Ubezpieczenie od pożaru – kiedy nie zadziała?

Niszczycielska siła pożaru jest powszechnie znana. Co roku na świecie tysiące ludzi stają się ofiarami gwałtownego i bezwzględnego żywiołu ognia. Ponoszą śmierć i stają się kalekami. Tracą dorobek całego życia. Pożar trawi wszystko, co napotka na swojej drodze. W krótkim czasie potrafi zamienić w pogorzelisko dom, mieszkanie, a nawet cały wieżowiec. Dlatego ubezpieczenie od pożaru jest dobrym pomysłem. Niestety polisa nie zawsze gwarantuje odszkodowanie. Kiedy i dlaczego? Oraz jak temu zapobiec?

Co mówi OWU?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) to najważniejszy dokument, który trzeba przeczytać, zanim kupi się ubezpieczenie. Z OWU dowiemy się, jaki jest zakres polisy, czyli jakie są ryzyka i wyłączenia. Ryzyko na polisie to ogólny opis zdarzenia, za które otrzymamy odszkodowanie. W przypadku ubezpieczenia od pożaru ryzykiem jest ogień, który powstał bez paleniska lub przedostał się poza palenisko i samoistnie się rozprzestrzenił. Ale od reguły są wyjątki, czyli wyłączenia. Są to sytuacje, za które ubezpieczyciel nie zapłaci odszkodowania pomimo tego, że doprowadziły do pożaru. Najczęściej są wynikiem niewiedzy lub zaniedbania. Sprawdźmy więc, jakie konkretnie wyłączenia dotyczą ubezpieczenia od pożaru.

Wyłączenia przy ubezpieczeniu od pożaru

Towarzystwa ubezpieczeniowe w OWU wskazują nie tylko na wyłączenia swojej odpowiedzialności. Pośrednio przedstawiają też jak uniknąć takich sytuacji. Z OWU wynikają bowiem obowiązki, które muszą być dopełnione. Zatem przyjrzyjmy się im bliżej:

 • Projekt, konstrukcja i wykonanie budynku nie mogą być wadliwe, a użyte materiały budowlane – łatwopalne.
 • Postawienie lub przebudowanie nieruchomości musi się odbyć na podstawie wymaganych zezwoleń, w zgodzie z przepisami prawa budowlanego i przepisami przeciwpożarowymi.
 • Konstrukcja domów drewnianych musi być zakonserwowana środkiem, który niweluje właściwości palne drewna.
  Instalacje gazowa i elektryczna muszą być regularnie konserwowane i przechodzić przeglądy.
 • Eksploatacja palenisk i kominków musi się odbywać w zgodzie z ich przeznaczeniem. Dodatkowo trzeba pamiętać o czyszczeniu kominów i ich kontrolach przez profesjonalistów.
 • Wszelkiego rodzaju urządzenia grzewcze muszą być używane w zgodzie z zaleceniami producenta.
Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Odszkodowanie, a wadliwa konstrukcja lub materiał budowlany

31 grudnia 2015 roku w Dubaju doszło do pożaru luksusowego hotelu The Address Downtown Dubai. Ogień strawił zewnętrzną elewację budynku. Na szczęście nie było ofiar śmiertelnych. Zadziałał system przeciwpożarowy, który nie dopuścił do przedostania się ognia do wnętrza hotelu. Ustalono, że przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Natomiast do szybkiego rozprzestrzenienia się ognia doprowadziło użycie wadliwych materiałów w konstrukcji. Sam budynek został jednak zaprojektowany i postawiony zgodnie z regulacjami prawnymi. W ten sposób zrodził się problem i powód do dyskusji. A mianowicie do kogo należy wypłata odszkodowania? Czy do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym polisę zawarł właściciel hotelu? Czy do ubezpieczyciela producenta użytych materiałów? A może do ubezpieczyciela autora projektu lub też wykonawcy? Chociaż Dubaj leży ponad 6 tysięcy kilometrów od Warszawy, opisana sytuacja nie jest odległą rzeczywistością. Wady konstrukcyjne budynków nie są rzadkością, a wręcz przeciwnie — są przyczyną wielu pożarów w Polsce. Co więcej, często są to wady ukryte. Co wówczas zrobić? Trzeba przygotować się na niełatwą batalię. Najlepiej zgłosić się do kancelarii adwokackiej, która specjalizuje się w odszkodowaniach i profesjonalnie poprowadzi naszą sprawę.

Dodatkowe ubezpieczenie

Zdarza się, że pomimo dopełnienia obowiązków dochodzi do pożaru. Na przykład w wyniku podpalenia przez osoby trzecie. Warto mieć to na uwadze. Bądźmy mądrzy przed szkodą! Najlepszym rozwiązaniem jest wybór ubezpieczenia nieruchomości w wariancie All Risk Wystarczy rozszerzyć swoją polisę o ubezpieczenie mienia na wypadek nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od właściciela nieruchomości zdarzeń losowych. Wówczas nasze poczucie bezpieczeństwa z pewnością wzrośnie. Szczególnie że straty finansowe wynikające z pożaru są zwykle ogromne.

Kto powinien kupić ubezpieczenie od pożaru?

 • Ubezpieczenia indywidualne – W ubezpieczenie od pożaru powinni zainwestować wszyscy właściciele nieruchomości. Ubezpieczenie od pożaru jest jednym z podstawowych ryzyk zawartych w ubezpieczeniu nieruchomości. Zarówno domu, jak i mieszkania. Strach przed ogniem jest głównym powodem dla którego decydujemy się na zakup ubezpieczenia. Stach jest uzasadniony, gdyż straty jakie niesie ze sobą pożar mogą być ogromne.
 • Przeczytaj!!! Jakie ubezpieczenie nieruchomości kupić?, żeby dostać odszkodowanie.
 • Ubezpieczenie wspólnot i zarządcy budynku – Do pożaru może dojść nie tylko w naszym mieszkaniu, ale też poza nim. Ogień może się przedostać do naszego mieszkania z klatki schodowej lub od sąsiada. Spółdzielnia mieszkaniowa musi co prawda posiadać ubezpieczenie, ale jego zakres obejmuje ochroną wyłącznie części wspólne budynku (np. klatkę schodową). Z tego powodu nie otrzymamy odszkodowania za szkodę na własnym mieniu. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy do pożaru doprowadzi zaniedbanie ze strony zarządcy budynku. Wówczas możemy ubiegać się o odszkodowanie z polisy spółdzielni mieszkaniowej.
 • Polisa OC w życiu prywatnym – Kupując ubezpieczenie nieruchomości pamiętaj o Polisie OC w życiu prywatnym, które gwarantuje odszkodowanie za szkody wyrządzone osobom trzecim. Polskie prawo nie zobowiązuje właścicieli nieruchomości do posiadania polisy tzw. OC w życiu prywatnym. A szkoda, bo taka polisa zapewniłaby nam odszkodowanie, na przykład w razie zaprószenia ognia przez sąsiada i doprowadzenia tym samym do pożaru w naszym mieszkaniu. Wówczas otrzymalibyśmy odszkodowanie z polisy sąsiada. Dlatego właśnie indywidualne ubezpieczenie od pożaru jest tak ważne i powinniśmy się w nie zaopatrzyć.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć