Słownik ubezpieczeniowy

Szkoda ubezpieczeniowa

Szkoda ubezpieczeniowa jest rodzajem uszczerbku w dobrach prawnie chronionych i dotyczy ona między innymi zdrowia, życia oraz mienia.

Towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do zlikwidowania szkody ubezpieczeniowej, na przykład przez wypłatę odszkodowania lub naprawę, gdy poszkodowany posiadał odpowiednie ubezpieczenie.

Szkody ubezpieczeniowe dzielone są na dwie kategorie:
• Szkody majątkowe – dotyczą mienia, na przykład domu, mieszkania, samochodu,
• Szkody osobowe – dotyczą uszkodzenia ciała, utraty zdrowia, śmierci.

Wysokość odszkodowania za doznane szkody jest obliczana w zależności od wybranego ubezpieczenia oraz jego warunków.

Przykładowo w przypadku ubezpieczeń nieruchomości zastosowanie mają wartość rynkowa, rzeczywista lub odtworzeniowa dotycząca szkody ubezpieczeniowej. Z kolei w przypadku ubezpieczenia na życie szkoda jest wyznaczana na bazie sumy ubezpieczenia i liczona procentowo zależnie od doznanej szkody.

Aby oszacować wysokość szkody, przeprowadzane są oględziny prowadzone przez rzeczoznawcę, lekarza orzecznika.