Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym – jak je napisać?

Kolizje drogowe mają miejsce zdecydowanie częściej niż poważne wypadki. Czym różnią się te dwa terminy? Otóż mianem kolizji określa się zdarzenie, w którym nikt nie odniósł obrażeń. Brak osób rannych oznacza także, że kierowcy nie muszą wzywać policji na miejsce zdarzenia. Zamiast tego mogą oni sporządzić pisemną notatkę określaną jako wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Dzięki niej osoba poszkodowana może później uzyskać rekompensatę finansową z OC sprawcy. O czym należy pamiętać w trakcie jej pisania i jakie informacje koniecznie trzeba zamieścić w treści tej notatki?

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym – co to jest?

Raporty z ostatnich lat pokazują, że rocznie na polskich drogach dochodzi średnio do 400-450 tysięcy kolizji. Te liczby powinni robić wrażenie i nie jest to wrażenie pozytywne. Jedyną pocieszającą informacją jest to, iż kolizja drogowa powoduje jedynie szkody na mieniu. Jeżeli zaś na miejscu zdarzenia są osoby ranne, kwalifikacja tej sytuacji się zmienia. Wówczas należy mówić o wypadku drogowym.

Co więc trzeba zrobić w razie kolizji? Najpierw konieczne będzie upewnienie się, że na skutek zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Jeśli wszystko jest w porządku, kierowcy muszą między sobą ustalić sposób rozwiązania powstałej sytuacji. Pierwszą alternatywę stanowi wezwanie policji, która zajmie się ustaleniem okoliczności zdarzenia i wskazaniem sprawcy wypadku.

Natomiast drugim rozwiązaniem będzie sporządzenie pisemnej notatki. Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym to odręcznie napisane pismo, w którym sprawca przyznaje się do spowodowania kolizji. Taki dokument jest podstawą do wypłaty odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Co jasne, sporządzenie wspólnego oświadczenia wymaga zgody ze strony obydwu kierowców. W przypadku braku porozumienia co do wersji wydarzeń niezbędna będzie interwencja funkcjonariuszy.

Jak napisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym?

W internecie można bez większych problemów znaleźć mnóstwo gotowych wzorów takiego oświadczenia. Ponadto w sklepach motoryzacyjnych dostępne są specjalne gotowce, czyli wydrukowane i przygotowane do wypełnienia blankiety. Wszyscy kierowcy dla własnego komfortu powinni zawsze mieć przy sobie taki dokument. Jednak wspomniane oświadczenie można również napisać odręcznie.

Co musi znaleźć się w jego treści? Przede wszystkim oświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje formalne dotyczące zaistniałego zdarzenia. Są to przede wszystkim:

  • data, godzina i miejsce kolizji;
  • dane osobowe osób uczestniczących w kolizji (imiona, nazwiska, numery PESEL, adresy);
  • informacje o samochodach uczestniczących w kolizji (marki, modele, roczniki produkcji, numery rejestracyjne);
  • wszystkie dane o posiadanych ubezpieczeniach OC (numery polis, dane towarzystw ubezpieczeniowych, daty ważności polis OC);
  • szczegółowy opis zaistniałego zdarzenia i towarzyszących mu okoliczności;
  • dane osobowe ewentualnych świadków zdarzenia;
  • szczegółowy opis uszkodzeń pojazdów;
  • oświadczenie sprawcy wypadku, który przyznaje się do spowodowania kolizji;
  • podpisy kierowców i świadków kolizji.
Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Opisane informacje mają kluczowe znaczenie dla poprawnego przebiegu późniejszych procedur. Dodatkowo kierowcy mogą także wykonać dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia lub sporządzić szkic rysunkowy. To również będzie stanowić swoistą formę potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniu.

Co należy zrobić ze wspólnym oświadczeniem o zdarzeniu drogowym?

Jeśli sporządzony dokument zawiera wszystkie wymienione informacje, nabiera on mocy prawnej. Toteż poszkodowany może wykorzystać go do złożenia wniosku o przyznanie odszkodowania z OC sprawcy kolizji. Zazwyczaj wspólne oświadczenie jest automatycznie akceptowane przez ubezpieczycieli, którzy na tej podstawie przekazują odszkodowanie. Jeżeli asekurator będzie mieć dodatkowe pytania, pracownik firmy powinien skontaktować się z kierowcą składającym wspomniany wniosek.

Jak reagować na odmowę spisania wspólnego oświadczenia?

W razie odmowy spisania wspólnego oświadczenia kierowcy muszą wezwać na miejsce policję. Jest to także jedyne rozwiązanie w sytuacji, gdy uczestnicy kolizji mają odmienne wersje zdarzenia. Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce przeprowadzą oględziny miejsca kolizji oraz wysłuchają obydwu kierowców. Następnie przedstawią swoje ustalenia i wskażą kierowcę, który w ich opinii odpowiada za spowodowanie kolizji.

Interwencja funkcjonariuszy będzie konieczna również w innych nietypowych sytuacjach. Jeżeli zachowanie kierowcy sugeruje, że jest on pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających, trzeba natychmiast wezwać policję. Wspomniana interwencja musi nastąpić także wtedy, gdy jeden z kierowców nie ma ważnej polisy OC.

Podsumowanie

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym to dokument sporządzany przez kierowców w razie kolizji drogowej. Jego treść powinna zawierać szczegółowy opis kolizji oraz oświadczenie sprawcy, który przyzna się do spowodowania stłuczki. Podpisany dokument tego typu jest podstawą do późniejszego uzyskania odszkodowania z OC sprawcy kolizji. Co istotne, sporządzenie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym nie zawsze będzie możliwe. Jeśli kierowcy mają inne wersje zdarzenia i nie mogą dojść do porozumienia, sprawę muszą rozstrzygnąć funkcjonariusze policji.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć