Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym – co to jest?

Przy stłuczce drogowej naturalnym odruchem wydaje się natychmiastowe wezwanie policji. Rzecz jasna funkcjonariusze jak najbardziej mogą podjąć interwencję na miejscu zdarzenia. Jednak kolizja drogowa różni się od wypadku między innymi tym, że przy niej nie ma obowiązku wzywania na miejsce policji. Zamiast tego uczestnicy kolizji mogą sporządzić wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Ten podpisany dokument staje się głównym dowodem w sprawie. Czym dokładnie jest wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym i w jaki sposób należy je poprawnie spisać?

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym – co to jest?

Przy każdej kolizji kluczowe znaczenie mają dwa czynniki, czyli ustalenie sprawcy i okoliczności danej stłuczki. Te informacje są zdecydowanie najważniejsze w czasie przebiegu całej procedury odszkodowawczej. Dlatego kierowcy muszą zadbać o wyjaśnienie obydwu wspomnianych kwestii. Pomóc w tym może właśnie wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Jest to dokument opisujący okoliczności kolizji, w którym jeden z kierowców przyznaje się do spowodowania zderzenia.

Co ważne, spisanie takiego oświadczenia ma charakter dobrowolny, dlatego obydwaj kierowcy muszą się na to zgodzić. Obecnie nie istnieje żaden prawny wymóg dotyczący tej procedury. Jeżeli jeden z kierowców odmówi spisania wspólnego oświadczenia, konieczna będzie interwencja policji. Oświadczenia nie można także spisać w sytuacji, gdy w zderzeniu ktoś ucierpi. Wówczas będzie to już wypadek drogowy, a przy nim wezwanie policji stanowi obowiązek.

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym może zostać spisane odręcznie. Jednakże wtedy pojawia się ważny problem. Mianowicie duże nerwy towarzyszące kolizji drogowej mogą sprawić, że treść oświadczenia nie będzie kompletna. Toteż zawsze warto mieć przy sobie gotowy wzór takiego dokumentu. Na szczęście już wydrukowane blankiety są dostępne we wszystkich sklepach motoryzacyjnych.

Jakie informacje muszą znaleźć się w treści takiego oświadczenia?

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym jest nieraz określane mianem oświadczenia o winie. Nie jest to przypadek, ponieważ jego głównym elementem musi być deklaracja sprawcy kolizji. Taki kierowca powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za spowodowanie zderzenia oraz zobowiązać się do naprawy powstałych szkód.

Oświadczenie sprawcy jest tutaj absolutnie kluczowe, ale nie tylko ono musi znaleźć się w treści wspomnianego dokumentu. Oprócz niego kierowcy muszą także pamiętać o spisaniu wszelkich okoliczności towarzyszących kolizji. Tutaj ważny jest zarówno opis zderzenia, jak i wymienienie aspektów formalnych, takich jak:

  • data, godzina i miejsce kolizji;
  • dane osobowe kierowców uczestniczących w kolizji;
  • informacje o uszkodzonych pojazdach (marki, modele, numery rejestracyjne);
  • dane ubezpieczeń OC należących do obydwu kierowców.
Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Ostatnim krokiem będzie podpisanie oświadczenia przez obydwu kierowców. Jest to niezwykle istotna czynność, ale wiele osób o niej zapomina. Niestety, brak podpisów sprawia, że całe oświadczenie będzie nieważne. W związku z tym należy pamiętać o tej prostej formalności.

Co zrobić ze spisanym oświadczeniem o zdarzeniu drogowym?

Jeżeli wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym zostało spisane poprawnie, dokument nabiera mocy prawnej. Dzięki temu poszkodowany kierowca może wykorzystać je do zgłoszenia szkody. Oświadczenie powinno wówczas trafić do ubezpieczyciela odpowiedzialnego za obsługę polisy OC sprawcy wypadku. Na jego podstawie asekurator podejmie decyzję dotyczącą wypłaty odszkodowania.

Kierowca dokonujący zgłoszenia szkody musi w ciągu 30 dni otrzymać odpowiedź asekuratora. Czasami okres ten może zostać przedłużony, jeżeli okoliczności kolizji wymagają wnikliwego zbadania. Jednak wówczas kierowca powinien zostać poinformowany o dacie wydania decyzji.

Czy asekurator może odmówić wypłaty odszkodowania pomimo spisanego oświadczenia? W teorii jest taka możliwość, ale dotyczy ona tylko wąskiego grona przypadków. Co jasne, ubezpieczyciel musi wyjaśnić przyczynę odrzucenia wniosku o wypłatę odszkodowania. Natomiast kierowcy przysługuje wtedy prawo do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela.

Po otrzymaniu sprzeciwu asekurator ma obowiązek ponownie rozpatrzyć zgłoszoną sprawę. Jeżeli wydana decyzja nie zostanie zmieniona, kierowca ma do dyspozycji kilka rozwiązań. Najpierw powinien poprosić o pomoc Rzecznika Finansowego. Jeżeli jego interwencja nie przyniesie efektu, należy skierować sprawę do sądu.

Podsumowanie

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym to dokument, w którym winowajca przyznaje się do spowodowania kolizji. Jednocześnie sprawca powinien zobowiązać się w nim do naprawy szkód wyrządzonych drugiemu kierowcy. Przy spisywaniu oświadczenia ważne jest to, aby w jego treści zawrzeć wszystkie najważniejsze informacje. Braki formalne mogą bowiem sprawić, że dokument nie zostanie uznany przez ubezpieczyciela. Gotowe i podpisane oświadczenie należy przekazać asekuratorowi obsługującemu polisę OC sprawcy. Po jego otrzymaniu ubezpieczyciel powinien wypłacić poszkodowanemu określone odszkodowanie. Jeżeli spisanie oświadczenia na miejscu zderzenia nie jest możliwe, należy natychmiast wezwać policję. Interwencja funkcjonariuszy będzie konieczna także wtedy, gdy kierowcy mają różne wersje dotyczące przebiegu kolizji. Dodatkowo oświadczenia nie można spisać, jeśli na miejscu wypadku są osoby ranne lub zabite.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć