Słownik ubezpieczeniowy

Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy, który do 2015 roku określany był jako Rzecznik Ubezpieczonych, jest instytucją zajmującą się ochroną interesów klientów firm ubezpieczeniowych.

Jeżeli ubezpieczona osoba poczuje się poszkodowana przez ubezpieczyciela, wtedy może ona zgłosić się do Rzecznika Finansowego.

Wśród czynności prowadzonych przez Rzecznika Finansowego znajdują się między innymi:

  • Przyjmowanie skarg od osób ubezpieczonych,
  • Wydawanie opinii na temat aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami, funduszami emerytalnymi, programami emerytalnymi,
  • Informowanie organu odpowiedzialnego za nadzór o nieprawidłowościach w działaniu towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych i programów emerytalnych,
  • Występowanie do określonych organów z wnioskami o poparcie zmian prawa,
  • Prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczącej ubezpieczeń.