Słownik ubezpieczeniowy

Szkoda osobowa

Szkoda osobowa jest rodzajem szkody dotyczącej utraty zdrowia, urazu ciała, śmierci oraz utraconych korzyści, które poszkodowany mógłby otrzymać, gdy nie doszłoby u niego do uszczerbku na zdrowiu.

Osoba ubezpieczona może otrzymać odszkodowanie za doznaną szkodę osobową, jeżeli obejmuje to jej ubezpieczenie.

Przykładowo można otrzymać odszkodowanie na skutek szkód osobowych doznanych jako ofiara w wypadku drogowym – wtedy środki wypłacane są z OC sprawcy zdarzenia.