Słownik ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie eksponatów muzealnych

Ubezpieczenie eksponatów muzealnych należy uznać za świadczenie o dość niszowym charakterze. Jednakże odgrywa ono istotną rolę pod względem ochrony szczególnie cennych dzieł sztuki. Dlatego dyrekcje muzeów, domów kultury i innych placówek o podobnym charakterze powinny zainteresować się takim świadczeniem. Jaki zakres ochrony gwarantuje ubezpieczenie eksponatów muzealnych?

Dlaczego ubezpieczenie eksponatów muzealnych jest tak potrzebne?

Współczesna branża ubezpieczeń jest bardzo rozbudowana. W ofertach poszczególnych firm można znaleźć polisy o niemal dowolnym zakresie ochrony. Zatem wydawać by się mogło, że tak duża podaż usług musi zaspokoić cały rynkowy popyt. Tymczasem rzeczywistość wygląda zgoła inaczej. Nawet wysoka dostępność polis nie wystarczy do tego, aby skutecznie chronić niektóre dobra materialne. Wynika to z faktu, że liczne dzieła sztuki wymagają całkowicie indywidualnego potraktowania. Dlatego w niektórych przypadkach niezbędne okazuje się stworzenie polis o dedykowanym charakterze. To właśnie w tej kategorii trzeba postrzegać wspomniane ubezpieczenie eksponatów muzealnych.

W wielu polskich miastach powstaje coraz więcej galerii sztuki, muzeów oraz przeróżnych wystaw. Każde takie przedsięwzięcie wymaga odpowiedniego zabezpieczenia eksponatów. Nie chodzi tutaj tylko o ochronę w trakcie samej wystawy, ponieważ równie duże znaczenie mają kwestie logistyczne. Eksponaty powinny być chronione zarówno podczas magazynowania oraz transportu, jak i przez cały czas trwania wystawy. Taką ochronę może zapewnić tylko ubezpieczenie eksponatów muzealnych. W związku z tym jest to najlepsze rozwiązanie dla osób oraz instytucji związanych ze światem sztuki.

Przed czym chroni ubezpieczenie eksponatów muzealnych?

Każda taka polisa powinna cechować się możliwie najszerszym zakresem ochrony. Trzeba przecież pamiętać o tym, że niektóre dzieła sztuki są szczególnie narażone na uszkodzenie. Co więcej, ich duża wartość materialna znacząco zwiększa ryzyko kradzieży. Wszystkie te czynniki muszą zostać uwzględnione przy formułowaniu OWU.

Podstawowym świadczeniem udzielanym w ramach ubezpieczenia eksponatów muzealnych jest ochrona przed zniszczeniem na skutek zdarzeń losowych. Taki zapis obejmuje więc ryzyko np. pożaru lub zalania eksponatów w trakcie powodzi. Kolejnym niezbędnym świadczeniem będzie ochrona przed kradzieżą. Tutaj warto zwrócić uwagę na dokładną treść zapisów znajdujących się w OWU. Niestety, cenne dzieła sztuki mogą zostać skradzione z magazynu, z wystawy, a nawet podczas transportu. Wobec tego polisa powinna zapewniać ochronę w każdej z wymienionych sytuacji.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia eksponatów muzealnych?

Wiele osób może uważać, że tak specjalistyczna polisa jest kierowana wyłącznie do instytucji zajmujących się dziełami sztuki. Niemniej jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby z takiego ubezpieczeniakorzystały również osoby prywatne. W Polsce działa przecież wielu kolekcjonerów, którzy przechowują wartościowe przedmioty we własnym domu. Oczywiście w takim przypadku należy odpowiednio dopasować zakres ochrony do indywidualnych potrzeb. Jednakże samo ubezpieczenie eksponatów muzealnych może posłużyć do ochrony niemal każdego dzieła sztuki lub kolekcji o dużej wartości.

Ubezpieczenie eksponatów muzealnych to niewątpliwie ciekawe rozwiązanie zarówno dla instytucji związanych ze sztuką, jak i prywatnych kolekcjonerów. Taka polisa zapewnia bowiem skuteczną i kompleksową ochronę dóbr o dużej wartości materialnej lub sentymentalnej. Co prawda, poszczególne ubezpieczenia z tej kategorii mogą diametralnie różnić się pod kątem zakresu ochrony. Trzeba jednak pamiętać o tym, że każde takie świadczenie ma dość indywidualny charakter. Z tego względu warunki danego ubezpieczenia muszą odpowiadać specyfice chronionego dzieła lub zbioru kolekcjonerskiego.