Zielona Karta – co to jest i co warto o niej wiedzieć?

Posiadanie ważnego ubezpieczenia OC jest obowiązkiem wszystkich kierowców, którzy poruszają się swoimi samochodami po drogach publicznych. Co jasne, taka zasada nie obowiązuje wyłącznie w Polsce, albowiem polisy OC funkcjonują na całym świecie. Nie oznacza to jednak, że mają one uniwersalny charakter. Jeszcze kilkanaście lat temu kierowcy musieli kupować specjalne polisy graniczne, aby móc legalnie poruszać się swoim samochodem po terytorium innego kraju. Dzisiaj rolę takich polis najczęściej pełni Zielona Karta. Co to za dokument i kiedy kierowca musi zadbać o zakup Zielonej Karty?

Zielona Karta – co to jest?

Od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej Polska otrzymała pewne przywileje przysługujące wszystkich państwom członkowskim wspólnoty. Pod tym względem jedną z ważniejszych korzyści jest gwarancja swobodnego przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi krajami. Aby ułatwić podróżowanie, urzędnicy UE zadbali o ujednolicenie wybranych dokumentów. Dzięki tej decyzji polskie polisy komunikacyjne OC zaczęły być uznawane we wszystkich państwach należących do wspólnoty.

Tym samym aktualnie Polacy mogą podróżować swoimi samochodami po terytorium Unii bez obaw o konieczność zakupu dodatkowych świadczeń. W razie ewentualnej kontroli policyjnej kierowca powinien po prostu okazać potwierdzenie zakupu polisy OC. Co istotne, podobna zasada obowiązuje we wszystkich krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Niemniej wspomniana regulacja ogranicza się tylko do państw członkowskich UE/EOG. To zaś oznacza, że w pozostałych krajach polskie ubezpieczenia OC nie będą honorowane. Dlatego też kierowcy planujący wyjazd do państwa położonego poza wspólnotą powinni zadbać o wcześniejszy zakup Zielonej Karty.

Zielona Karta pełni bowiem rolę międzynarodowego ubezpieczenia OC. Ten dokument jest respektowany na terytorium wszystkich państw należących do tzw. systemu Zielonej Karty. W Europie do wspomnianego systemu należą przede wszystkim kraje bałkańskie, takie jak: Albania, Czarnogóra oraz Macedonia. Co istotne, Zielona Karta jest honorowana także na terytorium kilku państw położonych poza Europą. Są to: Maroko, Izrael, Tunezja, Iran oraz Azerbejdżan. Dzięki Zielonej Karcie kierowcy mogą wjechać także na terytorium trzech państw sąsiadujących z Polską, czyli: Białorusi, Ukrainy oraz Rosji. Tym samym jest to dokument o naprawdę dużym zasięgu.

Zielona Karta a ubezpieczenie graniczne – o czym warto pamiętać?

Ze względu na swoją rolę Zielona Karta jest nieraz określana mianem ubezpieczenia granicznego. Nie należy jednak mieszać ze sobą tych dwóch pojęć. Dlaczego? Ponieważ Zielona Karta jest honorowana wyłącznie na terytorium wspomnianych wyżej państw, które są zrzeszone w tzw. systemie Zielonej Karty.

Natomiast ubezpieczenie graniczne ma dedykowany charakter i zachowuje ważność wyłącznie na terytorium wybranego kraju. W jego przypadku zasada jest bardzo prosta. Przed planowanym wyjazdem kierowca powinien sprawdzić, czy docelowy kraj znajduje się w systemie Zielonej Karty. Jeżeli nie ma go w tym wykazie, oznacza to, że na jego terytorium prawdopodobnie obowiązuje specjalne ubezpieczenie graniczne. Wtedy kierowca musi pamiętać o zakupie takiej polisy w momencie przekraczania granic danego państwa.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

W tym miejscu należy również wspomnieć o innej różnicy pomiędzy tymi świadczeniami. Dotyczy ona dostępnych metod zakupu. Zieloną Kartę można łatwo zamówić u każdego ubezpieczyciela, który prowadzi sprzedaż polis komunikacyjnych. Co więcej, niektóre firmy zapewniają swoim klientom możliwość bezpłatnego otrzymania Zielonej Karty. Wystarczy tylko zgłosić taką chęć przy zakupie OC.

Natomiast ubezpieczenia graniczne, jak sama nazwa wskazuje, można kupić jedynie podczas przekraczania granicy danego kraju. Z tego względu kierowcy są niejako zmuszeni do akceptacji ceny oraz wszystkich warunków takich świadczeń. Niestety, przy wjeździe do niektórych krajów zakup takiego ubezpieczenia jest po prostu konieczny. Kierowcy muszą więc wziąć to pod uwagę w czasie planowania podróży.

Zielona Karta – co jeszcze należy o niej wiedzieć?

Na podstawie powyższych informacji można wyciągnąć kilka istotnych wniosków. Po pierwsze, głównym zadaniem Zielonej Karty jest zastąpienie krajowej polisy OC. Po drugie, Zielona Karta będzie honorowana wyłącznie w państwach należących do systemu Zielonej Karty. W pozostałych krajach kierowcy muszą zakupić dedykowane ubezpieczenie graniczne. Po trzecie, zakupu Zielonej Karty można dokonać u niemal wszystkich asekuratorów prowadzących sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych.

Czy wydanie Zielonej Karty wiąże się z jakimiś opłatami? To zależy. Większość ubezpieczycieli gwarantuje swoim klientom możliwość darmowego uzyskania Zielonej Karty. Natomiast nie jest to reguła, co oznacza, że niektóre firmy mogą wymagać stosownej opłaty za wydanie tego dokumentu.

Za wydanie Zielonej Karty będą musieli zapłacić także ci kierowcy, którzy nie mogą zakupić tego świadczenia u swojego ubezpieczyciela. W takiej sytuacji inny asekurator na pewno pobierze stosowną opłatę za wyrobienie tego dokumentu. Na szczęście zazwyczaj jest to bardzo niewielka opłata wynosząca średnio kilkanaście złotych.

Dokładna wysokość opłaty zazwyczaj wynika z innego parametru, czyli okresu ważności Zielonej Karty. Zazwyczaj ten dokument jest wydawany na okres kilkunastu dni. Jest to dość wygodne rozwiązanie, ponieważ ubezpieczenia graniczne mają z reguły dłuższy okres ważności. Z tego względu nie przydadzą się one kierowcom, którzy planują jedynie krótkoterminowy pobyt w danym kraju. Co jasne, Zielona Karta także może zostać wyrobiona z dłuższym czasem ważności. Jednak wtedy kierowca zostanie obciążony nieco wyższą opłatą za wydanie dokumentu.

Podsumowanie

Zielona Karta jest międzynarodowym odpowiednikiem drogowych ubezpieczeń OC. Zapewnia ona prawo do poruszania się własnym samochodem po terytorium państw zrzeszonych w tzw. systemie Zielonej Karty. Aktualnie system ten obejmuje kilkanaście krajów położonych w Europie, Afryce i Azji. Wyrobienie Zielonej Karty nie stanowi problemu, ponieważ taką usługę oferuje większość asekuratorów działających na polskim rynku. Co więcej, niektórzy kierowcy mogą otrzymać ją za darmo. Jeżeli jednak ubezpieczyciel pobierze dodatkową opłatę za wydanie dokumentu, taka opłata zazwyczaj wyniesie tylko kilkanaście złotych. Warto jednak pamiętać, że Zielona Karta, podobnie jak europejskie polisy OC, zachowuje ważność tylko w określonych krajach. Jeżeli dane państwo nie należy do systemu Zielonej Karty, kierowcy pozostanie tylko zakup specjalnego ubezpieczenia granicznego. Niestety, przy zakupie takich polis kierowca musi zaakceptować warunki narzucone przez pograniczników.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć