Sprzedaż samochodu – jakie dokumenty będą potrzebne?

Dzisiejszy świat opiera się na dokumentowaniu wszelkich transakcji. Dotyczy to nawet umów zawieranych pomiędzy osobami prywatnymi. Doskonałym tego przykładem będzie sprzedaż auta. Jeżeli sprzedawca samochodu nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, nie może wystawić nabywcy faktury. Dlatego w tym przypadku jej rolę powinna pełnić dobrze przygotowana umowa sprzedaży pojazdu. Jakie jeszcze dokumenty będą potrzebne do pełnego sfinalizowania sprzedaży samochodu?

Dobrze napisana umowa sprzedaży samochodu to podstawa!

Wbrew pozorom kierowca sprzedający samochód wcale nie musi wystawiać faktury ani rachunku. Wystarczy tylko zadbać o sporządzenie poprawnie napisanej umowy sprzedaży samochodu. Ten dokument po podpisaniu nabierze mocy prawnej i tym samym stanie się wiążący dla obydwu stron. Co powinno się znaleźć w jej treści?

Umowa sprzedaży samochodu musi zawierać następujące informacje:

  • dane osobowe sprzedawcy i nabywcy pojazdu;
  • parametry techniczne oraz informacje na temat sprzedawanego samochodu;
  • opis stanu technicznego pojazdu w momencie sprzedaży;
  • formę rozliczenia zakupu;
  • kwotę transakcji;
  • datę zawarcia umowy;
  • odręczne podpisy nabywcy oraz sprzedającego.

W treści umowy należy dodatkowo zawrzeć dwie ważne adnotacje. Pierwsza z nich dotyczy faktu, iż kupujący zapoznał się ze stanem technicznym samochodu. Natomiast druga adnotacja musi dotyczyć odpowiedzialności za opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych. Co do zasady taka konieczność spoczywa na barkach kupującego. Jednak dla pewności warto zamieścić stosowną informację w przygotowanej umowie.

Potwierdzenie wyrejestrowania pojazdu

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Zawarcie umowy sprzedaży pojazdu jest niezwykle ważne, gdyż ten dokument będzie niezbędny do wypełnienia kolejnych formalności. Jedną z nich jest konieczność zgłoszenia zbycia pojazdu. Na szczęście można to zrobić online. Wystarczy tylko wypełnić stosowny formularz, dołączyć do niego skan umowy sprzedaży oraz wysłać do Wydziału Komunikacji. Po przyjęciu dokumentów urząd powinien wystawić tzw. UPP – Urzędowe Poświadczenie Przełożenia.

Zgłoszenie zbycia pojazdu będzie niezbędne przy sprzedaży auta innemu mieszkańcowi Polski. Jeżeli jednak nabywca mieszka za granicą, konieczne jest także wyrejestrowanie pojazdu. Taką procedurę należy zrealizować w odpowiednim Wydziale Komunikacji. Dzięki temu można uzyskać oficjalne potwierdzenie wyrejestrowania pojazdu. Jest to kolejny niezwykle istotny dokument dla dawnego właściciela samochodu.

Pismo przekazane ubezpieczycielowi obsługującemu polisę OC

Ostatnim ważnym dokumentem będzie pismo zawierające informację o sprzedaży auta. Takie pismo należy przekazać ubezpieczycielowi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty sprzedaży. Jest to konieczne zarówno w przypadku sprzedaży krajowej, jak i przy transakcji zagranicznej.

W odpowiedzi asekurator powinien przekazać potwierdzenie otrzymania pisma. Ponadto dawny posiadacz pojazdu może także uzyskać decyzję o zwrocie części niewykorzystanej składki. Taka sytuacja ma miejsce w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich dotyczy wypowiedzenia ważnej polisy OC przed nabywcę pojazdu. Oprócz tego ubezpieczenie OC zostaje automatycznie unieważnione w momencie sprzedaży samochodu do innego państwa. W obu tych przypadkach poprzedni właściciel powinien otrzymać stosowną rekompensatę finansową za niewykorzystany okres ochrony.

Podsumowanie

Zdecydowanie najważniejszym dokumentem dla kierowców sprzedających swoje auto jest umowa sprzedaży pojazdu. Ten podpisany dokument będzie niezbędny do poprawnego wypełnienia innych formalności. Najpierw taką umowę należy przekazać do Wydziału Komunikacji w celu zgłoszenia zbycia lub wyrejestrowania pojazdu. Wydział Komunikacji po dopełnieniu takich formalności musi wystawić stosowne potwierdzenie. Z tym dokumentem należy później zgłosić się do asekuratora. Wówczas asekurator odnotuje w swoim systemie OC sprzedaż ubezpieczonego pojazdu. Czasami kierowca może także otrzymać od ubezpieczyciela zwrot środków za niewykorzystaną ochronę. Co jasne, wszystkie wymienone dokumenty warto zachować na wypadek ewentualnych problemów.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć