Słownik ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie bezterminowe

Ubezpieczenie bezterminowe jest rodzajem ubezpieczenia na życie, którego umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

Tego rodzaju ubezpieczenia wybierane są przede wszystkim przez osoby starsze. Pozwalają one na uzyskanie wypłaty świadczenia w razie pojawienia się określonych zdarzeń, na przykład śmierci osoby ubezpieczonej.

Skorzystanie z ubezpieczenia bezterminowego najczęściej nie wymaga brania udziału w ankiecie medycznej.