NNW Warta – cennik. Jak wygląda zgłoszenie szkody?

Towarzystwo ubezpieczeniowe Warta to jeden z większych asekuratorów działających na polskim rynku. Nie można więc dziwić się temu, że oferta tej firmy składa się z wielu różnych świadczeń ubezpieczeniowych. Sporą część asortymentu Warty stanowią ubezpieczenia NNW, czyli polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków. Choć mają one dość podobny charakter, firma Warta pozwala klientom na dopasowanie takiej polisy do swoich potrzeb. Zatem jakie ubezpieczenia NNW można znaleźć w ofercie tego asekuratora?

NNW Warta – co obejmuje?

Większość osób będzie zainteresowana podstawowym świadczeniem w ofercie Warty, a więc indywidualną polisą NNW dla Ciebie. Takie ubezpieczenie jest przeznaczone dla osób, które chcą zabezpieczyć się przed różnymi potencjalnymi zagrożeniami. Jeżeli chodzi o atuty tej polisy, trzeba wspomnieć między innymi o zakresie ochrony. Ten bowiem jest stosunkowo szeroki nawet przy wyborze podstawowej wersji polisy. Dodatkowo przy zakupie ubezpieczenia NNW na cały rok asekurator zapewnia bezpłatne usługi assistance. Jest więc to bardzo korzystna oferta.

Jeszcze szerszy zakres ochrony ma specjalne ubezpieczenie NNW szkolne, czyli polisa dla Ucznia. Pełen zakres tego świadczenia zostaje omówiony w poniższej tabelce oraz oddzielnym akapicie.

Towarzystwo Warta prowadzi także sprzedaż polis NNW dla firm i przedsiębiorstw. Tutaj warto wspomnieć o tym, że jest to bardzo bogata oferta. Asekurator oferuje bowiem oddzielne polisy dla małych, średnich i tych największych przedsiębiorstw. Dzięki temu dopasowanie zakresu ochrony nie powinno stanowić problemu.

Ostatnim elementem tej oferty są polisy NNW dedykowane np. turystom lub kierowcom. Takie ubezpieczenia zapewnią pomoc podczas pobytu zagranicznego albo w razie doznania szkody podczas jazdy samochodem.

NNW Warta – tabela i porównanie przykładowych zakresów ochrony

NNW indywidualneNNW grupoweNNW turystyczne
Gwarancja wypłaty środków w razie ulegnięcia wypadkowi lub śmierci na jego skutekWypłata odszkodowania za śmierć pracownika lub powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiuGwarantowane odszkodowanie za różne uszczerbki na zdrowiu (np. skręcenie kostki, złamanie ręki)
Wsparcie w ramach usług podstawowego assistance po wypadku (np. pomoc w zorganizowaniu transportu medycznego)Dodatkowa gwarancja pokrycia kosztów przekwalifikowania zawodowego po wypadkuWysoka rekompensata za śmierć osoby ubezpieczonej
Gwarancja zwrotu wydatków na zakup specjalnych środków do poruszania się po wypadku (np. kul, wózka inwalidzkiego)Pomoc w zakupie środków ortopedycznych lub innych środków pomocniczychDodatkowe odszkodowanie w razie utraty przewożonego bagażu lub sprzętu sportowego
Dodatkowy zasiłek szpitalny i wysokie świadczenie w razie trwałej niezdolności do pracy (dostępne tylko w wariancie rozszerzonym NNW)Zwrot kosztów leczenia, dzienne świadczenie szpitalne, dodatkowe odszkodowanie w razie czasowej niezdolności do pracy (dostępne tylko w rozszerzonym NNW)Ochrona w ramach podstawowego ubezpieczenia OC
Gwarantowane pokrycie części kosztów leczenie (tylko w wersji rozszerzonej NNW)

NNW Warta – jak wygląda zgłoszenie szkody?

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka w szkole
Najlepsza ochrona w rozsądnej cenie!

Obecnie towarzystwo ubezpieczeniowe Warta zachęca swoich klientów do zgłaszania szkód przy pomocy specjalnego formularza online. Jest to szybki sposób na wypełnienie wszelkich kwestii formalnych związanych ze zgłaszaniem szkody. W razie wątpliwości można również skorzystać z infolinii dla klientów, która jest dostępna pod numerem – 502 308 308.

NNW Warta – cennik. Ile kosztuje?

Kiedy nowy klient zgłasza chęć zakupu ubezpieczenia NNW, firma Warta przygotowuje dla niego indywidualną ofertę. Taka oferta obejmuje równieżwycenę poszczególnych świadczeń. Dlatego cennik można poznać dopiero w momencie przekazania asekuratorowi danych, które są potrzebne do zawarcia polisy.

Czy Warta oferuje NNW szkolne?

We wcześniejszej części tego tekstu wspomnieliśmy o tym, że Warta posiada w swojej ofercie ubezpieczenie NNW szkolne. Nadszedł więc moment na to, aby nieco bliżej przyjrzeć się tej polisie. Jakie są jej największe zalety?

Przede wszystkim Warta gwarantuje szeroki zakres ochrony w ramach szkolnego NNW. Dość powiedzieć, że zapewnia on znacznie większe wsparcie niż tylko rekompensatę za śmierć lub uszczerbek zdrowotny. Oprócz tego asekurator zwróci koszt zakupu specjalnych środków (np. kul) oraz zaoferuje wsparcie assistance po wypadku.

Co więcej, nawet standardowy zakres ubezpieczenia szkolnego obejmuje świadczenia dodatkowe. Asekurator zobowiązuje się do wypłaty dziennego świadczenia za pobyt w szpitalu związany z nieszczęśliwym wypadkiem. Na inny dodatek będą mogły liczyć osoby, które w wyniku takiego wypadku zostaną zmuszone do przerwania nauki. Dzięki uzyskanym środkom będzie można łatwiej sfinansować np. korepetycje lub inne zajęcia wyrównawcze.

Warto również wspomnieć o tym, że Warta może sfinansować niektóre koszty leczenia w ramach szkolnego NNW. Warunkiem jest jednak to, aby zabiegi odbywały się w Polsce. Innym ważnym zapisem będzie ten dotyczący dodatkowego odszkodowania za szkody spowodowane przez atak zwierzęcia lub owada. W takich sytuacjach Warta przekaże rodzicom poszkodowanego dziecka oddzielne świadczenie.

Na zakończenie należy jeszcze dodać, że studenci przy zakupie opisanej polisy NNW mogą rozszerzyć ochronę o dodatkowe OC studenta.

Sprawdź nasze Ubezpieczenia

Warto Wiedzieć