Ubezpieczenie OC to obowiązkowa polisa dla kierowców. Dlatego można z niej zrezygnować tylko w określonych przypadkach. Co więc należy zrobić, aby złożyć wypowiedzenie OC Warta?

Kiedy i jak można zrezygnować w polisy?

Wspomniane wypowiedzenie OC w Warcie można złożyć jedynie w kilku sytuacjach. Jeżeli więc ktoś zamierza zrezygnować z polisy, ma prawo zrobić to w momencie:

  • końca ważności ubezpieczenia (rezygnacja musi nastąpić przynajmniej 1 dzień przed upływem terminu ważności);
  • zakupu pojazdu z ważnym OC;
  • automatycznego przedłużenia ważności ubezpieczenia (jeżeli kierowca posiada inną ważną polisę OC).

Warto więc pamiętać o tym, aby przekazać wypowiedzenie OC wraz z prawnym uzasadnieniem tej decyzji. W jaki sposób można poinformować ubezpieczyciela o swojej rezygnacji? Przede wszystkim kierowca musi pobrać i wypełnić stosowny dokument. Wzór wypowiedzenia OC widnieje bezpośrednio na stronie ubezpieczyciela – https://www.warta.pl/obsluga/wypowiedzenie-umowy.

Do wypełnienia wniosku będą potrzebne następujące dane:

  • imię i nazwisko właściciela pojazdu lub nazwa firmy (w przypadku auta służbowego);
  • adres zamieszkania lub adres siedziby;
  • PESEL/REGON;
  • informacje na temat pojazdu (marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny itd.);
  • numer polisy.

UWAGA!

Każdy wniosek musi zawierać także czytelny podpis. Bez niego ubezpieczyciel nie zaakceptuje przesłanego wypowiedzenia.

Jak można przekazać wypełnione wypowiedzenie OC do Warty?

Jeśli wypowiedzenie OC Warta zostało poprawnie wypełnione, pozostaje przekazać je ubezpieczycielowi. Można to zrobić na dwa sposoby:

  1. Pierwszym z nich będzie wykonanie skanu lub zdjęcia wypełnionego wniosku. Ważne jest przy tym, aby wersja cyfrowa dokumentu była w pełni czytelna i miała odpowiednio wysoką jakość. Wniosek należy przesłać przy pomocy poczty elektronicznej na adres – wypowiedzeniaOC@warta.pl.
  2. Alternatywnym rozwiązaniem jest wręczenie kompletu dokumentów agentowi, który przekaże je ubezpieczycielowi. Listę agentów można znaleźć na stronie – https://www.warta.pl/znajdz-agenta.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia