Słownik ubezpieczeniowy

Rzeczoznawca samochodowy

Rzeczoznawca samochodowy to wysokiej klasy specjalista, który posiada bogatą wiedzę i kompetencje w zakresie oceny stanu technicznego samochodów. Czasami osoby z tytułem rzeczoznawcy pracują na zwykłych stacjach diagnostycznych, gdzie wykonują obowiązkowe przeglądy techniczne. Jednak rzeczoznawca może również przygotowywać ekspertyzy dotyczące wartości strat poniesionych w wyniku kolizji drogowych. Takie kalkulacje są bardzo istotne podczas sporów o przyznanie odszkodowania. Zatem kiedy warto skorzystać z opinii rzeczoznawcy?

Jakie są najważniejsze kompetencje rzeczoznawcy samochodowego?

Niezależnie od okoliczności – skutkiem wszystkich kolizji drogowych są mniejsze lub większe uszkodzenia pojazdów. Przy szczególnie dużych zniszczeniach istotną kwestią jest ustalenie łącznej wartości strat. Na tej podstawie osoba poszkodowana może bowiem ubiegać się o przyznanie odpowiednio wysokiego odszkodowania. Dlatego w takich sytuacjach niezwykle dużą wartość ma opinia rzeczoznawcy samochodowego.

Co istotne, profesja rzeczoznawcy należy do grona zawodów regulowanych prawnie. Oznacza to, że nie każdy może posługiwać się tym tytułem. Aby uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy, kandydat musi najpierw zdać stosowne egzaminy. Następnie powinien on przedstawić wykonane przez siebie ekspertyzy, które zostaną ocenione przez odpowiednie instytucje kontrolne. Dzięki temu inni specjaliści będą mogli sprawdzić, czy dana osoba wystawia opinie w sposób prawidłowy. Po pozytywnym przejściu wszystkich wymaganych procedur kandydat uzyskuje specjalny certyfikat i zostaje wpisany na listę rzeczoznawców samochodowych.

Powyższe wymagania są niezwykle istotne, ponieważ stanowią gwarancję tego, że certyfikowani rzeczoznawcy to prawdziwi eksperci w swoim fachu. Dlatego odpowiadają oni między innymi za wydawanie opinii dotyczących rzeczywistej wartości strat poniesionych na skutek wypadku lub kolizji. Co jasne, straty te wynikają z szacowanej wysokości kosztów dokonania określonych napraw. Rzeczoznawca powinien w takiej kalkulacji uwzględnić wszystkie naprawy niezbędne do przywrócenia pojazdowi pełnej funkcjonalności.

Naturalnie towarzystwa ubezpieczeniowe również współpracują z takimi fachowcami. Bardzo często to właśnie rzeczoznawca związany z danym asekuratorem tworzy wspomniane ekspertyzy.

Kiedy warto zgłosić się do rzeczoznawcy z prośbą o opinię?

Zasadniczo z usług rzeczoznawcy mogą skorzystać choćby osoby zainteresowane zakupem danego pojazdu. My jednak skoncentrujemy się na kwestii ubezpieczeń. W tym przypadku o opinię rzeczoznawcy najczęściej proszą kierowcy, którzy nie zgadzają się z decyzją asekuratora.

Trzeba bowiem podkreślić, że wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe jeszcze przed wypłaceniem odszkodowania muszą podjąć kilka ważnych decyzji. Jedna z nich dotyczy wysokości ewentualnej rekompensaty finansowej. Jeżeli chodzi o obowiązkowe ubezpieczenia OC, niektóre firmy celowo starają się zaniżać wartość poniesionych strat. Wszystko po to, aby wypłacić osobie poszkodowanej niższą rekompensatę finansową. W takich przypadkach opinia rzeczoznawca jest na wagę złota.

Właściciel samochodu może zlecić wykonanie niezależnej ekspertyzy, aby poznać faktyczną wartość strat wynikających z uszkodzeń pojazdu. Na tej podstawie będzie można sprawdzić, czy kalkulacja przedstawiona przez ubezpieczyciela jest zgodna ze stanem faktycznym. Przy zakwestionowaniu wyliczeń asekuratora opinia rzeczoznawcy będzie głównym argumentem podczas składania skargi lub odwołania od decyzji.

Oprócz tego z usług rzeczoznawcy mogą skorzystać także organy ścigania w czasie sprawy sądowej lub karnej. Dlaczego? Ponieważ wiedza rzeczoznawcy pomaga zrekonstruować przebieg określonego wypadku drogowego. Co jasne, taka analiza powinna stanowić jeden z wielu dowodów. Jeżeli jednak ktoś twierdzi, że nie ponosi odpowiedzialności za spowodowanie wypadku, rzeczoznawca może pomóc w ustaleniu faktycznego winowajcy.

Najważniejsze informacje:

Rzeczoznawca samochodowy to dość unikalna profesja. Tym tytułem mogą posługiwać się jedynie osoby, które udowodniły swoją ponadprzeciętną wiedzę w zakresie oceny stanu technicznego samochodów. Opinia rzeczoznawcy ma nieraz kluczowe znaczenie podczas sporu o wypłatę odszkodowania. Ponadto z usług takiego fachowca mogą korzystać również funkcjonariusze policji lub adwokaci, którzy zamierzają określić rzeczywistego sprawcę wypadku drogowego.