Zakres ubezpieczenia w szkole – co obejmuje?

Rodzice często bez zastanowienia dokonują zakupu ubezpieczenia dla swojego dziecka. Dla wielu osób jest to wręcz nieodłączny punkt związany z początkiem nowego roku szkolnego. Jednak na ogół nikt nie zastanawia się, czy dana polisa będzie najlepszym rozwiązaniem. Wynika to z prostej przyczyny – ludzie po prostu nie skupiają się na treści zawieranego ubezpieczenia. Niestety, takie zaniedbanie stanowi naprawdę poważny błąd. Polisa ma przecież odpowiadać za bezpieczeństwo dziecka. Skąd więc można wiedzieć, czy ochrona udzielana w ramach ubezpieczenia będzie odpowiednia? Prawda jest taka, że bez zapoznania się z warunkami umowy trudno będzie to oszacować. Dlatego z okazji początku roku szkolnego warto poszerzyć wiedzę na temat polis dla uczniów. Jaki jest standardowy zakres ubezpieczenia w szkole i co należy o nim wiedzieć?

Zakres ubezpieczenia w szkole – podstawowa ochrona NNW, czyli główne świadczenie w polisie

Zapewne każdy zetknął się kiedyś z pojęciem ubezpieczenia NNW. Jest to polisa zapewniająca ochronę przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Obejmuje ona wszelkie sytuacje, w których właściciel ubezpieczenia dozna uszczerbku na zdrowiu z powodu pechowego zdarzenia. Jeżeli do tego dojdzie, osoba poszkodowana może domagać się wypłaty odszkodowania. To właśnie ochrona NNW stanowi główny zapis w ubezpieczeniach szkolnych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie polisy sprzedawane w szkołach są takie same. Wręcz przeciwnie. Każda placówka może oferować swoim uczniom ubezpieczenia z innym zakresem. Jest to jeden z powodów, dla których należy uważnie czytać warunki danej polisy.

Grupowe czy indywidualne? Jakie ubezpieczenie będzie najlepszym wyborem?

Zakres ubezpieczenia w szkole zależy między innymi od typu polisy. Pod tym względem można wyróżnić dwa główne rodzaje ubezpieczeń. W szkołach najczęściej sprzedaje się polisy grupowe. Innymi słowy, dyrekcja nawiązuje współpracę z ubezpieczycielem, który tworzy specjalną polisę dla uczniów danej placówki. Rodzice każdego dziecka mogą zdecydować się na zakup takiego ubezpieczenia. Po upływie wyznaczonego terminu szkoła przesyła ubezpieczycielowi listę dzieci, które obejmuje się ochroną. W ten tworzy się polisy grupowe.

Jeśli chodzi o ubezpieczenia indywidualne, tutaj sprawa jest dużo prostsza. Rodzice udają się z dzieckiem do placówki ubezpieczyciela lub kupują polisę online. Przy zawieraniu umowy podają dane dziecka i samodzielnie określają zakres ochrony. To oznacza, że ubezpieczenie całkowicie się spersonalizuje, przez co określa się je jako indywidualne.

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka w szkole
Najlepsza ochrona w rozsądnej cenie!

Najważniejszym czynnikiem w opisywanym zagadnieniu są różnice pomiędzy dwoma typami polis. Warto jednak pamiętać, że ogólnie w przypadku ubezpieczeń ciężko wskazać uniwersalne założenia. Każda polisa może bowiem sformułować nieco inaczej. Wobec tego do kwestii zakupu ubezpieczeń warto podchodzić w bardzo indywidualny sposób. Teoretycznie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest polisa dla jednej osoby. Wynika to z faktu, że przy zakupie można łatwiej zmienić podstawowy zakres ubezpieczenia. Tymczasem w przypadku polis grupowych, warunki z reguły zostają odgórnie narzucone. Jednakże nie musi to być nic złego. Jeżeli ubezpieczenie grupowe ma szeroki zakres i zapewnia wysokie odszkodowanie, niewątpliwie będzie równie dobrym wyborem.

Co z kolei przemawia za polisą grupową? Jednym z argumentów jest to, że zakup ubezpieczenia grupowego jest po prostu wygodniejszy. Rodzice mogą łatwo opłacić składkę przy okazji zebrania lub wizyty w sekretariacie. Co więcej, pracownicy szkoły zajmą się wypełnieniem formalności. Bez wątpienia jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Wygoda nie będzie miała jednak znaczenia, jeżeli zakres ubezpieczenia w szkole okaże się niewystarczający. Bezpieczeństwo dziecka odgrywa w tym przypadku kluczową rolę. Jeśli więc polisa oferowana przez szkołę będzie zbyt ograniczona, warto postawić na ubezpieczenie indywidualne.

Zakres ubezpieczenia szkolnego – na co należy uważać?

Jak każda polisa, ubezpieczenie szkolne również zostaje zawarte na określonych warunkach. Znajomość tych zasad jest bardzo ważna, ponieważ to właśnie warunki polisy określają procedurę wypłaty odszkodowania. Ubezpieczenie szkolne zagwarantuje odszkodowanie wyłącznie w przypadku urazu, który nastąpi na skutek pechowego wypadku. Jeżeli jednak uszczerbek na zdrowiu powstanie z winy dziecka, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia. Jakie okoliczności uznaje się za szkodę powstałą z czyjejś winy? W tym przydatku będą to między innymi: udział w bójce, złamanie prawa lub celowe działanie. Zakres ubezpieczenia w szkole nie obejmuje również chorób oraz urazów powstałych na skutek zabiegów kosmetycznych.

Polisa szkolna bez wątpienia wpływa na poprawę bezpieczeństwa dzieci. Niemniej standardowe NNW z reguły nie jest uniwersalnym ubezpieczeniem. Naturalnie rodzice mogą podjąć decyzję o indywidualnym zakupie dodatkowych świadczeń w ramach polisy. Dzięki temu zakres ubezpieczenia w szkole stanie się dużo szerszy i bardziej kompleksowy.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć