Ekuz w Szwajcarii

Ekuz w Szwajcarii

Wybierasz się na narty do Szwajcarii – Jeżeli płacisz w Polsce składkę za ubezpieczenie zdrowotne, możesz skorzystać z publicznej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak Szwajcarom. Koniecznie sprawdź  jak działa EKUZ w Szwajcarii ,jakie świadczenia przysługują, a za co będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni oraz co zrobić, żeby nie dokładać za leczenie z własnych pieniędzy.

Co to jest EKUZ?

EKUZ to skrót od Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – jest to dokument na podstawie którego będziesz mógł skorzystać opieki zdrowotnej w państwowych placówkach w Szwajcarii.

Kartę należy wyrobić przed planowanym wyjazdem do Szwajcarii. Możesz ją wyrobić w regionalnym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Uzyskasz ją  w ciągu jednego do  trzech dni od złożenia wniosku. Do wniosku musisz dołączyć kserokopię dowodu osobistego oraz dokument potwierdzający regularne opłacanie składki zdrowotnej. EKUZ jest ważna w przypadku wyjazdu turystycznego przez dwa miesiące.

Świadczenia z tytułu EKUZ mają na celu zapobieżenie przymusowemu powrotowi świadczeniobiorcy do Polski przed końcem planowanego pobytu w celu uzyskania rzeczowych świadczeń zdrowotnych.  Oznacza to, że  uzyskasz pomoc tylko w nagłych sytuacjach np: wypadku, zatrucia, nagłego zachorowania – ocena, czy darmowe świadczenie przysługuje pozostaje w ocenie lekarza.

Z EKUZ w Szwajcarii – leczenie nie jest za darmo!

Zgodnie z zasadami szwajcarskiego systemu zdrowotnego pacjenci zobowiązani są do współpłacenia za usługi medyczne:

Lekarz pierwszego kontaktu

Za poradę lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalisty, lekarza dentysty, leczenie stacjonarne w szpitalu należy uiścić opłatę ryczałtową:

 • 33 CHF osoby poniżej 18 lat (około 130 zł)
 • 92 CHF osoby powyżej 18 lat (około 375 zł)
 • Opłata daje prawo do korzystania ze wszystkich świadczeń przez kolejnych 30 dni.

  Leczenie szpitalne

  Koszty hospitalizacji wynoszą 15 CHF (około 60 zł)  dziennie, z tej opłaty zwolnione są dzieci i osoby do 25 roku życia, o ile kontynuują naukę.

  Pogotowie ratunkowe w Szwajcarii

  Pacjent korzystający z transportu karetką jest zobowiązany do poniesienia 50% kosztów.
  Pacjent korzystający z transportu lotniczym pogotowiem ratunkowym jest zobowiązany do poniesienia 50% kosztów.

  Leczenie prywatne

  Koszty leczenia  poniesione w prywatnej przychodni funkcjonującej poza publicznym systemem opieki nie będą refundowanie przez NFZ. Oznacza, to że nie odzyskasz wydanych pieniędzy.

  Zgodnie z informacją zawartą na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia w Szwajcarii „W wielu kurortach turystycznych lekarze przyjmują tylko prywatnie. W związku z tym nie honorują EKUZ. Ponadto, rzeczowe świadczenia zdrowotne związane z leczeniem skutków wypadków podczas uprawiania sportów, np. zimowych mogą być obciążone wyższymi opłatami, niż rzeczowe świadczenia zdrowotne z tym niezwiązane. Zaleca się wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia obejmującego koszty opieki zdrowotnej, do której finansowania NFZ nie jest uprawniony (…)”

  Co zrobić, żeby nie dopłacać za leczenie?

  Zgodnie z zaleceniami NFZ osoby uprawiające sporty powinny wykupić ubezpieczenie turystyczne. Koszt ubezpieczenia turystycznego  na 7 dni w pełnym zakresie wyniesie mniej niż zryczałtowana opłata za szpital.

  Przykładowe ubezpieczenie turystyczne z wysokimi sumami ubezpieczeń

  Koszt koszt ubezpieczenie na narty do Szwajcarii na 7 dni z wysokimi sumami ubezpieczenia  w Signal Iduna wynosi ok 91 zł. (cena ubezpieczenia uzależniona jest od wybranych przez nas sum ubezpieczenia, Polisa ubezpieczeniowa zawiera:

  • ubezpieczenie kosztów leczenia – 45000 Euro (w tym 6000 Euro koszty ratownictwa)
  • ubezpieczenie NNW – 45000 PLN
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego – 2000 PLN
  • odpowiedzialność cywilna – 100 000 Euro

  Chcesz wiedzieć więcej na temat ubezpieczenia turystycznego – przeczytaj:

  Przeczytaj też: polisa turystyczna – jak wybrać ubezpieczenie na wyjazd.

Przeczytaj również