Ile wynosi mandat za spowodowanie kolizji 2022?

Mianem kolizji drogowej można określić tylko te zderzenia pojazdów, w wyniku których nikt nie odniósł obrażeń. Dlatego skutkami takich wydarzeń mogą być wyłącznie uszkodzenia samochodów uczestniczących w kolizji. Nie są więc to aż tak poważne sytuacje w porównaniu do wypadków, gdzie pojawiają się osoby ranne lub zabici. Niemniej jednak nawet w przypadku kolizji bardzo istotną kwestią jest ustalenie odpowiedzialności za spowodowane zderzenie samochodów. Sprawca powinien bowiem zobowiązać się do pokrycia kosztów naprawy uszkodzonych pojazdów. Ponadto policjanci muszą wystawić mandat za spowodowanie kolizji drogowej. Na jaką karę narażają się sprawcy takich zderzeń? Ile wynosi mandat za spowodowanie kolizji 2022? Zobacz co zmieni się 17.09.2022!

Nowy taryfikator mandatów – jak wpłynął na wysokość mandatów?

Od początku 2022 roku wszystkie mandaty wystawiane kierowcom podlegają pod nowy taryfikator. Jest to widoczne głównie za sprawą znaczącego wzrostu ich średniej wysokości. Wyższe kary za wykroczenia drogowe mają skłonić kierowców do bezpieczniejszej jazdy. Dlatego też symbolem wprowadzonych zmian stały się zdecydowanie wyższe mandaty wystawiane np. za przekroczenie dopuszczalnej prędkości podczas jazdy. Niemniej uchwalony wzrost wysokości mandatów objął również inne wykroczenia.

Jednym z nich jest właśnie spowodowanie kolizji. W tym miejscu warto podkreślić jedną istotną zależność. Otóż mandaty wystawiane sprawcom kolizji drogowych bardzo często obejmują dwie odrębne kary. Pierwszą z nich jest mandat za spowodowanie samej kolizji. Natomiast druga kara dotyczy złamania określonego przepisu, co doprowadziło do zderzenia pojazdów.

Co gorsza, obydwie te kary mogą być jeszcze wyższe z powodu nowego taryfikatora 2022. To z kolei sprawia, że wszyscy kierowcy powinni jeszcze bardziej dbać o skupienie oraz koncentrację podczas jazdy samochodem.

Ile wynosi mandat za spowodowanie kolizji 2022?

Dawniej za spowodowanie kolizji drogowej sprawcy groził mandat w wysokości około 500 złotych. Już wtedy była więc to stosunkowo wysoka kara. Jednak teraz mandat za spowodowanie kolizji wynosi przynajmniej 1000 złotych. Warto również pamiętać, że jest to podstawowy wymiar kary. Do tego policjanci mogą doliczyć kolejną grzywnę za złamanie określonych przepisów ruchu drogowego. Co jasne, wysokość takich kar także uległa zwiększeniu za sprawą nowego taryfikatora dotyczącego wykroczeń drogowych.

Tym samym sprawca kolizji w najkorzystniejszym wariancie zapłaci karę wynoszącą nieco ponad 1000 złotych. W innych przypadkach może to być nawet kilka tysięcy złotych!

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Wspomniane kwoty dotyczą tylko zderzeń skutkujących powstaniem szkód materialnych. Nowy taryfikator kar zawiera bowiem zapis dotyczący „spowodowania kolizji, w której narusza się czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby”. W tym przypadku ustawowa kara to mandat w wysokości dokładnie 2500 złotych!

Na jakie inne konsekwencje naraża się sprawca kolizji?

Wyższe mandaty za spowodowanie kolizji z pewnością odbiją się na kieszeni sprawców takich zderzeń. Warto jednak pamiętać, że wzrost wysokości takich kar nie stanowi jedynego problemu dla potencjalnych sprawców. Oprócz tego są oni narażeni na inne konsekwencje.

Podstawowym problemem będzie wzrost składek za OC oraz AC ze względu na spowodowanie kolizji. Co prawda, dzięki ubezpieczeniu OC sprawca nie zostanie zobowiązany do wypłacenia odszkodowania ze swojej własnej kieszeni. Mimo tego asekurator z pewnością obniży wysokość posiadanych zniżek. W efekcie odnowienie polisy OC lub AC będzie wiązać się ze znacznie większym wydatkiem.

W jeszcze gorszej sytuacji znajdą się kierowcy, którzy nie posiadali obowiązkowej polisy OC w momencie kolizji. Oni będą już musieli wypłacić wspomnianą rekompensatę finansową z własnej kieszeni. Zapewne będzie to dość wysoka kwota, gdyż szacowane koszty naprawy uszkodzonych pojazdów nie są małe. Ponadto sprawca kolizji zostanie wtedy ukarany dodatkową grzywną za brak ważnego OC. Ta może z kolei wynieść od 1200 do nawet 6020 złotych!

Podsumowanie

Spowodowanie kolizji drogowej to poważne wykroczenie. Jeżeli jednak w zderzeniu samochodów nikt nie ucierpiał, sytuacja sprawcy będzie nieco lepsza. Wtedy jego odpowiedzialność sprowadzi się do naprawienia spowodowanych szkód oraz zapłacenia mandatu za spowodowaną kolizję. W 2022 roku wysokość takich mandatów wynosi co najmniej 1000 złotych. Jest więc to znaczący wzrost, ponieważ wcześniej za podobne wykroczenie groził mandat w wysokości 500 złotych. Do tego należy także doliczyć ewentualną grzywnę za popełnienie innego wykroczenia oraz wzrost składek OC/AC. W najgorszej sytuacji znajdą się jednak te osoby, które spowodują kolizję autem bez ważnego OC. Wówczas sprawcy będą musieli wypłacić odszkodowanie z własnej kieszeni. Co więcej, zapłacą także wysoką karę za brak OC.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć