Ubezpieczenie NNW na praktyki studenckie i zawodowe

Studia wyższe czasami przypominają po prostu szkołę dla dorosłych. Faktycznie przez większość czasu studenci siedzą w szkolnych ławkach i słuchają swoich wykładowców. Tutaj warto jednak przypomnieć o tym, iż nieodłącznym elementem programu studiów są praktyki zawodowe. Mają one przygotować studentów do wykonywania określonych obowiązków zawodowych już po ukończeniu studiów. Z tego względu takie praktyki znacząco różnią się od zwykłego trybu nauki. Dlatego też praktykanci mogą zastanowić się i kupić ubezpieczenie NNW na praktyki studenckie i zawodowe. Jakie są najważniejsze atuty takich świadczeń i co należy o nich wiedzieć? Zapraszamy do lektury!

Czym jest ubezpieczenie NNW na praktyki?

Zasadniczo pod terminem ubezpieczenia NNW na praktyki mogą kryć się dwa różne świadczenia. Pierwszym z nich jest zwykłe świadczenie NNW dla studenta. Ta dobrowolna polisa jest dostępna dla osób będących w trakcie studiów wyższych. Jeżeli student chciałby zyskać dodatkową ochronę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, powinien kupić taką polisę. NNW zapewni mu wsparcie finansowe w razie ulegnięcia wspomnianemu wypadkowi.

W tym miejscu należy również podkreślić kluczową kwestię. Każda kompleksowa polisa NNW dla studenta powinna gwarantować ochronę także w trakcie praktyk. Jeśli więc student posiada taką polisę, ochrona zostanie rozciągnięta na wykonywane obowiązki zawodowe.

Drugim świadczeniem jest dedykowane NNW na praktyki studenckie. W przypadku tej polisy sprawa wygląda nieco inaczej. Studenci są zazwyczaj kierowani na obowiązkowe praktyki na podstawie skierowania wystawionego przez uczelnię. Jeżeli uczelnia wystawi to skierowanie, a same praktyki wynikają z toku nauki, jej obowiązkiem staje się również zakupienie NNW na czas praktyk. Tym samym uczelnia odpowiada wówczas za ochronę studenta przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Dotyczy to jednak tylko obowiązkowych praktyk z uczelni, na które student otrzymał skierowanie.

Ile kosztuje NNW na praktyki studenckie?

Niektórzy studenci mogą zdecydować się na zakup dodatkowego ubezpieczenia NNW przy okazji rozpoczęcia opisywanych praktyk. Dobra wiadomość jest taka, że nie będzie to bardzo poważny wydatek. Większość studenckich ubezpieczeń NNW jest dostępna już za cenę wynoszącą około 50-100 złotych.

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka w szkole
Najlepsza ochrona w rozsądnej cenie!

Co jasne, taka polisa chroni przez cały rok akademicki. Jeśli student dokona jej zakupu na początku października, uzyska ochronę aż do końca września przyszłego. Jest więc to najlepsze i najbardziej opłacalne rozwiązanie.

Ile kosztuje NNW na praktyki zawodowe?

Warto jednak pamiętać, że nie zawsze student odbywa praktyki na podstawie skierowania ze strony uczelni. Przykładowo, studenci uczelni prywatnych muszą samodzielnie zadbać o kwestię realizacji takich praktyk. Niektórzy decydują się także na odbycie praktyk, które nie są wymagane przez program nauczania. Koniec końców takie praktyki pozwalają na zdobycie doświadczenia, dzięki czemu mogą ułatwić znalezienie pracy po studiach.

Tym samym przy wszelkich opisanych wyżej praktykach to student musi sam zadbać o swoje ubezpieczenie. Wówczas należy się upewnić, iż jego zakres obejmuje wykonywanie określonych obowiązków zawodowych.

Jeżeli chodzi o cenę polisy, nie powinna ona różnić się od cen indywidualnych ubezpieczeń NNW dla studentów. W większości przypadków będzie więc to zakres 50-100 złotych za rok ochrony.

Podsumowanie

Przy omawianiu ubezpieczenia NNW na czas praktyk studenckich należy wziąć pod uwagę dwa scenariusze. W pierwszym z nich student odbywa obowiązkowe praktyki (wymagane przez program nauczania) na podstawie skierowania uczelni. Wówczas uczelnia podpisuje porozumienie z instytucją, w której student odbędzie praktyki. Na mocy takiego porozumienia to uczelnia staje się zobligowana do zapewnienia studentowi obowiązkowej polisy NNW. Natomiast we wszystkich pozostałych przypadkach obowiązek ten spada na barki studenta. Na szczęście opisywane polisy NNW nie są drogie, gdyż kosztują średnio 50-100 złotych rocznie. Za tę cenę student otrzymuje gwarancję wsparcia finansowego w razie ulegnięcia nieszczęśliwemu wypadkowi. Tym samym nawet studenci uczelni państwowych powinni rozważyć samodzielny zakup takiej polisy. Dzięki temu uzyskają ochronę przez cały rok akademicki, a nie tylko w czasie praktyk zawodowych.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć