zniżka jest przenoszona do nowego ubezpieczyciela na podstawie zaświadczenia o przebiegu danego ubezpieczenia komunikacyjnego.
  • zakupu ubezpieczenia kanałem direct – jeżeli klient zawiera umowę ubezpieczenia poprzez kontakt telefoniczny z towarzystwem ubezpieczeniowym lub wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej ubezpieczyciela/porównywarki ubezpieczeń, cena polisy jest niższa niż przy zakupie ubezpieczenia w placówce ubezpieczyciela, lub u agenta ubezpieczeniowego;
  • opłacenia w całości składki ubezpieczeniowej – jeżeli klient podczas zawierania umowy ubezpieczenia opłaci w całości składkę ubezpieczeniową, cena polisy jest niższa niż przy rozłożeniu płatności na raty;
  • zakupu kilku polis jednocześnie – jeżeli klient zakupi kilka polis u tego samego ubezpieczyciela, oferowanych przez niego zazwyczaj w pakiecie, zapłaci mniej niż w sytuacji, gdyby poszczególne ubezpieczenia zakupił oddzielnie.

Skutki nieopłacenia składki ubezpieczeniowej w terminie

Składka ubezpieczeniowa co do zasady powinna być opłacona w całości podczas zawierania umowy ubezpieczenia. Jednak towarzystwa ubezpieczeniowe oferują możliwość rozłożenia jej na dogodne raty. W zależności od rodzaju ubezpieczenia może to być 2, 4, a nawet 12 rat. Co jednak ważne, w przypadku płatności ratalnej nieopłacenie składki ubezpieczeniowej w terminie może być powodem rozwiązania przez ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia dobrowolnego. Co więcej, towarzystwo ubezpieczeniowe w tej sytuacji ma prawo do naliczania odsetek. Cała należność może być też dochodzona przez ubezpieczyciela w drodze windykacji.

Wymienione skutki nieopłacenia raty składki ubezpieczeniowej w terminie w większości odnoszą się do ubezpieczenia dobrowolnego (takiego, które klient zawiera z własnej woli). W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego (takiego, do którego zawarcia klient jest zobowiązany przepisami prawa) sytuacja przedstawia się nieco inaczej. Towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej przez cały rozpoczęty okres ubezpieczenia, nawet jeżeli w opłaceniu raty składki ubezpieczeniowej powstała zaległość. Naturalnie jednak i w tym wypadku ubezpieczyciel ma prawo do naliczania odsetek, a cała należność podlega windykacji.