Czy pakiet medyczny może stanowić koszt firmy u samozatrudnionych?

Świadczenia z zakresu prywatnej opieki medycznej stały się normą we współczesnym biznesie. Liczne firmy zapewniają swoim pracownikom możliwość korzystania z niepublicznych usług lekarskich. Dostęp do takich świadczeń pozwala na szybsze uzyskanie diagnozy i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Toteż nawet osoby samozatrudnione i prowadzące własną działalność gospodarczą chętnie zamawiają pakiety medyczne dla siebie. Tutaj jednak pojawia się ważne pytanie – czy osoba samozatrudniona (mikroprzedsiębiorca) może wliczyć cenę pakietu w koszty prowadzenia firmy? W jaki sposób organy podatkowe zinterpretowały to zagadnienie?

Pakiety medyczne dla samozatrudnionych – co to jest?

Kiedy pakiety medyczne dla firm pojawiły się na rynku, początkowo były one świadczeniami grupowymi. Tym samym zawarcie pakietu mogło nastąpić dopiero w momencie, gdy do umowy przystąpiło co najmniej kilka osób. Jednak zainteresowanie takimi usługami stawało się coraz większe. Dlatego firmy prowadzące sprzedaż pakietów medycznych zmieniły charakter swoich świadczeń. Dostępne oferty rozszerzono o abonamenty dla mikroprzedsiębiorstw, a niektóre firmy stworzyły nawet pakiety dla osób samozatrudnionych. Dzięki temu obecnie każdy może pozwolić sobie na zakup pakietu medycznego.

Jeżeli chodzi o zakres ochrony, abonamenty medyczne dla przedsiębiorców są dostępne w różnych wariantach. Najtańsze wersje pakietów gwarantują jedynie dostęp do podstawowych badań oraz ogólnych konsultacji lekarskich. Natomiast droższe i bardziej rozbudowane abonamenty zapewniają ubezpieczonemu kompleksową opiekę ambulatoryjną. W ramach takiego pakietu można uzyskać między innymi: szybką pomoc lekarza specjalisty, dostęp do badań laboratoryjnych oraz diagnostycznych.

Podstawowym atutem każdego ubezpieczenia zdrowotnego dla właścicieli firm jest swoboda wyboru. Osoba kupująca takie świadczenie może samodzielnie wybrać preferowany zakres ochrony i warunki umowy. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się na zakup abonamentu i skorzystanie z prywatnej opieki medycznej.

Rozliczanie pakietów medycznych

Przez długi czas rozliczanie pakietów medycznych budziło spore wątpliwości. Z tego powodu organy podatkowe opracowały nowe orzecznictwo dotyczące takich świadczeń. Jego głównym założeniem jest fakt, że pakiet medyczny stanowi nieodpłatne świadczenie ze stosunku pracy.Mówiąc krótko, należy on do tej samej grupy, co inne źródła przychodów każdego pracownika.

Taka interpretacja sprawia, że rozliczanie pakietu medycznego przebiega identycznie jak rozliczanie standardowego wynagrodzenia. Pracodawca musi więc opłacić w imieniu pracownika: składki zdrowotne, składki społeczne oraz podatek dochodowy. Od tej konieczności istnieją tylko dwa wyjątki. Pierwszym z nich jest sytuacja, gdy pracownik pokrywa część kosztów wynikających z zakupu pakietu. Jeżeli finansowanie odbywa się na zasadzie współpłatności, wówczas pracodawca nie musi płacić składek i odprowadza tylko podatek dochodowy.

Drugi wyjątek dotyczy pakietów medycznych związanych wyłącznie z medycyną pracy. Takie świadczenia umożliwiają pracownikom wykonanie jedynie tych badań, które są niezbędne do podjęcia konkretnej aktywności zawodowej. Wówczas pakiet medyczny może zostać wliczony w koszty działalności gospodarczej.

Czy osoby samozatrudnione mogą wliczyć pakiet w koszty prowadzenia działalności?

Traktowanie każdego wydatku jako kosztu prowadzenia działalności gospodarczej to bardzo opłacalna praktyka z punktu widzenia przedsiębiorców. Dzięki temu można obniżyć wysokość uzyskiwanego dochodu, a co za tym idzie – zapłacić niższy podatek. Niemniej prawo do takiego działania jest obwarowane kilkoma regulacjami prawnymi. Najważniejszym aktem jest pod tym względem ustawa o podatku PIT (pełna nazwa: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). To w niej można znaleźć najważniejsze informacje dotyczące kosztów prowadzenia działalności.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

W art. 22 ust. 1 tej ustawy widnieje zapis, że do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć tylko te wydatki, które zostały poniesione w celu zabezpieczenia lub uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności. Jak należy to rozumieć? Po pierwsze, taki wydatek bezpośrednio wpływa na uzyskanie lub utratę dochodu. Po drugie, musi istnieć określona zależność pomiędzy wydatkiem i działalnością firmy. I w końcu, taki wydatek powinien być dokładnie udokumentowany.

W tym miejscu pojawia się pierwsze ważne pytanie – czy pakiet medyczny spełnia wszystkie wymienione warunki? Zazwyczaj udokumentowanie takiej inwestycji nie stanowi większego problemu. Niestety, tutaj pojawia się inny kłopot. Otóż dostęp do prywatnej opieki medycznej nie jest z reguły konieczny do uzyskania przychodów. To oznacza, że poniesiony zakup nie może zostać uznany za jeden z wymienionych kosztów.

Z drugiej strony przedsiębiorcy często powołują się na art. 23 wspomnianej ustawy o podatku dochodowym. Zawiera on wykaz tych wydatków, które nie mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodów. Natomiast pakiety medyczne nie widnieją w tym wykazie. Dlatego niektórzy przedsiębiorcy interpretują ten fakt na swoją korzyść.

Jednak na ten moment orzecznictwo jest jednoznaczne – pakietów medycznych nie można wliczać w koszty. Jeżeli ktoś prowadzi własną działalność gospodarczą, zakup pakietu ma charakter prywatny. Tymczasem prywatne wydatki właściciela firmy nie mogą w żaden sposób obciążać budżetu przedsiębiorstwa.

Dlaczego pakietów nie można wliczyć w koszty?

Samodzielna interpretacja zapisów ustawy zawsze budzi wątpliwości. Toteż przedsiębiorcy często zgłaszali się do organów podatkowych z prośbą o rozwianie powstałych dylematów. W kwestii pakietów medycznych dla osób samozatrudnionych warto przytoczyć treść interpretacji Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej.

Przede wszystkim w interpretacji można odnaleźć zapis, że pakietów medycznych rzeczywiście nie ma w wykazie wydatków, które nie mogą zostać uznane za koszty prowadzenia działalności. Jednakże nie jest to wystarczająca podstawa do tego, aby próbować rozliczyć pakiety w ten sposób. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej zwrócił też uwagę na fakt, iż każdy człowiek musi korzystać z usług medycznych. Co jasne, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą zabezpieczają w ten sposób swoje zdrowie i tym samym możliwość generowania przychodu. Niemniej taka zależność nie ma wpływu na wliczanie tego wydatku w koszty.

Co więcej, zakup pakietu medycznego na ogół nie ma żadnego związku z prowadzoną działalnością. Przez to nie można uznać go za wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodu. Jeśli zaś jest on wydatkiem prywatnym, obowiązujące przepisy prawa jasno wskazują, że nie można wliczyć go w koszty.

Podsumowanie

Jeżeli ktoś prowadzi własną działalność gospodarczą, może zakupić pakiet medyczny dla własnych potrzeb. Wiele firm posiada w swojej ofercie abonamenty dla osób samozatrudnionych. W ten sposób przedsiębiorca uzyska dostęp do prywatnej opieki medycznej. Niestety, zgodnie z aktualnym orzecznictwem zakup pakietu medycznego nie może zostać wliczony w koszty prowadzenia działalności. Wynika to przede wszystkim z faktu, że taka inwestycja nie ma związku z wykonywaną pracą. Brak takiej zależności stanowi podstawę do uznania abonamentu medycznego za wydatek o charakterze prywatnym. Co jasne, żaden prywatny wydatek nie może obciążać budżetu firmy, gdyż byłoby to wykroczenie podatkowe. Z tego względu przedsiębiorca kupujący taki pakiet musi pamiętać o tym, iż jest on jego prywatną inwestycją.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Dostawcy usług medycznych

Pakiety medyczne dla firm - co warto wiedzieć?

Wszystkie korzyści uzyskiwane przez pracowników z tytułu wykonywanej pracy są określane mianem przychodów. Co jasne, najważniejszym przychodem dla każdej zatrudnionej osoby jest comiesięczne wynagrodzenie. Jednak dzisiaj pracodawcy poza standardową wypłatą często gwarantują swoim pracownikom również inne świadczenia. Jednym z nich mogą być pakiety medyczne, które uprawniają daną osobę do darmowego korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej. Tutaj pojawia się więc pytanie – czy pakiet medyczny jest przychodem pracownika? W tym artykule rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące tego zagadnienia.

Czytaj więcej o Czy pakiet medyczny jest przychodem pracownika?

Świadczenia z zakresu prywatnej opieki medycznej stały się normą we współczesnym biznesie. Liczne firmy zapewniają swoim pracownikom możliwość korzystania z niepublicznych usług lekarskich. Dostęp do takich świadczeń pozwala na szybsze uzyskanie diagnozy i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Toteż nawet osoby samozatrudnione i prowadzące własną działalność gospodarczą chętnie zamawiają pakiety medyczne dla siebie. Tutaj jednak pojawia się ważne pytanie – czy osoba samozatrudniona (mikroprzedsiębiorca) może wliczyć cenę pakietu w koszty prowadzenia firmy? W jaki sposób organy podatkowe zinterpretowały to zagadnienie?

Czytaj więcej o Czy pakiet medyczny może stanowić koszt firmy u samozatrudnionych?

Przyznawanie pracownikom dodatkowych benefitów stanowi coraz powszechniejszą praktykę we współczesnym biznesie. Przykładowo, wszystkie osoby zatrudnione w danej firmie mogą zostać objęte specjalnym pakietem medycznym. Dzięki niemu pracownicy zyskują prawo do darmowego korzystania z prywatnej opieki lekarskiej. Co ciekawe, wraz z pojawieniem się pakietów medycznych – rozgorzał spór dotyczący ich rozliczania i ewentualnego opodatkowania. Czy pakiety medyczne są opodatkowane? Na jakiej podstawie należy je rozliczyć?

Czytaj więcej o Czy pakiety medyczne są opodatkowane?

Pakiet medyczny to specjalny rodzaj abonamentu zdrowotnego dla firm. Dzięki niemu pracodawca może objąć swoich pracowników prywatną opieką lekarską. Jednak taka możliwość rodzi pewne zobowiązania dotyczące kwestii podatkowych. Przez kilka lat rozliczanie pakietów medycznych budziło wiele wątpliwości i sporów między pracodawcami a organami podatkowymi. Niektóre z nich znalazły nawet finał na drodze sądowej. Obecnie wiadomo już znacznie więcej na temat rozliczania takich usług. Czy pakiety medyczne są ozusowane?

Czytaj więcej o Czy pakiety medyczne są ozusowane?

Zakup firmowego pakietu medycznego może okazać się naprawdę dobrą inwestycją. W ten sposób pracodawca zapewnia swoim pracownikom możliwość lepszego zadbania o zdrowie i kondycję fizyczną. Co istotne, pakiety medyczne w świetle najnowszego orzecznictwa stanowią tzw. nieodpłatne świadczenie wynikające ze stosunku pracy. Oznacza to, że są one częścią przychodu każdego pracownika. Tym samym pracodawca musi rozliczyć koszty ich zakupu. Jak rozliczyć pakiety medyczne dla pracowników?

Czytaj więcej o Jak rozliczyć pakiety medyczne dla pracowników?

Kiedy dany pracownik zostaje zwolniony lub sam podejmuje decyzję o odejściu z firmy, traci wszystkie posiadane dotychczas benefity. Tym samym nie może on już dłużej korzystać z pakietu medycznego, który jest finansowany przez pracodawcę. Co można zrobić w takiej sytuacji? Jednym z dostępnych rozwiązań jest kontynuacja pakietu medycznego dla firm. Na czym ona polega i jakie podmioty oferują taką możliwość?

Czytaj więcej o Które firmy posiadają oferty kontynuacji pakietu medycznego?

Prywatna opieka zdrowotna jest we współczesnym biznesie coraz popularniejszym udogodnieniem. Kiedyś takie świadczenia były standardem jedynie w największych przedsiębiorstwach i korporacjach. Natomiast dzisiaj pakiety medyczne dla pracowników pojawiają się nawet w małych i średnich firmach. Po części wynika to z rosnącej dostępności takich świadczeń. Pakiety medyczne dla firm widnieją obecnie w ofertach wielu towarzystw ubezpieczeniowych oraz podmiotów świadczących usługi w tym zakresie. Co warto o nich wiedzieć? Czy takie pakiety rzeczywiście są opłacalne? Ubezpieczenie zdrowotne czy pakiet medyczny – co warto wybrać?

Czytaj więcej o Ubezpieczenie zdrowotne czy pakiet medyczny – czym się różnią?