Underwriter to pracownik zajmujący się szacowaniem ryzyka związanego ze sprzedażą wybranych polis. Jego wyliczenia są podstawowym wyznacznikiem podczas ustalania wysokości składek ubezpieczeniowych. Co więcej, underwriter odpowiada za finansową weryfikację klientów, którzy zamierzają nabyć określone świadczenia. Jakie jeszcze kompetencje mają pracownicy zatrudnieni na tym stanowisku?

Underwriter – zakres obowiązków

Działalność towarzystw ubezpieczeniowych już od dawna opiera się na wyliczeniach sporządzanych przez wykwalifikowanych specjalistów. Właśnie dlatego profesjonalni underwiterzy są bardzo cenionymi pracownikami. Zakres ich obowiązków obejmuje wiele ważnych czynności. Przede wszystkim underwiter jest odpowiedzialny za szeroko rozumianą kalkulację ryzyka ubezpieczeniowego.W trakcie pracy musi on uwzględnić wszelkie czynniki, które będą istotne przy sprzedaży danej polisy. Następnie jego zadaniem staje się oszacowanie optymalnej wysokości składki. Taka kwota musi być oczywiście adekwatna do oferowanego zakresu ochrony i ogólnego poziomu ryzyka. To z kolei sprawia, że underwriter w zasadzie zajmuje się tworzeniem całego szablonu proponowanej oferty ubezpieczenia.

Co ciekawe, do kompetencji underwritera należy również ocena klientów, którzy mają zostać objęci ochroną. Głównym celem takiego działania jest zmniejszenie ryzyka związanego ze sprzedażą ubezpieczenia. Przykładowo, udzielenie ochrony firmie borykającej się z problemami finansowymi stanowi dość ryzykowną decyzję. Wówczas underwriter może przygotować raport sugerujący odmowę przyznania konkretnych świadczeń.

Dlaczego underwriter w dużej mierze odpowiada za sytuację finansową ubezpieczyciela?

Stabilna sytuacja finansowa jest jednym z fundamentów działalności każdego towarzystwa ubezpieczeniowego. Toteż wszelkie perturbacje związane z posiadanym kapitałem mogą mieć natychmiastowy wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Aby zapobiec takiej sytuacji, firma musi bardzo dokładnie kalkulować ryzyko związane ze sprzedawanymi ubezpieczeniami.

Tutaj właśnie objawia się całe znaczenie roli underwritera. Otóż wyliczenia sporządzane przez takiego pracownika służą między innymi do tworzenia rezerw finansowo-technicznych. Kapitał ten jest niezbędny do tego, żeby asekurator mógł na bieżąco wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Jednakże gromadzenie zapasowych funduszy jest możliwe tylko wtedy, gdy zyski osiągane przez towarzystwo ubezpieczeniowe są wyższe niż łączna suma wydatków. Kluczową funkcję w tym przypadku pełni umiejętne ustalanie  wysokości przyjmowanych składek i wypłacanych odszkodowań.Jakikolwiek błąd w powyższej kalkulacji może prowadzić do powstania deficytu finansowego. To zaś stanowi bezpośrednie ryzyko utraty stabilności finansowej, a co za tym idzie – niewypłacalności. W związku z tym wykonywanie zawodu underwritera wiąże się z wysoką odpowiedzialnością.

Jakie perspektywy rozwoju zapewnia praca w charakterze underwritera?

Praca w branży ubezpieczeniowej z reguły oferuje naprawdę dobre perspektywy. Jeśli chodzi o początkujących underwriterów, ich szansa na rozwój może okazać się jeszcze większa. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę fakt, że taka specjalizacja jest stosunkową nową profesją. Toteż rosnące zapotrzebowanie na usługi tego typu zapewne będzie mieć pozytywny wpływ na możliwość rozwijania kariery jako underwriter. Kandydaci na to stanowisko muszą jednak pamiętać o tym, aby stale podnosić swoje kwalifikacje. Szybkie zdobycie doświadczenia zawodowego również jest wskazane w przypadku underwiterów.

Oczywiście opisana ścieżka zawodowa nie jest pracą odpowiednią dla każdego. Towarzystwa ubezpieczeniowa muszą mieć pewność, że zatrudniają specjalistę posiadającego wymagane kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie. Toteż na stanowisku underwritera odnajdą się osoby, które pracowały już np. w charakterze analityka ryzyka. Duże szanse na znalezienie posady mają również bankowcy (z doświadczeniem w dokonywaniu oceny zdolności kredytowej), a także prawnicy specjalizujący się w prawie ubezpieczeniowym.

Underwriter to bez wątpienia ciekawy i niezwykle perspektywiczny zawód. Osoby mające odpowiednie umiejętności w zakresie szacowania ryzyka mogą bowiem liczyć nie tylko na pracę w branży, ale również na bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Jak wiadomo, zawód ten wiąże się z wysoką odpowiedzialnością. Każdy underwriter musi rzetelnie wypełniać powierzone obowiązki, ponieważ to właśnie od jego wyliczeń zależy ostateczny kształt oferty ubezpieczyciela. Dlatego ludzie zatrudnieni na takim stanowisku muszą mieć zarówno dużą wiedzę, jak i umiejętności praktyczne. Jednakże możliwość rozwoju oraz korzystne warunki zatrudnienia z pewnością zachęcą wiele osób do zapoznania się z pracą underwitera.