Ile wynosi mandat za brak prawa jazdy 2022?

Kierowanie samochodem lub innym pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień to bardzo poważne wykroczenie. W wielu przypadkach takie wykroczenie popełniają kierowcy, którzy stracili posiadane prawo jazdy. Jednak nie ma to większego znaczenia, gdyż prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień jest traktowane w podobny sposób. Kierowca złapany na gorącym uczynku musi liczyć się z wysokim mandatem. Co więcej, niedawna nowelizacja prawa drogowego jeszcze bardziej zaostrzyła przepisy dotyczące tego wykroczenia. Ile wynosi mandat za brak prawa jazdy 2022? Co pod tym względem zmieniła ostatnia nowelizacja prawa? Zobacz co zmieni się 17.09.2022!

Brak prawa jazdy 2022 – ważna nowelizacja prawa

Największym symbolem zmian wprowadzonych w prawie drogowym na początku 2022 roku stał się wyraźny wzrost wysokości mandatów. W efekcie kierowcy muszą płacić znacznie większe kary w przypadku łamania przepisów ruchu drogowego. Niemniej jednak samo podwyższenie wysokości mandatów nie było jedyną zmianą. Oprócz tego wspomniana nowelizacja doprowadziła do zmiany sposobu kwalifikowania niektórych wykroczeń. Jednym z nich było właśnie kierowania pojazdem bez wymaganych uprawnień.

Do 2022 roku kierowanie autem bez posiadania odpowiednich dokumentów było zwykłym wykroczeniem. Dlatego też złapany kierowca mógł zostać ukarany mandatem w wysokości 500 złotych.

Jednak opisana nowelizacja prawa zupełnie zmieniła tryb postępowania prowadzonego w przypadku takich wykroczeń. Od 2022 roku kierowca nie jest już karany na drodze zwykłego postępowania mandatowego. Zamiast tego sprawa zostaje automatycznie skierowana do sądu.

Ile wynosi mandat za brak prawa jazdy 2022?

Zmiana trybu postępowania prowadzonego w przypadku kierowania pojazdem bez wymaganych uprawnień odmieniła również wysokość kar nakładanych na kierowców. Przy zwykłym mandacie mogła to być kwota wynosząca maksymalnie 500 złotych. Jednak sądy mają prawo do nakładania kar sądowych, które są już zdecydowanie wyższe! Zatem ile wynosi mandat za brak prawa jazdy w 2022?

Jeżeli sprawa rzeczywiście trafi do sądu, minimalna wysokość kary wyniesie 1500 złotych. Co ważne, przy obecnych przepisach będzie to bardzo łagodny wymiar kary. Sąd ma bowiem prawo do nałożenia grzywny wynoszącej nawet 30 tysięcy złotych! Jest to górna granica kar przewidzianych za opisane wyżej przewinienia.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Co prawda, sądy nie powinny zbyt często decydować się na wymierzanie maksymalnej kary za brak prawa jazdy. Jednak nawet kara wynosząca kilka tysięcy złotych będzie odczuwalna dla wszystkich ludzi. Dlatego po nowelizacji prawa drogowego prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień stało się znacznie bardziej ryzykowne.

Ponadto trzeba pamiętać o tym, że wspomniana kara dotyczy wyłącznie samego przewinienia w postaci braku prawa jazdy. Natomiast osobną kwestią będą ewentualne szkody na czyimś zdrowiu lub mieniu spowodowane przez kierującego. Brak wymaganych dokumentów może więc doprowadzić do bardzo poważnych problemów natury prawnej.

Mandat za brak prawa jazdy w czasie kontroli?

Na zakończenie warto przypomnieć o jeszcze jednej kwestii. Wszystkie opisane sytuacje dotyczą osób, które w ogóle nie mają ważnych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Zupełnie innym przypadkiem jest kierowanie samochodem bez posiadania przy sobie prawa jazdy. Obecnie kierowcy nie muszą wozić w samochodzie takiego dokumentu. Od 2020 roku policjanci mają bowiem dostęp do elektronicznej bazy danych, która pozwala im na kontrolowanie wspomnianych dokumentów. Dzięki temu funkcjonariusze nie muszą już prosić kierowców o okazanie posiadanych uprawnień.

Wspomniana nowelizacja doprowadziła także do zniesienia kar przewidzianych za brak prawa jazdy podczas kontroli drogowej. Kiedyś było to wykroczenie, za które kierowca mógł otrzymać mandat w wysokości 50 złotych. Opisana zmiana finalnie weszła w życie 5 grudnia 2020 roku. Od tego dnia kierowcy nie mogą już otrzymać mandatu za brak dokumentu prawa jazdy.

Podsumowanie

Kierowanie pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień to jedno z wykroczeń, które zostało uwzględnione w nowym taryfikatorze kar. Z tego względu wzrosła wysokość mandatów przewidzianych za to wykroczenie. Do tej pory kierowcy zawsze otrzymywali za to mandat w wysokości 500 złotych. Natomiast teraz minimalna wysokość wspomnianej grzywny wynosi 1500 złotych. Co więcej, każda taka sprawa od 2022 roku musi zostać skierowana do sądu. Natomiast sąd może w teorii wymierzyć kierowcy karę wynoszącą nawet 30 tysięcy złotych. Dlatego kierowanie pojazdem bez prawa jazdy stało się niezwykle ryzykowne i kierowcy muszą o tym pamiętać. Co istotne, nie dotyczy to braku fizycznego dokumentu prawa jazdy. O ile kierowca posiada ważne uprawnienia, od 5 grudnia 2020 roku nie musi wozić przy sobie wspomnianego dokumentu. Za brak prawa jazdy podczas kontroli nie grozi już mandat.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć