Szkoda częściowa – jak jest liczona wysokość odszkodowania?

Wszystkie wypadki oraz kolizje drogowe siłą rzeczy wiążą się z uszkodzeniem jednego lub kilku samochodów. Na szczęście zazwyczaj jest to tylko uszkodzenie, co oznacza, że ubezpieczyciele zakwalifikują je jako tzw. szkodę częściową. Termin ten stanowi przeciwieństwo szkody całkowitej, która dotyczy zniszczenia pojazdu w stopniu uniemożliwiającym jego naprawę. Z tego względu szkoda częściowa uprawnia do uzyskania niższej rekompensaty finansowej. Od czego zależy jej wysokość? Przede wszystkim od wyliczeń przeprowadzonych przez ubezpieczyciela. Na czym polegają takie wyliczenia i jak wpływają one na wysokość rekompensaty przy szkodzie częściowej?

Kiedy można mówić o szkodzie częściowej?

Skala zniszczeń wynikających z kolizji lub wypadku drogowego zależy od paru czynników. Bardzo ważna jest choćby prędkość, z którą poruszały się obydwa pojazdy w momencie zderzenia. Oprócz tego duże znaczenie ma samo miejsce wypadku. Jeżeli w otoczeniu znajdują się różne przeszkody terenowe, ryzyko poważniejszych zniszczeń jest dużo większe.

Natomiast dla ubezpieczycieli kluczowe znaczenie ma inny aspekt. Są nim pełne koszty naprawy uszkodzonego pojazdu. Każdy ubezpieczyciel zestawia takie koszty z przybliżoną wartością samochodu. Jeśli przekroczą one wartość pojazdu lub są bliskie zrównaniu się z taką ceną, szkoda zostanie uznana za całkowitą. Natomiast przy niższych kosztach naprawy (poniżej około 50-70% wartości pojazdu) będzie to szkoda częściowa.

Opisana metoda wyliczeń może być dość problematyczna dla właścicieli starszych samochodów. W przypadku tych pojazdów każde poważniejsze uszkodzenie mechaniczne może spełniać kryteria szkody całkowitej. Warto przy tym podkreślić, że to odszkodowanie wypłacane z tytułu szkody częściowej zazwyczaj jest korzystniejsze dla właścicieli samochodów. Dlatego na powyższych zapisach zyskają przede wszystkim posiadacze nowszych aut.

Szkoda częściowa a wysokość odszkodowania z OC – jak jest liczona?

Wysokość odszkodowania wypłacanego przy szkodzie częściowej różni się w zależności od typu ubezpieczenia. Jeżeli samochód zostanie zniszczony na skutek kolizji spowodowanej przez innego kierowcę, poszkodowany będzie mógł uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy. Tutaj sprawa jest bardzo prosta. Przy OC obowiązkiem ubezpieczyciela jest wypłacenie poszkodowanemu takiej kwoty, która pozwoli mu na całkowitą naprawę pojazdu. Z reguły asekuratorzy wykonują wtedy własny kosztorys i na tej podstawie przekazują poszkodowanemu określoną kwotę.

Niestety, niektórzy ubezpieczyciele mogą sztucznie zaniżyć wysokość takiego odszkodowania. Co więc w takiej sytuacji powinien zrobić poszkodowany? Przede wszystkim musi on udowodnić, że uzyskana kwota jest zbyt niska i nie wystarczy na pokrycie kosztów wszystkich napraw. Tutaj bardzo pomocna może okazać się choćby opinia rzeczoznawcy samochodowego. Tacy specjaliści potrafią z dużą dokładnością oszacować faktyczne koszty naprawy powstałych uszkodzeń. Toteż ich ekspertyzy będą szczególnie cennym dowodem w sprawie.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Szkoda częściowa a wysokość odszkodowania z AC – jak jest liczona?

Ubezpieczenie OC zapewnia pokrycie kosztów naprawy samochodu tylko osobom poszkodowanym przez posiadacza polisy. Natomiast sprawca wypadku lub kolizji musi wtedy samodzielnie zadbać o naprawę swojego pojazdu, gdyż OC jej nie obejmuje. Trudno więc dziwić się kierowcom, którzy coraz chętniej kupują także ubezpieczenie AC. Taka polisa ma bowiem zdecydowanie szerszy zakres ochrony. Dzięki niej właściciel samochodu będzie mógł uzyskać zwrot kosztów naprawy samochodu także wtedy, gdy:

  • to on sam spowoduje wypadek lub kolizję drogową;
  • jego auto zostanie zniszczone na skutek działania ekstremalnych warunków pogodowych lub zdarzeń losowych;
  • samochód zostanie porysowany lub uszkodzony przez wandali.

Z drugiej strony należy jednak podkreślić, że wysokość odszkodowania wypłacanego z tytułu AC jest liczona zupełnie inaczej. Wystarczy choćby wspomnieć o szkodzie całkowitej, której próg dla polis AC zaczyna się już od około 70% wartości pojazdu. Jeśli zaś chodzi o szkodę częściową, kluczowe znaczenie ma wybrany wariant AC. Może on być kosztorysowy lub serwisowy.

W przypadku wariantu kosztorysowego asekurator przeprowadza oględziny pojazdu i tworzy wycenę powstałych zniszczeń. Na podstawie tego dokumentu wypłaca później odszkodowanie. To oznacza, że poszkodowany musi samodzielnie zadbać o zagospodarowanie uzyskanych środków. Niestety, wariant kosztorysowy wiąże się także z wyższym ryzykiem zaniżenia odszkodowania.

Alternatywą dla tego schematu jest wariant serwisowy. Polega on na tym, że właściciel pojazdu przekazuje swój samochód do jednego ze wskazanych warsztatów. Mechanicy naprawiają powstałe zniszczenia i przekazują asekuratorowi fakturę za wykonane naprawy. Tym samym kierowca nie musi martwić się o zaniżoną rekompensatę, gdyż asekurator rozlicza się bezpośrednio z warsztatem.

Podsumowanie

Szkoda częściowa oznacza, że dany samochód został zniszczony w stopniu, który umożliwia jego pełną naprawę. Tym samym właściciel takiego pojazdu może otrzymać od ubezpieczyciela środki na jej sfinansowanie. Jeżeli samochód został uszkodzony w kolizji drogowej spowodowanej przez innego kierowcę, właściciel auta uzyska odszkodowanie z OC sprawcy. Taka rekompensata musi odpowiadać wartości powstałych strat. Natomiast sprawca kolizji lub wypadku może liczyć na odszkodowanie tylko wtedy, gdy ma on ważną polisę AC. Warto jednak pamiętać, że przy AC obowiązują inne metody kalkulacji wysokości odszkodowania. Ponadto wysokość rekompensaty zależy wtedy także od wybranego wariantu AC, który może być kosztorysowy lub serwisowy.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć