Rozbojem określa się kradzież z zastosowaniem przemocy albo z groźbą jej zastosowania.

W przypadku rozboju należy udać się na policję, aby zgłosić zdarzenie. Otrzymany protokół policyjny stanowi wtedy podstawę do otrzymania odszkodowania.

Definicja rozboju ma zastosowanie w przypadku ubezpieczeń AC – autocasco, które pozwalają na otrzymanie odszkodowania w przypadku kradzieży samochodu, kluczyków, dokumentów pojazdu z przemocą lub groźbą jej użycia.