Wypadek na chodniku – jak krok po kroku otrzymać odszkodowanie?

Chodnik powinien być miejscem, które umożliwia bezpieczne i swobodne poruszanie się pieszym. Niestety nie zawsze tak jest. Nierówności, dziury i zanieczyszczenia takie jak błoto, śnieg, czy lód sprawiają, że o wypadek na chodniku nie trudno. Wówczas mamy prawo do odszkodowania i powinniśmy o nie wystąpić.

Podstawa prawna

Określone osoby i podmioty są zobowiązane do utrzymywania porządku, czystości i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie, którym zarządzają. A więc także na chodniku. Zaniedbania powodują, że powstaje obowiązek odszkodowawczy. Innymi słowy, jeśli w wyniku niewywiązania się z obowiązków przez zarządcę drogi dojdzie do wypadku na chodniku, osoba poszkodowana ma prawo do odszkodowania. Art. 415 kodeksu cywilnego mówi jasno, że ten, kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Najczęstszym powodem wypadków na chodnikach jest śliska nawierzchnia, czyli upadek na nieodśnieżonym chodniku.
Kto odpowiada za odśnieżanie chodnika oraz kto ponosi odpowiedzialność za wypadek? Sprawa nie jest oczywista.

Ustalenie sprawcy

Wypadek na chodniku, który spowoduje uszczerbek na zdrowiu (np. złamanie ręki, skręcenie nogi, czy uraz głowy) należy zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego, u którego zarządca chodnika lub właściciel nieruchomości, na którym doszło do wypadku, posiada ubezpieczenie. Jednak zanim to nastąpi, trzeba dowiedzieć się, kto jest zarządcą feralnego chodnika. Podmioty odpowiedzialne za poszczególne drogi przedstawiają się następująco:

 • Za chodnik na drodze publicznej i tereny przy budynkach użytku publicznego odpowiada miasto lub gmina,
 • Za chodnik osiedlowy odpowiada zarząd osiedla, spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa,
 • Za chodnik, który leży wzdłuż działki, na której znajduje się nieruchomość prywatna i który bezpośrednio z nią graniczy, odpowiada właściciel nieruchomości,
 • Za wejścia do sklepów, lokalów gastronomicznych i punktów usługowych odpowiada właściciel lub najemca powierzchni handlowej,
 • Za przystanki autobusowe i kolejowe odpowiada przedsiębiorstwo komunikacji publicznej (np. ZTM, MZK, czy PKP), które korzysta z danego obiektu.

Kiedy już ustalimy właściwego zarządcę drogi, musimy się do niego zwrócić po informację, w którym towarzystwie ubezpieczeniowym posiada polisę. Z tą wiedzą należy zgłosić się do ubezpieczyciela i zarejestrować tzw. szkodę osobową z OC sprawcy np. OC zarządcy budynku. W przypadku zdarzenia, które powstało na chodniku za który odpowiada osoba fizyczna – możesz ubiegać się o odszkodowanie z OC w życiu prywatnym. Ubezpieczenie to można kupić samodzielnie lub w bardziej opłacalnym wariancie, wraz z ubezpieczeniem mieszkania lub domu.

Jakie roszczenia przysługują z polisy sprawcy?

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Za doznany uszczerbek na zdrowiu z winy sprawcy mamy prawo starać się o:

 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • Zadośćuczynienie za ból i cierpienie,
 • Odszkodowanie za utracony zarobek (nie ma znaczenia czy pracujemy na umowę o pracę, dzieło, czy też umowę zlecenie),
 • Rentę na zwiększone potrzeby, które są wynikiem długotrwałego leczenia i rehabilitacji,
 • Rentę uzupełniającą, która stanowi wyrównanie różnicy pomiędzy dochodami przed wypadkiem, a dochodami po wypadku,
 • Odszkodowanie za zniszczone ubranie i przedmioty, które w chwili wypadku na chodniku mieliśmy przy sobie (np. telefon komórkowy).

To bardzo ważne, żeby wiedzieć, o co się ubiegamy, ponieważ w trakcie zgłaszania szkody zostaniemy o to zapytani. Równie istotne jest przedstawienie rzetelnego uzasadnienia dla swoich roszczeń.

Wymagane dokumenty

Dokładna dokumentacja wypadku i jego skutków jest konieczna do ubiegania się o odszkodowanie. Zatem jakie dokumenty są niezbędne? Po pierwsze dokumenty, które potwierdzają okoliczności zdarzenia. Jeśli jesteśmy w stanie, zróbmy zdjęcia, które potwierdzą stan chodnika, na którym doszło do wypadku. Co więcej, jeśli są świadkowie zdarzenia, poprośmy ich o pisemne zeznanie. Weźmy też do nich numer telefonu. Na pewno się przyda! Po drugie cała dokumentacja medyczna związana z wypadkiem na chodniku. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że nie powinniśmy lekceważyć zdarzenia, tylko dlatego, że tuż po wypadku nie pojawiły się żadne dolegliwości. Zdarza się, że w wyniku szoku nie odczuwa się doznanego urazu, a objawy pojawiają się dopiero po kilku godzinach. Dlatego dla własnego dobra najlepiej udać się do lekarza tuż po wypadku na kontrolę. Po trzecie, rachunki za leki i opatrunki oraz bilety za dojazdy do lekarzy i na rehabilitację. Poniesione koszty, za które nie posiadamy rachunków, możemy szczegółowo opisać i dołączyć do reszty dokumentów.

Jak zgłosić szkodę?

Procedura zgłoszenia szkody jest niezwykle prosta i zajmuje dosłownie kilka minut. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i dostarczeniu wymaganych dokumentów rozpoczyna się proces likwidacji szkody. Sprawa trafia do wyspecjalizowanego likwidatora, który w ciągu 30 dni wydaje decyzję. Samego zgłoszenia szkody możemy dokonać na wiele sposobów: dzwoniąc na infolinię towarzystwa ubezpieczeniowego, wypełniając formularz na stronie internetowej ubezpieczyciela, udając się osobiście do placówki, czy wysyłając zgłoszenie pocztą tradycyjną. Najlepiej zarejestrować szkodę po zakończonym leczeniu i rehabilitacji, ponieważ dopiero wtedy będziemy posiadać kompletną dokumentację medyczną. Bez obaw — sprawa nie zostanie przedawniona. Czas, jaki mamy na zgłoszenie szkody z polisy sprawcy wynosi niezwłocznie do 3 lat. Warto też dodać, że nie ma znaczenia, kto zgłasza szkodę. Może to być współmałżonek, rodzic, broker, czy wyspecjalizowana w ubieganiu się o odszkodowania kancelaria prawna. Najważniejsze to nie rezygnować z prawa do odszkodowania za wypadek na chodniku. Rekompensata finansowa za doznany uszczerbek na zdrowiu to najlepsza metoda wyciągnięcia konsekwencji za zaniedbania. A co za tym idzie poprawy bezpieczeństwa na chodnikach.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć