Ubezpieczenie turystyczne z biura podróży – czy wystarczy na wycieczkę?

ubezpieczenie turystyczne z biura podróży

Urlop z touroperatorem? Czemu nie! Ale zamiast liczyć wyłącznie na ubezpieczenie turystyczne z biura podróży, liczmy przede wszystkim na siebie. I zaopatrzmy się w dodatkowe ubezpieczenie podróżne. Bo z najlepszym ubezpieczeniem turystycznym mamy do czynienia tylko wtedy, kiedy dostosujemy je do swoich potrzeb!

Ubezpieczenie turystyczne z biura podróży

Do obowiązków touroperatora należy zapewnienie polisy turystycznej na czas wycieczki swojemu klientowi. Jednak prawo nie ingeruje w kwoty, na jakie ubezpieczenie z biura podróży ma opiewać. Stąd każdy organizator wycieczki samodzielnie określa wysokość owych sum. Im niższe, tym niższa cena polisy. A tym samym niższe koszty poniesione przez biuro podróży. Podczas zakupu wycieczki otrzymamy więc podstawowy zakres ubezpieczenia turystycznego, który w razie niespodziewanego zdarzenia za granicą nie zapewni nam właściwej ochrony. Z tego powodu polisa turystyczna oferowana przez touroperatora to niewystarczające ubezpieczenie.

Rozszerzenie polisy turystyczne z biura podróży

Warto jednak zaznaczyć, że istnieje możliwość rozszerzenia za określoną cenę zakresu ubezpieczenia z biura podróży o ryzyka, które nie są uwzględnione w jego podstawowym zakresie. Ale co ważne, nawet wówczas nie mamy wpływu na kwoty, na jakie opiewa nasze ubezpieczenie turystyczne. Te są odgórnie narzucone. Biuro podróży współpracuje też z określonym towarzystwem ubezpieczeniowym – nie mamy więc w tej materii nic do powiedzenia.

Alternatywnym rozwiązaniem jest uzupełnienie podstawowego ubezpieczenia z biura podróży o dodatkową polisę podróżną zakupioną we własnym zakresie. Wówczas sami wybieramy towarzystwo ubezpieczeniowe i ustalamy zakres oraz sumy ubezpieczenia. Cena? Już od kilku złotych za dzień wycieczki. W zamian zyskamy najlepsze ubezpieczenie turystyczne, bo skrojone na miarę naszych faktycznych potrzeb. I nie jest to chwyt marketingowy. Ale do rzeczy!

ubezpieczenie podróżne z biura podróży

Ubezpieczenie turystyczne z biura podróży – zakres

Ubezpieczenie turystyczne z biura podróży w podstawowym zakresie zwykle zawiera dwa składniki:

Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota odszkodowania w razie zaistnienia zdarzenia, które mieści się w zakresie ubezpieczenia turystycznego. Ubezpieczenie kosztów leczenia zapewnia ochronę w razie nagłego zachorowania lub wypadku. W ramach KL towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do uregulowania rachunków za pobyt w szpitalu, badania, zabiegi, leki i opatrunki, czy transport medyczny do Polski, w tym także transport zwłok. Ale tylko w przewidzianych zakresem ubezpieczenia turystycznego przypadkach. I tylko do wysokości wskazanej sumy ubezpieczenia. Dokładnie tak samo jest z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Z tą różnicą, że NNW zapewnia odszkodowanie w sytuacji, kiedy w wyniku wypadku doznamy trwałego uszczerbku na zdrowiu lub poniesiemy śmierć.

Dlaczego ubezpieczenie z biura podróży jest niewystarczające?

EKUZ to za mało

Koszty leczenia za granicą są horrendalne. Nie uchroni nas przed nimi EKUZ, która:

  • jest ważna tylko w Europie i tylko w państwowych placówkach medycznych;
  • umożliwia otrzymanie wyłącznie podstawowej opieki medycznej (nie zapewnia ochrony w związku z leczeniem specjalistycznym);
  • działa na tych samych zasadach, które obowiązują mieszkańców danego kraju, a w Europie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego pacjent współuczestniczy w kosztach.

Czego brakuje w ubezpieczeniu turystycznym z biura podróży

Z tego powodu ubezpieczenie kosztów leczenia w Europie musi opiewać co najmniej na kwotę 20.000 euro. Natomiast poza Europą suma ubezpieczenia KL powinna się zaczynać od 40.000 euro. To znakomicie unaocznia powód, dla którego polisa turystyczna z biura podróży w podstawowym zakresie jest niewystarczającym ubezpieczeniem. A to nie wszystko! Trzeba wiedzieć, że standardowe ubezpieczenie z biura podróży nie zapewnia ochrony w związku z uprawianiem sportu czy zaostrzeniem się symptomów choroby przewlekłej. Mówiąc wprost, jeżeli podczas aktywnego wypoczynku doznamy urazu, za otrzymaną pomoc medyczną zapłacimy z własnej kieszeni. A jeżeli poniesiemy śmierć, ubezpieczyciel nie wypłaci naszym bliskim odszkodowania z tytułu NNW. W sytuacji, kiedy leczymy się na astmę czy nadciśnienie tętnicze, a podczas wycieczki w wyniku tego nasz stan zdrowia się pogorszy, ubezpieczyciel nie zapłaci za nasz pobyt w szpitalu, przebyty zabieg, czy transport medyczny do Polski. Rachunek, który w takim przypadku opiewa na tysiące, a nawet setki tysięcy złotych trzeba wówczas samodzielnie uregulować.

Usługi Assistance, czyli łatwy powrót do Polski

Warto zauważyć, że ubezpieczenie z biura podróży w swoim podstawowym zakresie w wielu przypadkach nie zawiera usług Assistance (chociaż nie zawsze), a te są nieocenione podczas wycieczki zagranicznej. Pod terminem „Assistance” kryje się centrum alarmowe danego ubezpieczyciela, które pracuje w trybie 24/7. Po uprzednim kontakcie z infolinią pracownik zorganizuje nam wizytę u lekarza, czy transport medyczny do Polski, w tym transport zwłok. Naturalnie bez znaczenia jest fakt, kto zwróci się o pomoc. Zatem w sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie skontaktować się osobiście, w naszym imieniu ma prawo uczynić to współmałżonek, rodzic, czy rezydent (reprezentant biura podróży, który towarzyszy nam podczas wycieczki). Koszty związane z tego typu przedsięwzięciami pokrywa wówczas ubezpieczenie KL. To następny powód, dla którego standardowe ubezpieczenie z biura podróży okazuje się niewystarczającym ubezpieczeniem. I dla którego warto zaopatrzyć się w dodatkowe ubezpieczenie turystyczne indywidualnie.

polisa turystyczna z biura podróży

Ubezpieczenie turystyczne z biura podróży – dodatki, których brak

Standardowe ubezpieczenie z biura podróży nie zapewni nam również ochrony na wypadek zdarzeń, które co prawda nie są związane ze zdrowiem, ale w razie zaistnienia są dokuczliwe. I niestety bez właściwej ochrony ubezpieczeniowej także wiążą się z poniesieniem kosztów z własnej kieszeni. A mianowicie w razie zagubienia, uszkodzenia lub kradzieży bagażu, sprzętu sportowego lub elektronicznego nie mamy co liczyć na odszkodowanie. Nie inaczej jest w sytuacji, kiedy wyrządzimy szkodę osobie trzeciej – zranimy ją lub uszkodzimy jej mienie (na przykład w trakcie uprawiania sportu). Za granicą standardem jest to, że wówczas poszkodowana osoba wnosi roszczenia wobec sprawcy szkody. Dlatego warto być na to przygotowanym i w razie czego przekazać poszkodowanemu po prostu dane swojego ubezpieczyciela.

Najlepsze ubezpieczenie turystyczne, czyli jakie?

Najlepsze ubezpieczenie turystyczne to ubezpieczenie spersonalizowane. Oznacza to, że tylko poprzez zaopatrzenie się w dodatkową polisę turystyczną na własną rękę mamy pewność, że z wymarzonego urlopu nie wrócimy zadłużeni po uszy. Sami określimy zakres ubezpieczenia turystycznego oraz dostosujemy go do charakteru podróży i naszych potrzeb. Wybierzemy też sumy ubezpieczenia, które w razie wypadku czy choroby zagwarantują nam pokrycie wszelkich kosztów z tym związanych. Pamiętajmy o prostej zasadzie – im dalej od Polski wyjeżdżamy, tym sumy ubezpieczenia muszą być wyższe. Szczególnie należy mieć to na uwadze przy ubezpieczeniu kosztów leczenia.

Przeczytaj również