Słownik ubezpieczeniowy

Ryzyko ubezpieczeniowe

Ryzyko ubezpieczeniowe jest możliwością zajścia szkody ubezpieczeniowej.

Na podstawie oszacowania ryzyka przygotowuje się produkty i oferty ubezpieczeniowe i określa się wysokość składki ubezpieczenia. Gdy ryzyko jest wyższe, wtedy składka również jest wyższa.