Słownik ubezpieczeniowy

Umowa rozszerzona

Umowa rozszerzona jest rodzajem umowy ubezpieczeniowej zawierającej rozszerzony zakres ochrony.

W przypadku umów ubezpieczenia na życie możliwe jest wykupienie różnych rodzajów rozszerzeń, na przykład poszerzających ochronę o:

  • Leczenie szpitalne,
  • Poważne choroby,
  • Rehabilitację,
  • NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków,
  • Assistance,
  • Śmierć w wypadku komunikacyjnym.

Rozszerzenia do umowy mają określone warunki oraz sumy ubezpieczenia, które wpływają na wysokość wypłaconego odszkodowania oraz na kwotę składki ubezpieczeniowej.