Słownik ubezpieczeniowy

Rozliczenie szkody komunikacyjnej

Rozliczenie szkody komunikacyjnej prowadzone jest po wycenie szkody komunikacyjnej powstałej na skutek wypadku lub kolizji.

Do rozliczenia może dojść na dwa sposoby:

  • Metodą serwisową,
  • Metodą kosztorysową.

Rozliczenie szkody komunikacyjnej metodą serwisową polega na rozliczeniu się ubezpieczyciela bezpośrednio z warsztatem wykonującym naprawę pojazdu. Wówczas osoba ubezpieczona nie musi płacić za usługi serwisowe z własnej kieszeni. Ubezpieczony musi tylko wybrać warsztat, który współpracuje z ubezpieczycielem.

Rozliczenie szkody komunikacyjnej metodą kosztorysową polega na przygotowaniu kosztorysu przez ubezpieczyciela oraz na wypłaceniu wynikającej z niego kwoty osobie ubezpieczonej. W tym przypadku ubezpieczony może naprawić samochód samodzielnie lub oddać go do dowolnego warsztatu samochodowego.