Konsumpcja sumy ubezpieczenia – co to jest?

Osoby znające realia branży ubezpieczeń zapewne wiedzą o tym, że przy zakupie polisy należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia. Ten zapis określa maksymalną kwotę odszkodowania, która może zostać przyznana przez asekuratora w ramach zawartej umowy. Nie trudno więc odgadnąć, że z punktu widzenia posiadacza polisy najlepszym rozwiązaniem będzie wysoka suma ubezpieczenia. Jednak przy zakupie niektórych świadczeń należy uważać na pewną pułapkę. Jest nią konsumpcja sumy ubezpieczenia, czyli kolejny zapis mogący znaleźć się w treści OWU. Co dokładnie oznacza ten termin i jak wpływa on na warunki polisy?

Konsumpcja sumy ubezpieczenia – co to jest?

Podpisanie umowy ubezpieczeniowej to czynność wiążąca dla obydwu stron. Toteż asekurator oraz posiadacz polisy przyjmują wtedy na siebie określone zobowiązania. Co jasne, najważniejszym zadaniem ubezpieczyciela jest wypłata odszkodowania w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w umowie. Maksymalną wysokość tej rekompensaty finansowej określa zapis dotyczący sumy ubezpieczenia. Nie wszyscy wiedzą jednak o tym, że już podczas trwania umowy gwarantowana suma ubezpieczenia może się zmniejszać. Wynika to właśnie z obecności wspomnianego zapisu dotyczącego konsumpcji.

Konsumpcja sumy ubezpieczenia oznacza, że każda kwota wypłacona przez asekuratora w ramach rekompensaty finansowej obniża gwarantowaną sumę ubezpieczenia. Innymi słowy, środki przeznaczone na wypłatę ewentualnych odszkodowań tworzą jedną wspólną pulę. Jeśli asekurator wypłaci posiadaczowi polisy dowolne odszkodowanie, przekazana kwota redukuje istniejącą pulę środków.

Tym samym konsumpcja sumy ubezpieczenia jest zapisem niekorzystnym dla posiadacza polisy. Co prawda, rzadko kiedy zdarza się, aby podczas trwania umowy asekurator musiał aż kilkukrotnie wypłacać stosowne odszkodowanie. Jeżeli jednak do tego dojdzie, reguła konsumpcji będzie coraz bardziej obniżać wysokość gwarantowanej rekompensaty.

Ryzyko związane z obecnością takiego zapisu wydaje się oczywiste. Cykliczne obniżanie sumy ubezpieczenia sprawia bowiem, że w którymś momencie wspomniana pula środków ulegnie wyczerpaniu. Wtedy asekurator może odmówić wypłaty kolejnych odszkodowań ze względu na brak dostępnych środków.

W jakich polisach pojawia się konsumpcja sumy ubezpieczenia?

Dobra wiadomość jest taka, że konsumpcja sumy ubezpieczenia nie pojawia się w każdej polisie. Asekuratorzy ograniczają stosowanie tego zapisu jedynie do wybranych świadczeń. Zatem w jakich ubezpieczeniach można natrafić na opisywany zapis?

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Przede wszystkim w komunikacyjnych ubezpieczeniach autocasco (AC). Tutaj konsumpcja sumy ubezpieczenia ma odpowiadać za ograniczenie odpowiedzialności asekuratora. Należy pamiętać o tym, iż polisy AC gwarantują odszkodowanie między innymi w razie powstania szkody częściowej. Dlatego też asekuratorzy powołują się na konsumpcję sumy ubezpieczenia, aby po zgłoszeniu takiej szkody obniżyć pulę dostępnych świadczeń. To sprawi, że późniejsze zgłoszenie szkody całkowitej nie będzie uprawniać poszkodowanego do uzyskania pełnej rekompensaty.

Czasami konsumpcja sumy ubezpieczenia pojawia się także w polisach długoterminowych. W tym przypadku należy zachować szczególną ostrożność, gdyż takie ubezpieczenia mają zapewnić ochronę na wiele lat. Tym samym cykliczne obniżanie sumy dostępnych środków jest wówczas skrajnie niekorzystne.

Konsumpcja sumy ubezpieczenia – czy można uniknąć tego zapisu?

Ze względu na to, że konsumpcja sumy ubezpieczenia jest zapisem niekorzystnym dla kupujących, niektórzy starają się jej unikać. Jednak czy da się to zrobić? Jak najbardziej!

Pierwszym i zarazem najbardziej logicznym sposobem wydaje się znalezienie ubezpieczenia bez takiego zapisu. Co prawda, może wydłużyć to proces poszukiwań, ale czasami rzeczywiście udaje się znaleźć polisę zapewniającą lepsze warunki. Tutaj bardzo pomocne mogą być różne akcje promocyjne prowadzone przez ubezpieczycieli.

Jeżeli jednak komuś zależy na czasie, dużo lepszym rozwiązaniem będzie odpłatne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia. Część asekuratorów oferuje taką usługę przy zakupie ubezpieczeń AC oraz innych polis uwzględniających regułę konsumpcji Za dodatkową opłatą asekurator może wtedy zwiększyć sumę ubezpieczenia lub zastosować tzw. wykup konsumpcji. Taki wykup oznacza, że posiadacz polisy poprzez dodatkową opłatę zyskuje gwarancję stałej puli ubezpieczenia. Dzięki temu przez cały okres trwania polisy ma on prawo do uzyskania równie wysokiej rekompensaty maksymalnej.

Podsumowanie

Konsumpcja sumy ubezpieczenia to jeden z wielu zapisów-pułapek, które mogą widnieć w treści zawieranej polisy. Zapis ten oznacza, że asekurator po wypłacie odszkodowania może odjąć całą wypłaconą kwotę od łącznej puli ubezpieczenia. Wtedy suma ubezpieczenia przysługująca w chwili zawarcia umowy staje się wyraźnie niższa. Reguła konsumpcji pozwala więc ubezpieczycielom na ograniczenie swojej odpowiedzialności finansowej. Na szczęście kupujący zachowują w tej sytuacji pole manewru. Mogą oni znaleźć polisę bez takiego zapisu lub zapłacić asekuratorowi za usunięcie tej reguły z treści świadczenia. Jest to najbardziej opłacalne przy zawarciu polis długoterminowych, które będą obowiązywać przez lata.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć