Słownik ubezpieczeniowy

Wyłudzenie ubezpieczenia

Wyłudzenie ubezpieczenia polega na wyłudzeniu odszkodowania z posiadanego ubezpieczenia. Do wyłudzenia może dojść na skutek podawania nieprawdziwych informacji lub wywołania umyślnej szkody.

Zgodnie z Kodeksem karnym wyłudzenie ubezpieczenia jest zagrożone karą pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Przepisy wskazują jednocześnie, że karze nie podlega osoba, która dobrowolnie zapobiegła wypłaceniu odszkodowania.