Słownik ubezpieczeniowy

Umowa terminowa

Umowa terminowa jest rodzajem umowy ubezpieczenia nażycie, w którym wyznaczony jest czas – termin ochrony przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Po zakończeniu tego terminu umowa ubezpieczenia wygasa.

Najczęściej minimalny czas trwania umowy terminowej wynosi 12 miesięcy, ale również dostępne są umowy zawierane na 2, 5 czy 10 lat.