Wybierasz się na narty do Szwajcarii – Jeżeli płacisz w Polsce składkę za ubezpieczenie zdrowotne, możesz skorzystać z publicznej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak Szwajcarom. Koniecznie sprawdź  jak działa EKUZ w Szwajcarii ,jakie świadczenia przysługują, a za co będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni oraz co zrobić, żeby nie dokładać za leczenie z własnych pieniędzy.

Co to jest EKUZ?

EKUZ to skrót od Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – jest to dokument na podstawie którego będziesz mógł skorzystać opieki zdrowotnej w państwowych placówkach w Szwajcarii.

Kartę należy wyrobić przed planowanym wyjazdem do Szwajcarii. Możesz ją wyrobić w regionalnym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Uzyskasz ją  w ciągu jednego do  trzech dni od złożenia wniosku. Do wniosku musisz dołączyć kserokopię dowodu osobistego oraz dokument potwierdzający regularne opłacanie składki zdrowotnej. EKUZ jest ważna w przypadku wyjazdu turystycznego przez dwa miesiące.

Świadczenia z tytułu EKUZ mają na celu zapobieżenie przymusowemu powrotowi świadczeniobiorcy do Polski przed końcem planowanego pobytu w celu uzyskania rzeczowych świadczeń zdrowotnych.  Oznacza to, że  uzyskasz pomoc tylko w nagłych sytuacjach np: wypadku, zatrucia, nagłego zachorowania – ocena, czy darmowe świadczenie przysługuje pozostaje w ocenie lekarza.

Z EKUZ w Szwajcarii – leczenie nie jest za darmo!

Zgodnie z zasadami szwajcarskiego systemu zdrowotnego pacjenci zobowiązani są do współpłacenia za usługi medyczne:

Lekarz pierwszego kontaktu

Za poradę lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalisty, lekarza dentysty, leczenie stacjonarne w szpitalu należy uiścić opłatę ryczałtową:

  • 33 CHF osoby poniżej 18 lat (około 130 zł)
  • 92 CHF osoby powyżej 18 lat (około 375 zł)

Opłata daje prawo do korzystania ze wszystkich świadczeń przez kolejnych 30 dni.

Leczenie szpitalne

Koszty hospitalizacji wynoszą 15 CHF (około 60 zł)  dziennie, z tej opłaty zwolnione są dzieci i osoby do 25 roku życia, o ile kontynuują naukę.

Zapewnij sobie spokojny urlop
Nawet 50% taniej za pełen pakiet ochrony

Pogotowie ratunkowe w Szwajcarii

Pacjent korzystający z transportu karetką jest zobowiązany do poniesienia 50% kosztów.
Pacjent korzystający z transportu lotniczym pogotowiem ratunkowym jest zobowiązany do poniesienia 50% kosztów.

Leczenie prywatne

Koszty leczenia  poniesione w prywatnej przychodni funkcjonującej poza publicznym systemem opieki nie będą refundowanie przez NFZ. Oznacza, to że nie odzyskasz wydanych pieniędzy.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia w Szwajcarii „W wielu kurortach turystycznych lekarze przyjmują tylko prywatnie. W związku z tym nie honorują EKUZ. Ponadto, rzeczowe świadczenia zdrowotne związane z leczeniem skutków wypadków podczas uprawiania sportów, np. zimowych mogą być obciążone wyższymi opłatami, niż rzeczowe świadczenia zdrowotne z tym niezwiązane. Zaleca się wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia obejmującego koszty opieki zdrowotnej, do której finansowania NFZ nie jest uprawniony (…)”

Co zrobić, żeby nie dopłacać za leczenie?

Zgodnie z zaleceniami NFZ osoby uprawiające sporty powinny wykupić ubezpieczenie turystyczne. Koszt ubezpieczenia turystycznego  na 7 dni w pełnym zakresie wyniesie mniej niż zryczałtowana opłata za szpital.

Przykładowe ubezpieczenie turystyczne z wysokimi sumami ubezpieczeń

Koszt koszt ubezpieczenie na narty do Szwajcarii na 7 dni z wysokimi sumami ubezpieczenia  w Signal Iduna wynosi ok 91 zł. (cena ubezpieczenia uzależniona jest od wybranych przez nas sum ubezpieczenia, Polisa ubezpieczeniowa zawiera:

    • ubezpieczenie kosztów leczenia – 45000 Euro (w tym 6000 Euro koszty ratownictwa)
    • ubezpieczenie NNW – 45000 PLN
    • ubezpieczenie bagażu podróżnego – 2000 PLN
    • odpowiedzialność cywilna – 100 000 Euro

Chcesz wiedzieć więcej na temat ubezpieczenia turystycznego – przeczytaj:

Przeczytaj też: polisa turystyczna – jak wybrać ubezpieczenie na wyjazd.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć

Chcesz przeczytać więcej? Warto wiedzieć